Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MARTINA NOVOTNÁ - Fascinace neviděným
kresby, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 06.01. - 28.02.2005

Martina Novotná

Martina Novotná (*1970, Dlouhá Třebová) je absolventkou brněnské Fakulty výtvarného umění VUT v Brně, kde studovala malbu v ateliéru Martina Mainera. Věnuje se malbě a kresbě, pracuje akrylem a temperou nebo vytváří automatické kresby pastelem či tužkou. Její výrazně lyrizovaný abstraktní projev užívá specifické barevné spektrum. Valéry tónů barev ladí především do temných modrých, zelených nebo fialových odstínů, navozujících ve spojení s energickou malbou existenciální depresivnější atmosféru. Nevyhýbá se ani jasným žlutím, okrům a červením. Poslední její práce, z nichž je vystavena série jedenácti obrazů z roku 2004 se odehrávají v kompaktní lomené růžově-červené barevnosti (např. Nad pouští, Tři způsoby sestupu, Jeskyně růžová, Vzlínání, Z růží, Oživlé nebe I, II a III).

Charakteristickým znakem díla Martiny Novotné je osobní nasazení, koncentrace a naprosté zaujetí abstraktním projevem. Vyslovuje se prostřednictvím nefigurální malby a je zcela jasné, že do zobrazovaného promítá imaginace vnitřního světa. Od scifi svítících podmořských světů a UFO objektů, přes zvláštní barevně rozbujelou vegetaci struktury inspirované makro světy, preparované vizualizace přírodního řádu a genetických informací, k interním prostorům živých organismů.

V podtextu její malby cítíme vliv Mainerova příkladu, nicméně právě širší prezentace Martiny Novotné jako je tato výstava umožňuje zjistit, že snaha o hledání vlastní autenticity je zcela poctivá ač se jeví jako nelehká. Příměr o lyrickém ženském projevu může vyznít trochu pejorativně, ale jistě nás napadne ve spojení s předkládaným názorem. Naopak co působí velmi příznivě, je ona jasně patrná oscilace mezi osvobozujícím prožitkem z procesu malby, uvědomováním si vlastní pozice a zodpovědnosti za malbu vlastní i v jejím obecném významu a mezi tím, co je výsledkem intelektu a výtvarné praxe Martiny Novotné.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO