Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

PETR PASTRŇÁK /Ve větru
obrazy, grafika

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 14.09. - 31.10.2007

Petr Pastrňák

Madona, 2001, akryl na plátně, 120x135cmPetr Pastrňák (*1962) patří k výjimečným osobnostem současného českého umění. Absolvoval pražskou akademii výtvarných umění, kde prošel celkem třemi ateliéry – ateliérem intermediální tvorby (prof. Milan Knížák), ateliérem nových médií (doc. Michael Bielický) a ateliérem vizuální komunikace (doc.Jiří David). Původně rodák z Frýdku-Místku, usadil se v Praze, kde dodnes žije a tvoří.

V roce 1996 se poprvé s jeho jménem setkáváme v souvislosti s legendární galerií MXM, která až do roku 2002 držela přední pozice soudobé umělecké tvorby. Když zde poprvé vystavuje je tomu společně s Voseckým, Černickým, Vaňkovou. O rok později již zde má výstavu samostatnou. Petr Pastrňák si vydobyl své místo v plejádě současných českých umělců 90.let poměrně záhy. Kromě toho, že se stal kmenovým autorem galerie MXM, patří například s Janem Mertou, Jiřím Davidem, Antonínem Střížkem, Jiřím Černickým, Jakubem Špaňhelem, Milanem Salákem, Jakubem Hoškem a mnoha dalšími předními umělci současné české malby - postmoderny, konceptu a abstrakce - mezi autory zastoupené v zatím nejexcelentnější soukromé sbírce Richarda Adama, která zahrnuje více než 400 děl současného českého umění. Koncem loňského roku jsme tuto sbírku mohli spatřit v pražském Rudolfinu, jinak je základem expozice Wannieck Gallery v Brně.

Vyhořelý les, 2004, akryl na plátně, 130 x 210cmKam však řadit Petra Pastrňáka? Z velké části jeho malba nese znaky lyrické abstrakce popřípadě abstraktního expresionismu. Jejím hlavním rysem je ale to, že je svébytná a nezaměnitelná. Pastrňák je experimentátorem. Používá v malbě nejrůznějších postupů, od klasické malby štětcem přes nanášení barvy válečkem, vymývání, rozprašování. Nezřídka kombinuje různé autonomní barevné vrstvy na jednom díle, které spojuje vynechanými „průzory“ tj. narušeními ve svrchní barevné vrstvě. Pastrňákova malba na první pohled zaujme svojí estetičností a smyslem pro osobní intimitu. Přes udržující si podobu abstraktních pláten, které nezřídka jdou až kamsi k verzím digitálních grafických médií, v našem případě ale stále v malířské formě, cítíme takřka podvědomě její reálné zdroje. Odráží se v ní zkušenost ze setkání s tradicemi výtvarného umění, které prošly proměnou osobního prožitku, s tradicemi výtvarného umění sahajícími víc než dva tisíce let zpátky, jako je tomu v Pastrňákově cyklu portrétů Budhů anebo gotických madon z let 2001-2004.

Oraniště, 2006, akryl na plátně, 135x 200cmNa výstavě v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory jsou krom těchto zastoupeny práce z cyklu Lesů (2004), cyklu Krajiny (2004), cyklu Akvária (2004) i autorovy abstraktní starší práce z konce devadesátých let. Zmiňoval-li jsem se o prožitku vidíme, že Pastrňákovy lesy, jsou lesy konkrétními. Jsou to lesy mařákovců 19.století, ale poznáme v nich i lesy kolem slepých ramen a zákoutí řeky Odry a rybníků Pastrňákova rodného kraje. Podává je směsicí promývané malby, která připomíná fotografický Sabattiérův jev nebo naopak gestikuluje v prudkém vzedmutí čisté abstrakce ve stylu Jacksona Pollocka, exprese Hanse Hartunga nebo reflexím kaligrafie. Neustálé krajinářské příklony Pastrňákovy, vyjadřují vzpomínky na přírodu v její ryzosti a monumentalitě (cyklus Lesy, cyklus Krajiny) či naopak komornosti a intimitě (cyklus Akvária). Jsou možná i výsledkem nostalgie a vytržení z jiného rámce a přesazení autora do městské aglomerace, kde příroda ustoupila civilizaci. Zcela jistě jsou ale zvláštním způsobem kontemplativní a odráží tak povahu krajiny samotné, její schopnost přimět nás k soustředění, myšlenkové koncentraci, duševní a fyzické regeneraci.

Tvorba Petra Pastrňáka osciluje mezi líbivostí a vážností, mezi jistotou a nejistotou, minulostí a současností.

Výběr z malířské tvorby Petra Pastrňáka byl ještě doplněn několika grafickými listy z řad jeho sítotisků, které jsou potvrzením autorovy mnohostrannosti i formální a obsahové stálosti.

 

  Bez názvu (z cyklu Akvária), 2002-2006, akryl na plátně, 150x200cm  Potůček, 2007, akryl na plátně, 85x120cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO