Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

BARBORA LUNGOVÁ, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 15.11. - 30.12.2007

Houby, 2002V devadesátých letech dvacátého století se objevuje v mladém českém výtvarném umění tendence zobrazování skutečnosti čistě malířskými prostředky na pomezí jakési novodobé verze magického realismu popřípadě realismu pracujícího s „jinou“ skutečností. Realismu v jeho jiné verzi uvolněnější častěji naivisticko-expresivní nebo zcela popisně narativní, která na pozadí fiktivní příběhovosti obsahovala sdělení se sociálně kritickými podtexty (např. Martin Mainer, Igor Korpaczewski, Roman Trabura, aj.). Tuto vlnu zcela jednoznačně odstartovaly  proudy postmoderního umění prolínající se všemi tvářemi soudobé tvorby. Malířství se dotkla zvlášť výrazným způsobem a jistěže odkazovala i na vlivy tradice a vývojové etapy umění domácího, zabývala-li se krajinou či figurálními motivy či kombinací obojího.

Sila, 2002Barbora Lungová (*1977) patří k současným mladým autorům malířům, jejichž způsoby vyjadřování na tyto fáze malby navazují a byly jimi i formovány. Lungová je absolventkou fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně, ateliéru malby prof. Jiřího Načeradského, kde studovala v letech 1999-2006. Samozřejmě i u ní můžeme vysledovat, jak se vyrovnávala od svých počátků s hledáním formy nebo jak se měnila obsahová složka její malby. Z jejích ranných prací (Den a noc, 2000; Duchové nebes, 2001; Begheli, 2001) je zřejmé, že měla k malířskému vyjadřování velmi dobré předpoklady. Od původního až patetického symbolismu se dostává záhy k současné poloze, která upřednostňuje využívání barvy s mnohem větším důrazem na obsahovou složku. Její retrográdní návraty (Dědci, 2002) k období komunismu mají výrazně vzpomínkový charakter na časy, kdy politický systém určoval kompletně způsob života od vytváření životního prostředí, šedivého komunistického urbanismu, unifikace továrních celků, bytových interiérů prosycených typickým designem jasně determinované společnosti až po předepsané způsoby rekreace „vládnoucí vrstvy“ oné dělnické třídy představující v prvé řadě pracovní sílu a hnací motor, bez níž by se veškeré plány na dosažení oněch ideálů naprosto zhroutily.

Slovanský obřad (cyklus Velké výjevy), 2003Malby Barbory Lungové z roku 2002 (Dědci, 2002; Dědek, 2002; Houby, 2002) plné kontrastů mezi citlivě promalovanými plochami krajinných výsečí, detailů krajinné stafáže a tvrdší malbou figur s anatomickými deformacemi (Dědek žabák, 2002) evokujícím ony dopady systému na psychiku a svobodu myšlení. Předznamenaly také její cyklus Dovolená z roku 2003, kdy se barva u ní stává samostatným prvkem až jakoby popartově používanou matérií. Obsahově se zaobírá soustředěnějším způsobem stářím a životem rekreantů, chvilkami nabízeného štěstí vyvažujícího tehdejší bezútěšnost denní reality. K cyklu Dovolená přistupují navíc v témže roce další její cykly Urban, který je sérií městských krajin, popřípadě jejich detailů, plných zvláštní historické tvarové nostalgie a pak modernistický grafický cyklus Winchester, vzniklý v souvislosti s uměleckou rezidenturou autorky na stáži ve Winchester School of Art ve Velké Británii. Nejpozoruhodnějším z toho roku je však cyklus Velkých výjevů (Pohřební průvod, 2003; Večeře u Mengeleho, 2003; Slovanský obřad, 2003), kdy se figurální scény monumentalizují a jejich příběhy se odehrávají ve velkých prostorech s tichostí a vážností doplňovanou velkými barevnými plochami. Rok 2004 je u Lungové cyklem Bazény opět návratem ke střetům a komparacím svébytnosti přírody a krajiny s cizorodými prvky a stopami civilizace - násilně nadřazované pomíjivosti krátkodobých významů nad suverenitou stálosti vyššího systému. Bazény dříve živých rekreační center dnes představují pouhé symboly přežité doby (Bazén a balón, 2004; Haluzice, 2004). Malířsky patří bezpochyby k významnějším jejím dílům díky dokonalému propojení formy s obsahem. Důležitým inspiračním zdrojem jsou Lungové subjektivně vnímané pozůstatky minulosti i v poslední době. Kravaty po předcích (2006) jsou nejen intimní výpovědí, ale i skvělým příkladem uvolněné autorčiny malby. Novější její práce spějí více k osobní intimitě prostřednictvím komorních krajin, výsečí interiérů (U tety Věry, 2006; WC, 2006, Kafe a hříbky, 2006) a střídá rozvolněnost formy s pevnější citací předlohy (Vinohrad. Nebe, 2007).

Barbora Lungová je dalším svižným příkladem faktu, že současná malba se neodehrává pouze v obvyklých centrech pražských, ale je rozvíjena i v neméně významných lokalitách moravských v závislosti na míře kvality mladých malířských talentů se zde projevujících.

 
Večeře u Mengeleho (cyklus Velké výjevy), 2003 Bazén a balón (cyklus Bazény), 2004 Kravaty po předcích, 2006
 
Biografie

Barbora LUNGOVÁ
*26. 5. 1977, Kyjov

Studium

1991 - 1996 Klvaňovo gymnázium v Kyjově; 1993 - 1995 konzervatoř v Brně; 1995 - 1996 Crossroads School for Art and Sciences, Santa Monica, California, USA (stipendijní pobyt garantovaný The Foundation for a Civil Society); 1996 - 2002 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; 1999 - 2006 ateliér Malba I, (Jiří Načeradský, Petr Veselý, Václav Houf, Margita Titlová), Fakulta výtvarného umění VUT v Brně.Kolektivní výstavy

2000 Vyškov 2000; 2002 Žáci Jiřího Načeradského, KoKo Jumbo, Galerie Doubner, Praha; 2003 Městské divadlo, Brno (se skupinou Kartel); 2004 Doteky, některé zřejmé, Nesovice; Krajina 001, Nový Jičín; Městská galerie ve Veselí nad Moravou (s Romanem Šafránkem a Markem Dubcem); 2005 Holky holkám a klukům, Místogalerie, Brno (se skupinou 001); Ditrichsteinská hrobka, Mikulov (se skupinou 001); Triennále Mladých, Cirkus umění, GVU Hodonín; 2006 Dívčí sen, Komunikační prostor Školská 28, Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem; Galerie Ve Dvoře, Veselí nad Moravou (se skupinou 001); Artprague 2006 (zastupující Galerie Gambit); Erotika v umění, Galerie Václava Špály


Samostatné výstavy

2002 Galerie Doma, Kyjov; Galerie Korso, Hodonín ; Galerie katedry anglistiky, MU, Brno; 2003 Galerie Duna Tři, Bystřice nad Pernštejnem; 2004 Galerie p. Milana Zatloukala, Pavlov; 2005 Galerie Katakomby, Brno; Muzeum Orlicka v Chocni; Státní zámek Lysice; Štukový sál v Mikulově; 2006 Galerie Gambit, Praha; Galerie Lužánky, Brno


Projekty v zahraničí

2005 Rosa, multimediální výměnný kulturní projekt mezi Ústí nad Labem a italskou Brescií; Der Tchechische Herzschlag, výstava v rámci českého kulturního týdne pro Studentwerkstätte v Heidelbergu, SRN.


Stáže
2002 FaVU VUT Brno (ateliér grafického designu - Václav Houf); 2003 Winchester School of Art, Velká Británie (grafika ); 2004/2005 FaVU VUT Brno (ateliér grafiky - Margita Titlová )


Zakládající členka občanského sdružení Uff!Art, které se věnuje organizování výtvarných a intermediálních kulturních projektů. Ve sdružení působí jako kurátor a organizátor výstav.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO