Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ŠKUBAL Marek / Bůh odporných věcí, škrábané kresby

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 09.03. - 28.04.2018

Výstava Marka Škubala Bůh odporných věcí navazuje na starší stejnojmenné projekty. Současná expozice je vlastně jejich vyvrcholením. Na cyklu Škubal pracoval několik let. V roce 2014 představil jeho první část na samostatné výstavě v plzeňské galerii Visio Art. Již tehdy tyto práce vyvolaly velkou pozornost. Celý cyklus tvoří 65 rytých kreseb, které představují jednotlivá božstva, patřící do svébytné a promyšlené mytologie, kterou postupně Marek Škubal vytvářel a zabydloval novými a novými mocnostmi. Vzniklo tak jakési zvláštní temné pandemonium či bestiář světa za oponou viditelného. Diváku v této souvislosti mohou vytanout na mysli litografie Odilona Redona inspirované románem Gustava Flauberta Pokušení svatého Antonína nebo některé práce Vasilije Kandinského stejně jako „kunstformen der natur“ Ernesta Haeckela. Téma bájných a božských červů nalézá Škubal nejen v dějinách umění, ale i v nejrůznějších mytologických systémech. Této tématice se ostatně věnuje i ve svém doktorandském studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. S ohledem na vystavené práce může být překvapivá informace, že Marek Škubal je především pozoruhodný sochař. Jeho umělecké aktivity se ale přirozeně rozprostírají v širším spektru forem. Škubal byl vždy fascinován detailem, přehlédnutelnou maličkostí, která ale může mít překvapivě zásadní vlastnosti i významy. Jeho tvůrčí preciznost hraničí s umanutostí i fyzickým vypětím, které významově dotváří celek. Tisíce hodin, které se skalpelem v ruce autor nad cyklem strávil dávají dílu až magický či rituální charakter. Autor svou kresbu postupně zdokonaloval, což vynikne při srovnání počátků a konce celého cyklu. Celá série je pečlivě promyšlena tak, aby působila kompaktně, jako celistvý soubor, stejně jako individuální a samostatná umělecká díla.

ŠKUBAL, Bez názvu, 2018, škrábaná kresbaŠKUBAL, Bez názvu, 2018, škrábaná kresba-

Otto M. Urban

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO