Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

VII. Sympozium současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora
(Fexa Marek, Maleček Ondřej, Matyska Pavel, Paul Jan, Brázdilová Petra)
výstava prací tvůrčí dílny sympozia

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 02.08. - 31.08.2007
workshop 02.07. - 15.07.2007

Stalo se nedílnou součástí letní sezóny a činnosti Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Stalo se nedílnou součástí letní sezóny a činnosti Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, že prvních čtrnáct dnů v červenci stráví v Kutné Hoře několik vybraných výtvarných umělců, kteří jsou účastníky Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, jehož jediným tématem je reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s podtématy doplňkovými, jako je náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence či existencionalismus. Zatím po sedm let se tento výtvarný workshop konal v prostorách objektu bývalého sídla požárního sboru (tzv.hasičárny) v Lierově ulici č.p.146. Zde se odehrávalo pak vše, co onen experiment současného reflektování obsahových významů díla Felixe Jeneweina obsahuje - samotný tvůrčí zápas, diskuze k otázkám výtvarného umění obecným i konkrétním a generační popřípadě mezigenerační umělecké setkávání. Atmosféra, kterou sympozium nabízí, je sice proměnlivá v závislosti na skladbě účastníků, byla a je však vždy zcela výjimečná. Nejen snad jen díky příznivosti tvůrčích podmínek, je také zcela ojedinělá proto, že sympozium vztahuje umělecké myšlení i praxi ve vymezeném čase k jedinému konkrétnímu uměleckému odkazu zdánlivě historicky uplynulému. Zkušenosti z předchozích ročníků dostatečně prokázaly, že nadčasové jeneweinovské téma i vlastní lokalita sympozia jsou relevantním základem jeho konání a přes možné úvodní pochybnosti organizátorů projektu, umožňují i jeho dosavadní a budoucí periodicitu.
Od roku 1996, kdy byla díky obnovené činnosti kutnohorské galerie aktualizována snaha o patřičnou prezentaci díla významného kutnohorského rodáka malíře Felixe Jeneweina (1857-1905), osobnosti tzv. generace Národního divadla nebo také období "fin de siecle", se tomuto umělci dostává konečně velmi významného uznání jeho zařazováním do velkých kontextových celků, které dokumentují historický vývoj výtvarného umění Jeneweinovy doby. V roce 1998 bylo jeho dílo prezentováno na výstavě Mythen der Nationen, výtvarného umění vztahujícího se k otázkám konstituování národů v berlínském Německém historickém muzeu. Tohoto gigantického projektu se tehdy svými sbírkovými předměty účastnily nejvýznamnější evropské muzejní a galerijní instituce. Neméně významné byly projekty domácí, jako Zajatci hvězd a snů v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně (2000), Útěk a exil v Císařské konírně Pražského hradu (2002), Neklidem k Bohu - Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914 v Muzeu umění v Olomouci (2006), V barvách chorobných - Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914 v Obecním domě v Praze (2007), kde všude bylo Jeneweinovo dílo zařazeno a zhodnocováno.
Program činnosti Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory skládá ze dvou souběžně realizovaných celků, tj. výtvarné umění starší a klasické a umění současnosti, je jasné, že se zájem ubírá cestami vlastního specifického pohledu na aktuální výtvarné dění, který má svůj základ v logické příslušnosti ke jménu instituce. Textové dokumentace a výsledky výzkumu novodobé kultury, s návaznostmi na jeneweinovské obsahy, jejích prvků projevujících se ve výtvarném umění a vizuální kultuře byly zpracovávány v předchozích vydávaných doprovodných publikacích k ročníkům sympozia. Obecně lidský obsah, téma smrti, jsou nadále funkční. Projevilo se to i ve výsledcích letošního 7.ročníku sympozia.
Během sedmi let pracovalo na kutnohorském sympoziu 31 současných českých umělců. Od prvních ročníků, kde byli zastoupeni autoři střední generace, klesala postupně věková hranice k mladší konstelaci. Téma a možnosti sympozia oslovovalo v posledních letech i studenty uměleckých škol a tento workshop se tak stal reálnou součástí současné aktuální scény výtvarného umění.
Postupem času jsme měli možnost si uvědomit, že každý z ročníků je vlastně úplně odlišný. Nejenom výběrem autorů, jednotlivými specifiky jejich tvorby, ale vlastním charakterem toho, co se zde odehrálo. Ročník sedmý se dá charakterizovat jako "ročník vzorů". Vůbec poprvé bylo možné sledovat, že pro mladší umělce je nehmatatelnějším a nejjistějším vzorem, z hlediska výtvarné formy, něco mnohem časově bližšího. Nemluvíme teď o stránkách obsahových. Ty byly naplněny dokonale. Téměř fascinující je ale zjištění, že se někteří ze zúčastněných přimykali formálně ne pouze k pracovním postupům obecně současným, dokonce navázali přímo na vzory svých předchůdců, kteří pracovali na sympoziu v minulých letech. Výjimky ovšem potvrzovaly pravidlo.
Petra BRÁZDILOVÁ, Vypuknutí nákazy, 2007, akryl na plátně, 65x75cmPetra Brázdilová (*1978) studentka ateliéru malby u prof.Stanislava Diviše na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze se zcela odpoutala od pochmurnosti jeneweinovských nálad. Jí vlastní bezstarostnou lehkostí prosytila své malby svěžími pastelovými barvami. Po oné truchlivé těžkopádnosti malby devatenáctého století zde není ani stopy. Vyrovnala se s tématem s jistotou a nadhledem zdánlivě jím psychicky ani nezasažena. Co ale není zřejmé na povrchu, je skryto pod ním. Proces iniciace není možný bez znalosti Jeneweinovy práce. Brázdilová používá výseče a jednotlivé detaily konkrétních Jeneweinových děl natolik šifrovaně, že ji naprosto neomezují ve vlastním vyjádření. Obrazové plochy se vyznačují lehkostí stavby, jednoduchou kompozicí a potvrzují, že méně je více. K nejlepším z jejich deseti pláten patří akryl Mezi více než dvěma citující detail mariánského sloupu z pátého listu Moru (Jenewein, 1899) a oprátku z listu Smrt cyklu Jidáš Iškariotský (Jenewein, 1897) a Vypuknutí nákazy, kde použila tři zástupné symboly - sluneční kotouč, nohu umirajícího, zasaženého morem a kometu ohlašující příchod morové epidemie. Kometa má ale spíše podobu barevného příčesku, noha postiženého je v ponožce s módním vzorem pirátských insignií a kotouč slunce je zlatý tak, jak má být. Obrazy Petry Brázdilové, které zde vytvořila jsou dokonale schopny jakékoliv další výtvarné konfrontace a to i v jiných kontextech než jeneweinovských. Jsou nadány zvláštní autentickou kombinací vidění a citlivosti stejně jako její dosavadní tvorba.
Ondřej MALEČEK: Lev, 2007, akryl na plátně, 130x160cmOndřej Maleček (*1977) další z výrazných Divišových žáků a zároveň malíř, který řešil podobná témata v předchozím roce ve vlastním cyklu prací Máj. Máchovský romantismus se v Kutné Hoře tentokrát střetl s jeneweinovským patosem, z deseti jeho pláten nejvíce snad v obrazech Lev, Vlajky a Tiché smíření. Další malby Dům z kostí, Pozdrav ze záhrobí, Les s duchem, Studánka krve a Noční krajina si podržely obsah máchovský. Sympatická uvolněná forma koresponduje s viděním pochmurnosti z jiného úhlu, zčásti bezuzdně veselého jak v barokních kramářských písních zčásti prostě jen nahozeného jistotou moderní malířské gesce plynoucí z poučeného vědomí (Studánka krve; Les s duchem; Svatá). K Jeneweinovi nejvíce inklinující, alespoň z hlediska kompozice, je plátno Romantický triptych citující členění Obrazových listů pro školu a dům (Jenewein, 1899). Naivistická zjednodušená lehkost formy i barevných tónů (Vlajky, Lev) nás uvádí do příjemné tenze vůči mortalismu (Dům s kostí, Lev). Národovecké úsilí devatenáctého století je parafrázováno jasnými symboly, které si udržují svou platnost i pro nás. Dvouocasý lev s korunou plující na dvou rakvích krvavou řekou obsahuje asi vše, co se od nové verze zpracovávaných vzorů očekávalo. Neubráníme se sice asociaci ke lvu Jiřího Davida, nicméně propojení dvou historických úseků umění bylo Malečkem dokonáno bravurně.
Marek FEXA, Světlo II, 2007, kombinovaná technika na plátně, 120x145cmMarek Fexa (*1977) student pražské AVU ateliéru malby prof.Jiřího Sopka je obdržen nadáním a zručností, jež mu umožňují uchopit jakékoliv téma. Současnou kritikou byl označen jako mistr atmosféry. Je více než logické, že byl upoután architektonickým tvaroslovím Kutné Hory (Svatá Barbora, U Barbory) a hloubkou sakrálního prostoru (Světlo barokní gotiky), podobně jako se tomu stalo před čtyřmi lety Jakubovi Špaňhelovi. S jeneweinovskou figurálností se vyrovnal jednoduchou zvláštní formálností, kterou známe například od Igora Korpaczewského (Marie u hrobu Jeneweinova, Veroničina rouška), tentokrát ale ve výjevech se znaky křesťanské symboliky a ikonografie. K velmi zajímavým patří jeho plátna Světlo I a Světlo II. Téměř šímovsko-valečkovská forma a barevnost obrazu s oranžovým kotoučem měsíce ozařujícího vertikálním pruhem světla shora černou rakev v krajině s vodní hladinou a mraky (Světlo I) anebo černá pohřební "kára" (Světlo II) v obdobné situační konstelaci je dvojicí námětů, jež jsou dobrým příkladem novodobého funerálního symbolismu. Jeneweinovi ale nejbližší je přece jen obraz Marie u hrobu Jeneweinova, který nejvýrazněji zpracovává jeneweinovsky tragické prvky - truchlení nad zemřelým, smutek ze ztráty, smíření s osudem, útěcha v očekávaném vzkříšení a touha po spáse lidské duše.
Pavel MATYSKA: Západ slunce, 2007, akryl, sprej, olej na papíře a na plátně, 120x150cmPavel Matyska (*1977) z ateliéru malby prof. Jiřího Načeradského FaVU ČVUT v Brně překvapil tím, že se odpoutal od propracované narativně realistické formy, kterou známe z jeho minulého uměleckého vývoje. Během kutnohorského čtrnáctidenního pobytu ale asi ani jinak nemohl. Pokračoval zde zčásti ve svých existenciálních tématech, potopených hřbitovů (Klidné vody) a téma sympozia ho vedlo k osobitým vizím zobrazování bezútěšnosti a osamělosti lidského skonu, nocí prostoupených nostalgií, milostnými náladami a erotikou (Orgasmus, Smutný pán, Osamělý mladík). Nově transformovaná jeneweinovská znakovost a symbolika havranů, křížů a náhrobků prostupuje i zbylé práce jako Stín na zdi a Zelená noc. Smrt jako obecně lidské téma v její všeobjímajícnosti, determinující osudovost zániku existence každého z nás spatříme v jeho davové scéně plátna Smrt. Nad masami naznačených lidských postav v druhém plánu se vznáší na obloze razantními tahy štětce naznačená lebka. Obrazy Pavla Matysky vypovídají jasně, že Matyska stejně jako jeho kolegové ze sympozia je bytostným malířem, proto mu nezazlíváme ani jeho občasné kombinace klasické malby a spreje.
Jan PAUL: Bez názvu, 2007, akryl, malba prsty, 50x45cmJan Paul (*1956) absolvoval výtvarná studia v letech 1979-1985 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Arnošta Paderlíka. Jako jediný měl možnost zastupovat tak na letošním sympoziu střední výtvarnou generaci. Vyjadřuje se raelisticko-expresivní malbou vyhovující dokonale umělecké vizualizaci umírání, prostupování mezi světem reality a fikce, mezi světem živých a mrtvých, pohybů a propadání do temnot a zároveň prozření posledních okamžiků v záblescích světla a vědomí. Působnost cyklu jeho mortálních obrazů, jimiž se vyrovnával se smrtí matky, je zdá se u Paula ještě nadlouho setrvalým námětem. Ze série čtrnácti menších pláten, která vznikla v Kutné Hoře se vymykají a úžeji vztahují k Jeneweinově předloze vlastně jen čtyři z nich. Paul upřímně ani nezastírá paralelní dvojakost, s níž ke svojí práci na sympoziu přistoupil. Jeho obrazy jsou ale všechny obecně o hlubokém prožitku témata smrti, o vědomí co člověk je a co není, o umění, o malbě a subjektivitě. Hlavy a části lidských postav Paulových pláten jeneweinovských jsou samy o sobě čisté symboly zániku a zmaru, mementem mori a visí nad námi jako citát z evangelia "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš" (Gn 3, 19).

Seznam vytvořených prací:

PETRA BRÁZDILOVÁ
MEZI VÍCE NEŽ DVĚMA, 2007, akryl na plátně, 130x150cm
VĚŠTKYNĚ, 2007, akryl na plátně, 150x130cm
NEBLAHÉ SEJITÍ, 2007, akryl na plátně, 160x140cm
VYPUKNUTÍ NÁKAZY, 2007, akryl na plátně, 65x75cm
BITVA U LIPAN, 2007, akryl na plátně, 70x80cm
STRAŠÁK. DOPOLEDNE VELKÉHO PÁTKU, 2007, akryl na plátně, 30x21cm
POHŘEB SEBEVRAHA, 2007, akryl na plátně, 30x21cm
VĚŠTKYNĚ II, 2007, akryl na plátně, 30x21cm
SMÍR, 2007, akryl na plátně, 30x21cm

MAREK FEXA
SVĚTLO BAROKNÍ GOTIKY, 2007, komb. tech. na plátně, 150x120cm
VĚČNÉ SVĚTLO, 2007, olej na plátně, 150x130cm
SVĚTLO I, 2007, kombinovaná technika na plátně, 120x145cm
SVĚTLO 2, 2007, kombinovaná technika na plátně, 120x145cm
SVATÁ BARBORA, 2007, kombinovaná technika na plátně, 70x80cm
MARIE U HROBU FELIXE JENEWEINA, 2007, komb. tech. na plátně, 120x150cm
VERONIČINA ROUŠKA, 2007, komb. tech. na papíře a na plátně, 90x135cm
U BARBORY, 2007, kombinovaná technika na desce, 130x126cm
ZE ŽIVOTA FELIXE JENEWEINA I, 2007, balakryl na papíře a na plátně, 80x64cm
ZE ŽIVOTA FELIXE JENEWEINA II, 2007, balakryl na papíře a na plátně, 78x62cm
KUTNÁ HORA, 2007, kombinovaná technika na papíře, 89x188cm

ONDŘEJ MALEČEK
ROMANTICKÝ TRIPTYCH, 2007, akryl na plátně, 130x160cm
TICHÉ SMÍŘENÍ, 2007, akryl na plátně, 130x160cm
LEV, 2007, akryl na plátně, 130x160cm
POZDRAV ZE ZÁHROBÍ, 2007, akryl, sprej na plátně, 130x150cm
VLAJKY, 2007, akryl na plátně, 160x130cm
DŮM Z KOSTÍ, 2007, akryl na plátně, 70x80cm
NOČNÍ KRAJINA, 2007, kombinovaná technika na plátně, 30x40cm
SVATÁ, 2007, akryl na plátně, 40x30cm
OBLIČEJ, 2007, akryl na plátně, 24x18cm
LES S DUCHEM, 2007, akryl na plátně, 18x24cm
STUDÁNKA KRVE, 2007, akryl na plátně, 18x24cm

PAVEL MATYSKA
SMUTNÝ PÁN, 2007, akryl, sprej, olej na papíře a na plátně, 150x125cm
ZÁPAD SLUNCE, 2007, akryl, sprej, olej na papíře a na plátně, 150x120cm
KLIDNÉ VODY, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 86,5x125cm
ORGASMUS, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 130x148cm
STÍN NA ZDI, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 50x35cm
NOC, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 35x30cm
PETRA A MAREK, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 35x40cm
HONZA A ONDRA, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 35x40cm
DEATH, 2007, olej na papíře a na plátně, 55x70cm
SAMI V NOCI, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 70x80cm
OSAMĚLÝ MLADÍK, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 70x80cm
ZÁHONEK, 2007, akryl, olej na papíře a na plátně, 70x80cm
ZELENÁ NOC, 2007, akryl, olej na papíře, 118x146cm

BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 40x40cm

JAN PAUL
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 40x40cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 40x40cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 40x40cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 45x35cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 50x30cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 45x40cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 45x45cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 45x45cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 45x45cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 50x45cm
BEZ NÁZVU, 2007, akryl, malba prsty, 55x40cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO