Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Jaromír Novotný
výstava obrazů s názvem Vítejte!

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 08.03. - 29.04.2007

Jaromír Novotný (*1973) prošel odborným uměleckým školením na pražské AVU v letech 1993 až 1999. V ateliéru kresby profesorky Jitky Svobodové, který, kromě ateliéru konceptuální tvorby Miloše Šejna, navštěvoval, měl možnost sdílet kultivovanost osobní i uměleckou této své pedagožky. Do jisté míry to mělo formační význam i pro jeho vlastní výtvarný vývoj a směřování. Ačkoliv jako ostatní jeho kolegové studenti absolvoval obligatorní studium kresby a malby s obsahem figurálním, nikdy k tomuto tématu vlastně neinklinoval. Omezil se ve vlastní volné tvorbě na okrajové setkání s figurací pouze ze světa zvířat. Jeho dominantním tématem je a byl domov, byt nebo dům. Obecně tedy je zcela zasažen jednoduchostí, řádem a estetikou architektonického tvarosloví a popřípadě užitnými předměty v interiéru či jeho jednotlivými součástmi. Postupně se logicky zvláště v posledních svých dílech dobírá abstraktní formy, ačkoliv smyslem jeho práce není vůbec abstrahovat od obsahu či reálného podkladu vizualizované skutečnosti.

Vítejte! – Welcome!, 2006, 122 x 93 cm, akryl na sololituNovotný vystavuje své práce od roku 1996 a samostatně od roku 2001, naposledy v jedné z prestižních privátních pražských galerií Via Art v roce 2004 anebo nyní v letošním roce na společné přehlídce současné malby v Mánesu na výstavě Nová trpělivost. Výstava kutnohorská je zatím jeho největší soubornou samostatnou výstavou. Jaromír Novotný zde prezentuje celkem 31 svých obrazů z roku 2006 včetně těch zatím nejnovějších z roku letošního.

Nic nevzniká náhodou a nic se nestane jen tak. Umění prošlo staletími vývoje a pokaždé při setkání s něčím aktuálním se bezděky neubráníme návratům k jeho základům a zdrojům, k východiskům jeho současných podob. V případě Jaromíra Novotného si uvědomíme jaká propast je mezi interiéry renesanční malby italské či zaalpské, mezi interiérovou malbou holandskou barokního období, kdy se za zpodobováním osobní intimity skryté v zátiších s denními užitnými předměty či výsečí interiérů dokumentující jejich vybavenost skrýval zájem o civilní občanskou identifikaci a tehdy probíhající počátky sekularizace a vydělení se z idealismu směrem k materialismu, vnímáno sociálně.

Za tři sta či čtyři sta let společenského a politického vývoje jsme se ocitli v situaci, kdy umění zobrazuje naše prostředí a poskytuje nám obraz zcela jiný. Novotný své obrazy klasifikuje jako poslední výspy tohoto světa. Zabývá se osobními pocity opuštěnosti, lítosti nad ztrátou funkce prostoru, předmětů a dekorativnosti. Zcela záměrně čerpá z časopisů věnovaných současnému trendu bytového a architektonického či módního designu. Věci a prostory jež nás obklopují, kde žijeme, nevznikající původně jako samoúčelné, stanou se jimi opustíme-li je nebo nejsme-li je schopni již ani vnímat či pomine-li jejich účel společenský nebo obchodní (Recepce, 2006; Zavřeno, 2006).

Malířské autorovy prostředky jsou přesně takové jaké charakter interiéru vyžaduje, plochy jsou jednolité, rozeznívající se drobnými nuancemi barev při Zavřeno - Closed, 2006, 150 x 210 cm, akryl na plátně vyjádření materiálů v interiéru, plné plošné strohosti a linearity (Still 2, 2006), uvědoměle využívající matematických vzorců dekorativní geometrie (Welcome, 2006; Jádro 5, 2006) nebo naopak chaotičnosti přírodních struktur (Místo pro sbírku, 2006). Převládají klidné lomené tóny šedé, zelené, okrové anebo červené. Čím je barevnost “omezenější” je i motiv kupodivu silnější (Čekárna, 2006; Jádro 3, 2006; Recepce, 2006), výjimky však potvrzují pravidlo (Jádro 2, 2006).

Kromě obrazů vycházejících z komorního prostředí sofistikovaného domova (Jádro 1, 2006; Jádro 2, 2006; Jádro 3, 2006; Deco House, 2006) se setkáme i s detaily interiérů které svou podstatou již s původní funkcí bydlení mnoho společného nemají. Mohou evokovat ve své jednoduchosti prakticky cokoliv, vyjmeme-li je z původního kontextu. Hliníková hi-techová skříň se stane sakrálním symbolem (Corpus Dekor Alu, 2006), okna se změní ve skříně (Proměna, 2006). Novotného obrazy prostředí se stávají dvojakými a dvojmyslnými, jsou přesně takové jakou je naše doba plná pluralismu a souběžností. Provokují nás ale svojí plachostí a nevtíravou noblesou jednoznačně k zamyšlením typu kdo jsme a kam směřujeme.

Jádro 2 - Core 2, 2006, 90 x 140 cm, akryl na plátně  Jádro 3 (Archiv) - Core 3 (Archive), 2006, 60 x 80 cm, akryl na plátně  Proměna - Mutation, 2006, 90 x 130 cm, akryl na plátně    

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO