Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

DAN TRANTINA, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 11.01. - 10.02.2019

Dan Trantina se narodil v roce 1965 v Přerově na Moravě. Studoval v letech 1980 - 1985 na Střední polygrafické škole v Brně, další odborné vzdělání získal v letech 1986 - 1992 na Akademii výtvarného umění v Praze v atelieru monumentální malby prof. Jiřího Načeradského. Změny, které zasáhly AVU po listopadu 1989, znamenaly jiné obsazeni profesorského sboru, novou orientaci způsobu výuky a svobodnější zaměření školy. - První významnější veřejná prezentace Trantinovy malby proběhla v rámci společné výstavy s Michalem Miclem Novotným v Moravské galerii v Brně v roce 1992 (Trantina / Novotný), pak na další společné výstavě Tryskáči v olomoucké galerii Caesar v roce 1997 (s J.Surůvkou, J.Lindovským, V.Havlíkem, A.Střížkem, ad.). Samostatně vystavuje až od r.2005 (Galerie U dobrého pastýře, Brno), tehdy byly také jeho na 4.veletrhu umění současného umění - Art Prague.

V letech 2006-2007 vystavuje a maluje v Los Angeles, kde byl členem uměleckého spolku Box Eight. V té době zde také pořádá několik samostatných výstav, získává zakázky pro interiéry undergroundových klubů, maluje portréty zvířecích miláčků pro hollywoodské hvězdy (Sandra Bullock, Meat Loaf, Mike Shinoda, aj.). V letech 2009-2011 žil a tvořil a vystavoval v Mnichově v umělecké kolonii Domag Ateliers. Od roku 2015 se datuje Trantinova autorská spolupráce v rámci projektu Gesamteentartete Kunstwerke, jedním z jehož výsledků byla kupříkladu společná socha Tragédie jako fraška pro bruselský parlament. V roce 2016 tvoří tři měsíce na ostrově Saint Thomas v karibské rezidenci Medy Mládek. V roce 2018 získal trvalou uměleckou agentáž ve Spojených státech amerických, kde připravuje další projekty.

Trantinův projev představuje zvláštní syntézu gestické malby a expresivní abstrakce s cítěnými závazky vůči reálné předloze či námětu. V každém Trantinově obraze upoutá především energie a dynamismus. Stopy tvůrčího procesu a myšlení jsou mnohdy výraznějším výsledkem než námět samotný. Nemluvíme tady o formalismu, mluvíme o síle autorova projevu, o výrazné autenticitě, o nutnosti malby, její schopnosti opustit limity obrazu, prostoupit prostor kolem něj.

Témata Trantinovy malby mají těžiště v nejrůznějších oblastech – zabývá se portrétem, figurou, zátiším i krajinou. Výslednicí procesu tedy není samotné vršení barevných vrstev, mísení skvrn, stříkaných nebo roztíraných barev doplněných strukturami a lepením dalších materiálů na plátno či jinou podložku malby. Vedle svobodné intuitivní malby je proces řízen směrem k dosažení konkrétního znázornění a udržuje si tedy svůj významový cíl. V některých případech malba vyznívá samoúčelně a smysl získává konečným přiřazením názvu. Přesto je zřejmé, že se jedná o vědomě řízený proces a kontrolovanou směs emocí, energie a umělecké empirie.

Trantina inklinuje od počátku k ironizaci námětu a pracuje s konfrontací (Stvořitel a jeho oblíbenci, 2008; Jan Žižka v Mexiku, 2009; Kouření dělá přátele, 2010;), nevyhýbá se erotice (Pinup, 2008) ani lyrizaci (Zahrada, 2008, Velká modrá růže, 2008, cyklus Les, 2011). Nejaktuálnější Trantinovy obrazy se věnují „společenskému“ portrétu (Leni Reifenstahl, 2018; Marylin – Me Too; 2018), portrétu a hlavě vůbec jako symbolu osobnosti (Politically Correct Cowboy, 2018; I love You, 2018). Navazují svým způsobem na jeho starší práce cyklu Idoly a Bohové z let 2008-2010.

Daniel Trantina je dnes nejen význačným zástupcem absolventů Načeradského školy. Ziskal si vlastní významné místo na soudobé malířské scéně. Je zahrnován do významných výstavních projektů u nás i v zahraničí. Je zastoupen svými díly ve významných veřejných sbírkách.

2018 01 I Love You, 2018, komb.technika, plátno, 150 x 119,5 cm2018 02 Politically Corect Cowboy

2018 03 Leni Riefenstall - Me Too2018 04 Marylin - Me Too

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO