Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JENEWEIN - KUTNÁ HORA
IV.sympozium současného
výtvarného umění

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 02.08. - 31.08.2004

Tato akce se koná pod záštitou pana Pavla Dostála

Tato akce se koná pod záštitou pana Pavla Dostála, ministra kultury České republiky, Ing. Petra Bendla, hejtmana Středočeského kraje a pana Ivo Šalátka, starosty města Kutné Hory. Realizováno za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

IV.ročník Sympozia současného výtvarného umění JENEWEIN - Kutná Hora je specifický tím, že všichni zúčastnění umělci Martin Balcar (*1957), Marek Pražák (1964), Michal Nesázal (*1963), Ondřej Sokač (*1979) se vyjadřovali k obecnému tématu sympozia tj. Reflexe Jeneweinova díla v současném umění způsobem, který daný úkol sice respektoval, nicméně ve srovnání s minulými ročníky se ho dotýkal velmi volně. Samozřejmě jsme schopni pochopit důvody, které k tomu mohou vést a také vedly. Zcela odlišné chápání obsahu současného umění, jiné formální postupy, odlišné postavení individua ve společnosti, ztráta křesťanského duchovního vědomí, atd. Smyslem sympozia ale nebylo vnutit umělcům vyjadřovací archaismy, naopak jim poskytnout téma, v daném čase i prostoru, které je zajímavé pro ně i pro nás jako organizátory sympozia. Vytvořená díla, obrazy, kresby, objekty, si také zcela plně svou autonomii a autorskou identitu zachovala. Jiným znakem letošního ročníku sympozia je, že opět převažovala malba nad jinými výtvarnými médii, což souvisí také s výběrem autorů, které jsme letos oslovili a vyzvali k účasti.

Martin Balcar, jehož tvorba se odehrává výhradně v abstraktní rovině, se vyrovnal s tématem sympozia způsobem jemu příznačným. V cyklu abstraktních krajin se zaměřil na typický kolorit a barevné Jeneweinovy škály, z nichž tlumené žlutozelené a okrové tóny s akcenty oranžové a modré byly stavebními prvky optického sdělení. Čisté barevné plochy, zhuštěné šrafy a horizontální linie jsou kombinovány s "literárními" reálnými prvky obrysů věží (Dvě věže, 2004), nebo kubických tvarů černých rakví (Perspektiva smrti, 2004) se zřejmým odkazem ke konkrétní Jeneweinově kresbě Pohřeb sebevraha.

V čistě existenciální poloze se Jeneweinovo téma objevilo v konceptuálních objektech Marka Pražáka. Poprvé ve vizuálních citacích volných veršů individuálních textů spojených s tématem mortality. Jednotlivá písmena textů jsou složena z bodů vrtaných otvorů v ploše přírodní překližkové desky. Pro Marka Pražáka je charakteristické vyjadřování v trojrozměrné formě. Nejen v předchozích ročnících sympozia, ale i v letošním roce se stal předlohou k aktuální tvorbě Jeneweinův Mor. Odvíjí se z něj také Pražákův cyklus figurálních objektů Balet Jenewein (2004). Kovové výpalky siluet postav z cyklu Mor jsou estetizovány barevným emailem a balancují na leštěných kovových koulích a hranolech v pozicích, jako Jeneweinovy postavy v předsmrtné extázi (Breakdance, 2004).

Odlidštěné fantaskní krajiny Michala Nesázala jdou svou vlastní cestou a navazují na dosavadní linii této autorovy seriální tvorby. Nesázalovo setkání s Jeneweinovskou tématikou si můžeme vyložit spřízněním s pocity individuální osamělosti a odloučenosti, které vyzařují z čistoty krajiny nezatížené narativností. Krajiny jejíž bohatost je stylizována do základních hmotných tvarů a oživována zástupnými znaky vegetace, vodními plochami, modří nebe. Větší pozornost věnoval autor historickému prostředí Kutné Hory (Podzemní jezera, 2004; Podzemí, 2004), které přirozeným způsobem formovalo Jeneweinův sklon k historismu.

Díla nejmladšího z účastníků sympozia Ondřeje Sokače, reagují kriticky na současnou přítomnost Kutné Hory. Infiltrace asijské kultury do českého prostředí způsobena úspěšností importovaného levného textilu a jiného zboží ovlivňuje estetické myšlení populace s naprosto odlišnou a bohatou kulturní tradicí. Devalvace národní kultury se promítá do obrazů personifikovaných naturalistických krajin se vznášejícími se symbolickými imaginárními živočichy zoomorfních tvarů imaginárního draka či larvovitého zoomorfního stromu v mrtvé krajině.

Podtémata sympozia, jimiž jsou náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence a existencionalismus, nebyla zdaleka vyčerpána. Zůstávají tedy otevřena pro účastníky příštích ročníků sympozia, jejichž volba bude doufáme podobně šťastná jako v letošním roce. Věřím, že umělci zde během prvních čtrnácti červencových dnů strávili nejen čas tvůrčí soustředěnosti - vzácnost v každodenním shonu - ale snad měli vůli i příležitost pochopit význam Jeneweinova díla, to co z něj zůstává platné a tedy i smysl tohoto periodického projektu galerie.

BALCAR Dvě věže, 2004  NESÁZAL Podzemní jezera, 2004  SOKAČ Bez názvu, 2004

PRAŽÁK Balet Jenewein, 2004  PRAŽÁK Breakdance Macabre, 2004  PRAŽÁK Smrt běhá jako divá ..., 2004  NESÁZAL Židle, 2004


Martin BALCAR (*15. 7. 1957, Praha)
Malíř, grafik.

STUDIA: 1978-1982 Střední polygrafická škola v Praze; 1988-1993 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor grafika, knižní grafika (prof. Solpera).

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 1986 - Výzkumný ústav teorie informace, Praha; 1988 - Junior klub Na chmelnici, Praha; 1994 - Galerie Václava Špály, Praha, 1996 - Nebe/Peklo, Galerie Via Art Praha, 1997 - 1996/1997 Bez názvu, Galerie Via Art Praha; 2003 - Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Výstavní síň Mánes, Praha.

CENY: 1993 - Cena A. Sáňky za nejlepší studentskou práci v prestižní soutěži Nejkrásnější kniha, 1995 Cena za grafickou úpravu v soutěži Nejkrásnější kniha.

Syn významného českého malíře a grafika Jiřího Balcara (1929-1968). Věnuje se volné malbě, užité grafice a písmu. V osmdesátých letech ze zdrav. důvodů přerušil profesi tiskaře u Středočeských tiskáren, zaměstnavatel v posudku uvedl, že jeho postoj k soc. zřízení je záporný. Po uzdravení je 8 měsíců bez práce, souzen pro příživnictví - odsouzen nebyl. Malbě se věnuje soustavně od osmdesátých let. Žije a pracuje v Kutné Hoře (Kaňk).


Michal NESÁZAL (*26. 6. 1963, Brno)
Malíř.

STUDIUM: 1984 - 1991 AVU Praha (ateliér R. Koláře a J. Sopka).

STUDIUM V ZAHRANIČÍ: 1999 - Sri Lanka, Kandy, Unawatuna, Colombo; 1998 - Southern France and Monaco; 1993 - San Francisco, Headland Center for the Arts, Artist in Residents; 1993 - New York; 1992 Austrálie, University of Western Sydney.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr): 1991 - Česká duše, Galerie Pi-Pi-ART, Praha; Galerie Irena, Karlovy Vary; Galerie MXM (s P. Lysáčkem a P. Písaříkem), Praha; 1992 - Co pro Vás mohu udělat, University of Western Sydney, Kingswood, Sydney; 1993 - Galerie MXM, Praha; Galerie Václava Špály, Praha; 1994 - …a dál, Praha, USA Center, Californie; 1995 - Galerie Archa, Zlín; Stará dobrá tráva, Galerie JNJ, Praha; 1996 - Galerie Behémót, Praha; 1997 - Představte si, co se mi zdálo, ono se mi to nezdálo, Galerie Václava Špály, Praha; 1998 - Nejkrásnější svět, galerie Nová síň, Praha; Antikvariát Černý pavouk, Ostrava; 1998 - Nejkrásnější svět, Galerie Nová síň; Praha; 2000 - Parlament České republiky; 2002 - NEONLAND 2202, Galerie U Bílého Jednorožce, Klatovy; 2003 - Neonland, Galerie Jelení, Praha.

SPOLEČNÉ VÝSTAVY: 1989 - Konfrontace VIII., Svárov; 1990- Skupina Pondělí, Galerie u Řečických, Praha; 1991 - Beitrag zum Glück, Galerie der Künstler, München; 1992 - Mezi Ezopem a Mauglím, Galerie Václava Špály, Praha; 1993 - Jako ženy, galerie Nová síň, Praha; 1994 - Test Run, Galerie Mánes, Praha; 1996 - Nový zlínský salón, Dům umění, Zlín; 1997 - Paralely, České centrum, Paříž; Cena Jindřicha Chalupeckého, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha; Cena Jindřicha Chalupeckého, Muczarnok Muzeum, Budapešť; Shake - Šejk, Galerie Václava Špály, Praha; 1998 - Cena Jindřicha Chalupeckého, Univerzita v Enschede, Holandsko; 1999 - CZ 99, Václavské náměstí 15, Praha; 2001 - New Connection, Veletržní palác, Praha; New Connection, World Trade Center, New York.; 2003 - Artnow.cz, Mánes, Praha;

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH: Galerie hlavního města Prahy; Národní galerie v Praze - sbírka současného umění; Galerie Behémót; a soukromé domácí i zahraniční sbírky

LITERATURA: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Akademia, Praha, 1995, str. 564; Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (5000 biografických hesel nejvýznamnějších osobností na přelomu století, Praha 1998, str. 411.
Michal Nesázal se věnuje volné malířské tvorbě. V roce 1992 byl Laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1992. Žije a pracuje v Praze.


Marek PRAŽÁK (*1964)
Malíř, sochař

STUDIUM: 1992 - (absolvent) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 1993 - Plastiky, malby, kresby, Brno - Lužánky; 1997 - Objekty z vosku a bronzu, obrazy, Klub Černý pavouk, Ostrava; 1998 - Objekty, Galerie Půda, Český Těšín (s Jiřím Surůvkou); 1999 - Kolekce aluminiových hlav, Galerie Langův dům, Frýdek Místek; 2000 - RudinaArt, Chorvatsko; Obrazy na odpad a objekty, Galerie Jáma 10, Ostrava; Instalované objekty a video, Ostravská jatka, Dům umění, Ostrava; 2001 - Lustry a propasti, Skleněná louka, Brno (instalované objekty); Kolmo k ose II, Důl Michal, Ostrava (plastikoinstalace, bronz a jiné materiály); Relace rádia hitů, Galerie Spolek, Brno (digitisky a velkoplošné video); 2002 - Přemisťování popu v čase, Pivnice U dudáka, Ostrava (kolekce-socialart); Inkubační doba, Galerie Půda, Český Těšín (trojvelko-plošné video a digitisky); 2003 - Legenda Baníku, restaurace Defekt, Ostrava.

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH (výběr): 1990 - Salón nezávislých, Ostrava; Paříž, Francie; 1991 - Nimes, Francie; 1992 - Jubilejní výstava, Praha; 1993 - Challenges of Plastic, Milano, Itálie, (luxusní klobouky pro paničky); 1995 - Zkušební provoz, SVU Mánes, Praha; 1997 - Nový zlínský salón mladých, Zlín; Rzeszów´97, Polsko; Kolmo k ose, Ostrava; 1998 - Ostrava umjeni...? , SVU Mánes, Praha; Snížený rozpočet, SVU Mánes, Praha; 1999 - Stari Grad , Chorvatsko (malby na odpad a objekty); Nový Zlínský Salón, Zlín; 2000 - Pocta - Důl Michal, Ostrava (instalace); Pohádkový svět komiksu, Olomouc; Navinki, mezinárodní festival performance, Minsk, Bělorusko; 2001 - Portrét 2000, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy; Fast Art - "Eine schnelle kunst-erfrischung", Galerie Jáma 10, Ostrava; Potatoes, performance v rámci mezinárodního festivalu soudobé hudby, Ostrava ; 2003 - Wonderland, Landek, Ostrava, česko-švédská družba (velkoplošný airbrush).

REALIZACE (výběr 1993-2002): Radnice Zlín, design neofunkcionalistických madel s mřížemi (mosaz); Státní zastupitelství v Karviné, plastika Spravedlnost, (pryskyřice patinovaná na bronz); Opava, sídlo firmy, strop (4x4m), (malba na skleněných plotnách); Vila ve Vřesině, vstupní portál (dubové sloupy, dveře s kováním, bronz madlo), design krbu, obrazy, osvětlovací tělěsa z aluminia, plastiky - bronz a aluminium, solitérní dózy - aluminium, bronz, foukané sklo; Národní dům ve Frýdku-Místku, 10 mosazných lustrů, 8 obrazů (computer tisky); Vila v Ostravě, design techpopové výmalby, obrazy, 2 plastiky - aluminium, 2 solitérní stoly konferenční (aluminium a černá africká žula, ocel a černá africká žula); Vila v Těrlicku, design post pop-artové výmalby interiéru, plastika (bronz,aluminium, v 50cm), obrazy.
Marek Pražák se zabývá volnou tvorbou, plastikou, užitým uměním. V užitém umění se převážně zabývá "detaily" v architektuře, plastikou a solitérním designem. Jednotlivá díla jsou roztroušena ve veřejných a soukromých prostorech v Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Francii, USA, a na Balkáně. Žije a pracuje střídavě v Ostravě a na Balkáně.


Ondřej SOKAČ  (*3.7.1979, Tábor)
Malíř

STUDIUM: 1998-2003 Fakulta výtvarného umění VUT v Brně (Doc. M.Mainer, ateliér Malba 2)

SPOLEČNÉ VÝSTAVY: 2002 - Výstava studentů FaVU VUT Brno atel. Malba 2, Sankturinovský dům, GFJ Kutná Hora; Výstava studentů FaVU VUT Brno atel. Malba 2, Roxy Club Praha; 2001 - Výstava studentů FaVU VUT Brno atel. Malba 2, Městské divadlo v Brně; Výstava studentů FaVU VUT Brno - ateliér Malba 2, Dusíkovo divadlo, Čáslav.

Ondřej Sokač navazuje na tvorbu svého pedagoga M.Mainera. Tradiční, pro Mainera přímo emblematické, jsou Sokačovy motivy jakýchsi metafyzických či vesmírných prostorů docilované kombinacemi různých malířských médií - tmavé monochromní plochy, kresba pastelem, imitace spreje, stříkaná barva apod. (Blizard, 2001). Žije a pracuje v Kutné Hoře.

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO