Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JENEWEIN - KUTNÁ HORA
V. Sympozium současného
výtvarného umění

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 04.08. - 31.08.2005

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

HANVALD, Čím více kuliček, tím více krychliček, 2005, akryl, plátno, 159,8x200 cmV letošním roce si připomínáme sté výročí úmrtí kutnohorského rodáka, malíře Felixe Jeneweina (1857-1905). Shodou okolností se tak V. ročník Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora stal vlastně ročníkem jubilejním. V průběhu let 2000-2005 se tohoto letního projektu zúčastnilo celkem dvaadvacet autorů nejenom střední ale převážně mladší generace. Nejinak tomu bylo nyní, kdy pozvání přijali David Hanvald (*1980), Miroslav Polách (*1980) a Martin Šárovec (*1977), všichni ještě v pozici studentů vysokých výtvarných škol.
Základní téma sympozia Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění bylo naplňováno pomocí jednotlivých autorských identit. Obsahových průsečíků s Jeneweinovou tvorbou bylo dosahováno pomocí persifláží, vizuálních a verbálních citací. Většina vytvořených děl se přiklonila k existenciální významové rovině, která je, jak se zdá, stálejší spojnicí mezi současným motivovaným výtvarným sdělením a původní předlohou Jeneweinova časového originálu. Náboženská ikonografie a symbolika se stala výhradně něčím, co identifikuje zcela konkrétní vazby na konkrétní jeneweinovské motivy. Eschatologické základy názorů, s nimiž Jenewein k tvorbě přistupoval, jsou v současných dílech Hanvaldových, Poláchových či Šárovcových pouze konstatovány natož komentovány.
HANVALD, Děti nosí čáp, 2005, akryl, spray, 74,7x109,6 cmDavid Hanvald student ateliéru malby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze je na první pohled umělcem, kterému je vlastní volná rozevlátost akrylové malby. Její otevřená a nespoutaná abstraktní gestikulace (Čím více kuliček, tím více krychliček, 2005) využívá kontrastu hrubosti a rustikálnosti přírodního podkladu plátna, s kultivovaností pojednané barevné plochy se záznamem malířské stopy. Plátna Děti nosí čáp, Hrobové ticho nebo Triptych Jidáš Iškariotský se odkazují k Jeneweinově symbolice (postavy světců, kříž, rakev, havrani). Nejefektněji, nejvolněji a nejpregnantněji vzhledem k Hanvaldově předchozí malbě vyznívá obraz s jeneweinovsky názvovou konotací Čím více kuliček tím více krychliček ((Felix Jenewein: Čím více kolébek tím více rakví, 1904-1905)
POLÁCH, Smír III, 2005, syntetický email, plátno,80x80,3 cmMiroslav Polách se jako student ateliéru malby II Akademie výtvarných umění v Praze zhostil své účasti na sympoziu způsobem sobě vlastním. Malby syntetickým emailem se přiblížily nejvíce symbolismu Jeneweinově, i když tak trochu popartově. Je-li Jeneweinovi havran poslem smrti, zármutku i vykoupení, je Poláchovi slunce symbolem rovnosti, stálosti a snad i vyššího principu. Cyklus syntetických krajin s kotoučem slunce měnícího se barevně podle významu (černá, oranžová, růžová) se ubírá cestou jednoduchosti vizuálního sdělení. Diagonální paprsky slunce prozařují shůry vzduch nad stromem, křížem, hrobem. Souvislosti s Jeneweinovým cyklem Mor jsou zde jednoznačné.
ŠÁROVEC, Lifting, 2005, akryl, email, plátno, 130x150 cmZ ateliéru malby na VŠUP v Praze je i Martin Šárovec. Kvantita jeho produkce na sympoziu nebyla nijak na úkor kvality. Vyzněla spíš jako obdivuhodná schopnost tvůrčího soustředění a hledání odpovídajícího cíle vytčené cesty a úkolu. Přes abstraktní a popartové základy je jeho malba velmi narativní a ilustrativní. Názvy děl nebo lettristické vsuvky v obrazové ploše s příměsí humoru odlehčují drsnost existenciálního (Už je to tak, přišel k nám vlkodlak; Cesta pustým lesem; Los) a sociálně kritického obsahu (Sofisticated sluts, Ondine). Nenajdeme zde zdánlivě nic, co by připomínalo některé z děl Jeneweinových. Na druhé straně společným jmenovatelem je právě obdobně kritický přístup k dobovým rysům společnosti i existenciální duch vyplývající z konfliktu osobních zásad a reality.

 

POLÁCH, Zatmění (Smír) I, 2005, syntetický email, plátno, 130,5x149,5 cm  ŠÁROVEC, Los, 2005, akryl, email, plátno, 130x150 cm

 

DAVID HANVALD, *1.12.1980; Malíř.
STUDIUM:
2002-2004 VŠUP Praha, obor malba (S.Diviš)

ČÍM VÍCE HROBEČKŮ, TÍM VÍCE STROMEČKŮ, 2005, akryl, spray, plátno, 60,5x145 cm
SMÍR, 2005, akryl, spray, olejový pastel, plátno, 60x80 cm
HROBOVÉ TICHO, 2005, akryl, spray, olejový pastel, plátno, 60,3x70 cm
DĚTI NOSÍ ČÁP, 2005, akryl, spray, 74,7x109,6 cm
TRIPTYCH JIDÁŠ IŠKARIOTSKÝ, 2005, akryl, spray, plátno, 79x100 cm
ČÍM VÍCE KULIČEK, TÍM VÍCE KRYCHLIČEK, 2005 akryl, plátno, 159,8x200 cm

MIROSLAV POLÁCH, 18.12.1980 v Čeladné; Malíř.
STUDIUM:
1995-1999 SUPŠ Uherské Hradiště, malba
1999-2005 AVU PRAHA (malba, prof. J.Sopko)

MOR, 2005, syntetický email, plátno, 71,8x61 cm
SMÍR II, 2005, syntetický email, plátno,130,3x149,7 cm
SMÍR III, 2005, syntetický email, plátno,80x80,3 cm
SLUNCE, 2005, syntetický email, plátno,80,5x80 cm
ZATMĚNÍ (SMÍR) I, 2005, syntetický email, plátno, 130,5x149,5 cm

MARTIN ŠÁROVEC, *26.7.1977 v Praze; Malíř.
STUDIUM:
1997-2002 DAMU Praha (doc.P.Kalfus)
2002-2004 VŠUP Praha, obor malba (S.Diviš)

LIFTING, 2005, akryl, email, plátno, 130x150 cm
THE ELF IS COMMING 1, 2 a 3, 2005, akryl, email, plátno, 90x85 cm
UŽ JE TO TAK PŘIŠEL K NÁM VLKODLAK, 2005,akryl,email, plátno,147x205 cm
CESTA PUSTÝM LESEM, 2005, akryl, email, plátno, 147,5x200,5 cm
SOPHISTICATED SLUTS, 2005, akryl, email, plátno, 141x203 cm
MODRÝ MYSLIVEC, 2005, akryl, email, překližka, 98x142 cm
MOROVÝ SLOUP, 2005, akryl, email, překližka, 91x61cm
LOS, 2005, akryl, email, plátno, 130x150 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO