Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

BAŠTÝŘ Jiří, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 04.05. - 24.06.2018

Jiří Baštýř po absolvování střední umělecké školy grafické v Jihlavě, vstoupil v roce 2010 do ateliéru kresby Jitky Svobodové na Akademii výtvarných umění v Praze. Po roční stáži v Intermediálním ateliéru I Milana Knížáka, pokračoval ve studiu v ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jeho nejvýraznější doménou je klasická figurální kresba, kterou propojuje s médiem malby jak na papírové podložce tak na plátně. V červenci 2017 se účastnil XVII.Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. Během sympozia překomponovával motivy z vlastních starších obrazů, kresba uhlem je zafixována na bílé ploše plátna (Malý bílý, 2017; Stín titána. Remix II, 2017) a i přes užití barvy rámující figurální téma (Remix, 2017). Jiří Baštýř se jako bezprecedentní kreslíř vydal cestou komparace jeneweinovských obsahů s vizuálními metaforami anatomických zkreslení a anomálií. Změti nahých figur s deviantními výrazy nejsou oslavou lidského těla, ale kresebnou zkratkou aktualizovaného dekadentního obsahu. Baštýřova expresivní kresba vztahující se ve výrazu k excitované dramatické dynamice barokní figurální kresby sama o sobě konvenuje jeneweinovským náboženským tématům. Přiblížit se k Jeneweinově práci v základním povahovém rysu jeho díla, k figurální kresbě, nečinilo Jiřímu Baštýřovi sebemenší problém. V působivosti celku můžeme najít pak u Baštýře i určitou souvztažnost k jakémusi dobovému historizujícímu žánru. Na tuto konkrétní formu spolupráce s autorem navazuje nyní GFJ realizací samostatné autorské výstavy.

BAŠTÝŘ, Elvis, 2017, plátno, uhel, 54 x 37,5 cmBAŠTÝŘ, Limbo, 2017, akryl, uhel, plátno, 57 x 47cm

BAŠTÝŘ, Scéna z Caesars Palace, 2018, akryl, uhel, plátno, 220 x 150 cmBAŠTÝŘ, STR, 2017, uhel, plátno, 205 x 131 cm

BAŠTÝŘ, V. Circus Circus, 2015, uhel, plátno, 200 x 200 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO