Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ZDENĚK DANĚK / Daněk v lese / malba

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 03.05. - 23.06.2019

Realistické tendence si neustále udržují svou pozici na současné scéně, a to zejména díky existenci ateliéru malby Zdeňka Berana, který vyprodukoval celou řadu dnes již etablovaných mladých autorů vybavených precizní znalostí formy, kresebnými i malířskými dovednostmi jako je kupř. Jan Gemrot (1983), Adam Kašpar (1993), Tomáš Honz (1989). Stejně tak sem patří i Zdeněk Daněk, který krom ateliéru Beranova na pražské akademii prošel i ateliérem Pavla Nešlehy a Jiřího Bárty na VŠUP. Kašpar, Honz i Daněk jsou krajináři, navazující na hluboce zakotvenou tradici tohoto typu malby v českém umění. Jejich přístupy k vlastní tvorbě jsou ovšem ryze osobní, autentické. GFJ dlouhodobě sleduje, dokumentuje a prezentuje tvorbu v celé její šíři, výjimkou není ani tato realistická linie. - Po podrobnějším seznámení se s Daňkovou tvorbou, dobereme se zjištění, že Daněk vlastně ani tak krajinářem není. Krajina sama nebo přírodní výseče jsou mu vlastně jen pouhým námětem a materií, které mu slouží pro vlastní výzkumy na poli malby. V mnohém se jeho tvorba blíží vlastně víc konceptu i když pracuje s klasickou výtvarnou technikou. Není uchvácen romantickou rozervaností a nehledá spojení duše s matkou zemí. Zajímá ho malba a její proces, možnosti, které nabízí a vše co se odehrává při výstavbě obrazu. Nicméně téma, které zvolil, myslíme teď obecně, zkoumá doslova ze všech stran. Samozřejmě na první pohled zaujmou u Daňka bravurní schopnosti realistické malby. Technika je jen další podmínkou pro znázornění cíle. Úvodní Daňkovo období malby v letech 1995-2000 prokázalo, že je schopen pracovat také s figurou, věnoval se i zvířecí tématice. Věnuje se vedle volné tvorby také knižní ilustraci, kde je figura samozřejmostí. - Výstava Daněk v lese zachycuje část autorovy tvorby z let 2001-2019. Samostatnou její částí jsou tzv. Zelené obrazy – ryze krajinářská díla malovaná v plenéru, nejčastěji v choltické oboře na Pardubicku, nebo v okolí Prahy v šáreckém údolí nebo na Krejcárku, také na Šumavě a v jiných částech republiky. Lesní struktury Daňka fascinují. Maluje hlavně ve dnech bez prudkého slunečního světla, zachycuje zvláštní atmosféru lesa. Vyhledává partie s dominantami starých dubů obklopených mladší vegetací. Vnímá i vztahy mezi vyšlapaným místem v lesní půdě po vlastní fyzické přítomnosti a mezi zorným polem. Bod, z kterého maluje, se mění a stejně tak se mění i vizuální struktura lesa. Vzniká pak téměř souvislá řada obrazů, když se při práci pohybuje v mezích několika desítek metrů. - Zdeněk Daněk maluje olejem na dřevěné desky. Hladký pevný povrch umožňuje přesnou hladkou malbu, jejíž systém a fáze jsou přesně dané. Jinou vystavenou částí jeho aktuální práce jsou komparační dvojíce obrazů, kdy jeden je „lícem“ a druhý představuje reversní postup malby. Další příklad toho, že autora zajímají veškeré prvky malby, jejich skladba, barevné vrstvy a detaily ve vzájemném působení, akcentuje tak metodu práce. Postupuje-li při „lícovém“ obrazu obvyklým sledem, nejprve začíná přípravnou kresbou, pak základními barevnými plochami podmalby, na ně navazuje přesnější malba, detailů, drobnějších linek a bodů, při reversním postupu je to přesně obráceně. - Série „otáčených obrazů“ jsou plenérové záznamy lesa, kde Daněk zachycuje ve čtyřech fázích podstatu vegetace a charakteristiku daného úseku. Na čtvercové ploše vzniká variabilní obraz, tak, že během malby je obraz vždy po třech minutách otáčen. Zcela reálné části malby pak působí v celku takřka abstraktně, nicméně si udržují schopnost poskytovat zcela reálnou vizuální informaci. - Další koncept představuje cyklus obrazů nazvaný Test citlivosti. Nenápadná zátiší s detaily trávy na klidném světlém pozadí, ukrývají pod vrstvou malby zrakem neviditelné příběhy, dramatické či erotické výjevy. - Na pomezí krajinomalby a ilustrace bychom řadili jiné Daňkovy malby s katastrofickým příběhem, komentující střet člověka a civilizace s přírodou. Lesní havárii motorky s jelenem (Motorka, 2018), pád letadla do korun stromů (Smůla, 2019), kolizi bicyklu s divočákem v noční temnotě (Kolo, 2019). - Kuriózním příkladem jiného Daňkova výzkumu je metoda improvizace na poli kresby, kdy během jediného dne vytvořil kolem šedesáti takřka automatických kreseb, které pak složil do několika a prezentuje je ve formě velkoplošného digitálního tisku na pvc plátně. - Zdeněk Daněk patří ke generaci současných mladých malířů, kteří navazují vlastním způsobem na tradice malby, ale uplatňují nové způsoby myšlení odpovídající této době. Cítí význam dědictví minulosti, ale uvědomují si vlastní zodpovědnost za svůj přínos dnešku.

 

002 Jevany, 2013, olej, deska, 35 x 35 cm034 Klánovice. Obraz rozšířený o pohled zezadu, nedat., olej, deska, 35 x 24 cm (2x)

029 Test citlivosti 3, 2019, olej, deska, 50 x 40 cm028 Test citlivosti 2, 2019, olej, deska, 50 x 40 cm

042 Otáčený obraz 2, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm043 Otáčený obraz 1, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm

010 Lepějovice, 2014, olej, deska, 35 x 81 cm

Seznam vystavených prací


I. patro – B - Zelené obrazy

01 Choltice, 2013, olej, deska, 61 x 50 cm
02 Jevany, 2013, olej, deska, 35 x 35 cm
03 Krejcárek 1, 2013, olej, deska, 33 x 44 cm
04 Divný les. Smrčina, 2009, olej, deska, 50 x 60 cm
05 Krejcárek 2, 2013, olej, deska, 38,5 x 44 cm
06 Slunce. Šumavovice, 2018, olej, deska, 50 x 80 cm
07 Jevany 2001, olej, deska, 17,7 x 27 cm
08 Strouha v zimě, 2018, olej, deska, 37,8 x 69 cm
09 Strouha v zimě, 2019, olej, deska, 40,2 x 51,3 cm
11 Lepějovice, 2014, olej, deska, 35 x 81 cm
12 Mraveniště. Jevany, 2003, olej, deska, 27 x 31 cm
13 Lepějovice, 2010, olej, deska, 28 x 50 cm
14 Jevany, 2014, olej, deska, 46,8 x 82,2cm
15 Kokořínsko, 2019, olej, deska, 30 x 45 cm
16 Šárka, 2012, olej, deska, 45 x 45 cm
17 Choltice, 2013, olej, deska, 61 x 85 cm
18 Choltice, 2013, olej, deska, 61 x 120 cm
19 Choltice, 2013, olej, deska, 61 x 145 cm


I. patro – chodba - Zelené obrazy

20 MUDr, 2016, olej, deska
21 Šumava, 2003, olej, deska, 31 x 31 cm
22 Bez názvu, nedat., olej, deska, 49 x 26,5 cm
23 Mrtvá skála, 2018, olej, deska, 35 x 50 cm
24 Bez názvu, nedat., olej, deska, 45 x 37 cm
25 Šárka, 2013, olej, deska, 44 x 38,2 cm


II. patro – A - Tajemství

26 Krávy, nedat., olej, deska, 86 x 100 cm
27 Houbař, nedat., olej, deska, 100 x 172 cm
28 Test citlivosti 2, 2019, olej, deska, 50 x 40 cm
29 Test citlivosti 3, 2019, olej, deska, 50 x 40 cm
30 Test citlivosti 7, 2019, olej, deska, 50 x 40 cm
31 Test citlivosti 8, 2019, olej, deska, 50 x 40 cm


II. patro – B - Postup práce - Metoda

32 Postup práce. Poznámky, nedat., kresba tužkou, papír (3x)
33 Krejcárek. Praha. Obraz rozšířený o pohled zezadu, nedat., olej, deska, 31,7 x 44 cm (2x)
34 Klánovice. Obraz rozšířený o pohled zezadu, nedat., olej, deska, 35 x 24 cm (2x)
35 Kaplička. Choltice. Obraz rozšířený o pohled zezadu, nedat., olej, deska, 120 x 80 cm (2x)
36 Prosecké skály. Obraz rozšířený o pohled zezadu, nedat., olej, deska, 40 x50 cm (2x)
37 Otáčený obraz 1, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm
38 Otáčený obraz 2, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm
39 Otáčený obraz 3, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm
40 Otáčený obraz 4, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm
41 Otáčený obraz 5, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm
42 Otáčený obraz 6, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm
43 Otáčený obraz 7, 2019, olej, deska, 61 x 61 cm


II. patro – B - Improvizace

44 Improvizační den, nedat., kresba, digitální tisk, pvc textil, 110 x 269 cm
45 Improvizační den, nedat., kresba, digitální tisk, pvc textil, 110 x 241,4 cm
46 Improvizační den, nedat., kresba, digitální tisk, pvc textil, 110 x 203,8
47 Leporelo, nedat., kresba, digitální tisk, papír

II. patro – B - chodba

48 Kolo, 2019, olej, deska, 100 x 252,5 cm
49 Motorka, 2018, olej, deska, 100 x 252,5 cm
50 Smůla, 2019, olej, deska, 65,2 x 92,9
51 Daněk v lese, 2019, olej, deska, 37 x 45,4 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO