Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ATELIÉR MALBY VŠUP V PRAZE

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 15.09.- 31.10.2004

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje

Tato kulturní akce se koná za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky a Středočeského kraje.

Výstavou prací studentů Uměleckoprůmyslové školy pokračují prezentace současného výtvarného umění nejmladší umělecké generace. Je sestavena tak, aby zachycovala nejen postupy výuky, ale zejména naznačila jak se již v průběhu studia rozlišují jednotlivé tvůrčí osobnosti, které právě procházejí odborným školením a na výtvarnou českou scénu teprve budou vstupovat.

Tento průřez ateliérové tvorby, sonda do jednoho z oborů, který v současné době Uměleckoprůmyslová škola v Praze nabízí, je zároveň zajímavou možností ke konfrontaci pro obě strany - tzn. veřejnost i vystavující autory.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU ATELIÉRU MALBY VŠUP V PRAZE

1) Cíl:

Naslouchat volání k probuzení, které vede na cestu sebepoznávání a odrývání individuálního osudu. Zřejmě neexistuje žádná jiná cesta, jak naslouchat zjevení, než že je člověk vydává ze sebe. Zjevení není událostí, která přichází zvnějšku /shora dolů/ a kterou člověk pasivně přijímá, ale tím, že sám troubí na polnici, vydává tóny, jejichž ozvěna se mu stává zjevením.

2) Osnova:

Vycházíme ze základního předpokladu, že individuální schopnosti studentů nejsou dány pouze délkou jejich studia, ale souhrnem faktorů utvářejících jejich osobnost. Proto řeší celý ateliér společná zadání a současně každý student pracuje na svém individuálním tématu, který pravidelně konzultuje s pedagogem. V ateliéru jsou každý týden společné korektury všech rozpracovaných úkolů. Na doplnění programu jsou organizovány přednášky a diskusní fóra pozvaných hostů, promítání dokumentárních filmů, provádějí se práce do architektury podle vybraných studentských návrhů a s výsledky semestrálních prací seznamujeme veřejnost na výstavách, které realizujeme s pomocí VŠUP. Ateliér realizuje pravidelné plenéry, exkurze a cesty za poznáním. Hlavním médiem tohoto ateliéru je malba.

 

Stanislav Diviš, vedoucí pedagog ateliéru

Aldin Popaja, asistent ateliéru malby

Seznam vystavujících studentů:

BALÁŽ Richard, 3.ročník

ČADA Martin, 5.ročník

HANVALD David, 1.ročník

CHOVANEC Jan, 5.ročník

JIRKů Lucie, 3.ročník

KOTSCHUKOVÁ Jekatěrina, stáž (Rusko)

MACIUCA Dan, stáž (Rumunsko)

MALEČEK Ondřej, 4.ročník

MULABEGOVIČ Amar, 1.ročník

PETEŘÍKOVÁ Jana, 4.ročník

PILAŘ Tomáš, 3.ročník

SILNÝ Roman, 2.ročník

STAHLICHOVÁ Johana, 4.ročník

ŠÁROVEC Martin, mimořádné studium

ŠRAJEROVÁ Nikola, 3.ročník

ZADÁKOVÁ Šárka, 2.ročník

Aleš Rezler, ředitel GFJ

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO