Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

PŘÍRŮSTKY SBÍREK GFJ 2017-2019

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 02.05. - 21.06.2020

K základním činnostem každé galerijní instituce patří práce s vlastními sbírkovými fondy a jejich expoziční využívání a další zpracovávání. V letech 1996-2019 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory rozrostl o víc jak dvě stě nových položek. Část z nich je nyní předkládána veřejnosti jako vzorek, jehož cílem je osvědčit v jakém duchu byla sbírkotvorná koncepce galerie v průběhu téměř 25 let naplňována. - V předchozích letech byly tyto prezentace nových sbírkových fondů rozčleněny do tří základních celků, které zároveň odpovídaly třem hlavním liniím sbírkotvorné koncepce Galerie Felixe Jeneweina - 1. dary a nákupy z let 1996-2019, 2. část sbírkového fondu autorů regionu, 3. nové sbírkové fondy získané díky darům umělců účastníků jeneweinovského sympozia. - Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu světového dědictví UNESCO, je připomínkou 25 let výročí obnovené činnosti GFJ a současně je výstavou jubilejní vzhledem k 20 letému trvání nejvýznamnější aktivity GFJ – sympozia současného výtvarného umění Jenenewein - Kutná Hora. - Poslední výstavou toho druhu byla prezentace nových sbírkových fondů galerie v r.2017.

BARABÁŠOVÁ, Kateřina, V džungli, 2018, olej, plátno, 120 x 110 cm, VU 778-G, 2-2018BARTA, Jiří, Alchymistická dílna, 2017, komb.technika, papír, VU 789-G, 01-2019

BAŠTÝŘ Jiří, Remix, 2017, uhel, akryl, 202,2 x 172,8 cm, VU 767-G, 3-2017CZIROKOVÁ, Renata, Zjevení 1, 2015, uhel, HDF deska, 150 x 175 cm, VU 814-G, 26-2019

FORMAN, Pavel, Věštkyně, 2017, akryl, plátno, 90 x 80 cm, VU 766-G 2-2017FROULÍK, Martin, Na bílém oři, 2019, komb.tech., plátno, 150 x 149,3 cm, VU 819-G, 31-2019

HAVLÍK, Vladimír, Hory I, 2018, komb.technika, plátno, 30 x 40 cm, VU 780-G, 4-2018HONZ, Tomáš, Sv.Kryštof, 2018, olej, plátno, 68 x 50 cm, VU 783-G, 7-2018

KRČIL, Josef, Důl Kašpar, 1950, olej, plátno, 94 x 77, 2 cm, VU 828-G, 40-2019MAREK Jiří, Hopeful, 2017, olej, pl., 24,1 x 30,3 cm, VU 771-G, 7-2017

MULAČ, Martin, Zasažen bleskem I, 2018, akryl, sprej, uhel, plátno, VU 787-G, 11-2018OSADNIK, Anna, Bez názvu, 2019, akryl, plátno, 40 x 50 cm, VU 821-G, 33-2019

SUMEC, Ivo, Zátiší. Pneu a kyblík, 2019, akyl, plátno, 120,5 x 150,2 cm, VU 823-G, 35-2019TRANTINA, Dan, Sebezpyt, 2019, olej, plátno, 130,5 x 150,5 cm, VU 826-G, 38-2019

VYTISKA, Jan, Koník a smrt, 2019, akryl, plátno, 130 x 150 cm, VU 824-G, 36-2019ZEMANSKÝ, Martin, Masky III, 2017, akryl, plátno, 120 x 100 cm, VU 773-G, 9-2017

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO