Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JANA BUDÍKOVÁ
Zjevení a stíny - malba, kresba

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 11.11. - 31.12.2004

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje.

Výtvarná tvorba je pro Janu Budíkovou životní potřebou, přímo nutnou činností. Vychází ze skutečnosti, hlavně z prožitku přírody. Žije v Praze, a přitom jakoby na venkově, v domě zapasovaném ve staré romantické zahradě plné stromů, keřů, větví, listů, stébel, květů, úponků a šlahounů. Možná právě tam je hlavní zdroj její tvorby.
V Sankturinovském domě vystavuje obrazy z poslední doby. Malby inspirované Kutnou Horou, údolím říčky Vrchlice, jsou výsledkem mnohaletého vývoje. Mají vždy věcný základ, vznikají jako domalby a přemalby původně realistických vyobrazení. Těla zvířat nebo lidské tváře zjednodušuje na emotivní znaky a symboly, vyzdvihuje a zároveň zpochybňuje dalšími vrstvami barev. Časově, motivicky, barevně i formálně různé roviny malby se tak vzájemně spojují a prostupují. Užití stejnorodých prvků a vhodně zvolená barevnost navozují zcela konkrétní představy, z plochy plátna se začnou vynořovat králíci, ptáci a plazi, démoni nebo andělé, lidské obličeje. Podoby spatřené na plátně jsou jednak skutečné - cíleně namalované, dílem virtuální - vyvolané tedy až v mysli diváka.
Jana Budíková tak po svém využívá magické vlastnosti malby, naši schopnost spojovat nesouvisející skvrny do známých sestav a obrazců. Její obrazy tak patří do početné rodiny prací jako jsou například pouliční demonstrace Vladimíra Budníka nebo froasáže Ladislava Nováka. Vladimír Boudník předváděl v Praze na začátku 50. let kolemjdoucím, čemu se podobají nebo čemu se mohou podobat tvary na opadaných zdech, jak málo stačí, aby náhodně vzniklé skvrny ožily. Básník Ladislav Novák zviditelnil své fantastické krajiny a postavy ve froasážích, tedy v prasklinách a vlásečnicích zmačkaných papírů. Oba dva ale vyzvedají jenom jeden vybraný obraz, ochuzují otevřenou strukturu jiným výkladům, dalším možnostem.
Ještě bližší jsou malby Aléna Diviše. - Mimochodem pražská Galerie Rudolfinum připravuje na začátek příštího roku velkou malířovu retrospektivu. V Divišových pozdních, temně upečených malbách se listy, větvičky a květy složené do kytice proměňují v oblíbené symboly pomíjivosti, v lebky různých tvarů a velikostí.
Malby Jany Budíkové jsou také hluboce existenciální, ale osobnější a tajnosnubnější. Všechno, co jasně vysloví, vzápětí zpochybní a zastře. Při setkání s jejími díly si nikdy nemůžeme být jisti, že to, co vidíme, je malířčin záměr, nebo naše probuzená fantazie. Nakonec nemusí být jasné skoro nic. Ani orientace obrazu. Nahoře by klidně mohlo být dole, vlevo napravo, a uvnitř vně. Všechno je jakoby najednou. V sítině barevných skvrn a gestických tahů je totiž, stejně jako v kresbě větví a větviček, potencionálně přítomné cokoli. Řečeno s malířkou: Není vidět přítomná/ výseč tragična/ postupujícího světem/ dusící naše (duše) výseče/ všeho ve všem/ drtícího i povznášejícího (ducha)/ lásky i opaku/ vnikání a opuštění (navždy)/ nepatrný dotek transcendenta/ smyslu bytí.
Obrazy Jany Budíkové jsou otevřené všemožných významům a výkladům. Jako kdybychom si před jejími malbami na něco důležitého vzpomínali. Každý v těch namalovaných strukturách asi uvidí něco jiného. Z nesouvislých fragmentů si tak - nasměrováni malířkou - skládáme obrazy vlastních myšlenek, vzpomínek a událostí. Račte se přesvědčit.

  
  

Jiří Hůla

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO