Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JAN BAČKOVSKÝ - obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 04. 03. - 30. 04. 2004

Jan Bačkovský (*1957) vystudoval malbu na pražské akademii v ateliéru prof. Arnošta Paderlíka, odborné školení ukončil absolutoriem v roce 1986. Již v posledních letech studia se začal s dalšími autory své generace prezentovat na společných smíchovských a kladenských Konfrontacích I., II. a III. (1984, 1985). I první samostatná Bačkovského výstava v Galerii bratří Čapků v Praze proběhla ještě v době, kdy byl na akademii. Přesto není v dalším období frekvence výstav pro Bačkovského zřejmě tím nejdůležitějším a autorova tvorba se vyznačuje spíš usebraností názorovou a vůbec jednotou výrazu. Nejdůležitějším principem pro pochopení Bačkovského malby je, zdá se, cílené úsilí o vytvoření díla, které má schopnost harmonizovat prostor. Vcelku brzy se věnuje malbě typově spřízněné s gestickou malbou a abstrakcí. Popisný druh malby dnes rozšířený v různých podobách chápe autor pro účely vlastního vyjadřování jako něco nepodstatného i zbytečného, jestliže reálné sdělení nebo faktický děj vystihuje dle jeho slov výstižněji a věrněji fotografie či literatura. Realita v Bačkovského obrazech je zastoupena jedinečností samotné barvy, tedy prvku plnícího úlohu nositele estetického významu. S obvyklostí jako jsou názvy obrazů, mnohdy poskytující ve složitějším sdělení základní vodítko pro pochopení obsahu, se u Bačkovského nesetkáme. Naopak pozorujeme výsledky intuitivního procesu, jehož kvalita je ovlivněna prokazatelně dostatečnou mírou umělecké praxe a zkušenosti.
Diskuse o oprávněnosti a životnosti malby, potažmo její úlohy v soudobém výtvarném umění, přivedly řadu autorů ke změnám obsahovým, ale i formálním, k hledání nových médií. Je možné, že se dnes vůbec vytrácí schopnost vnímat klasické výtvarné dílo (olej, plátno). Občas se stane, že obraz na plátně vnímáme jako anachronismus. Vystavená díla Jana Bačkovského můžeme takto vnímat jako zcela soudobý příspěvek k aktualizaci malby. Nové technické možnosti (jako projev kultury společnosti), resp. technologie, materiály, nebyly rozvíjeny pouze v úzkých oblastech, pro něž byly účelově vyvíjeny, vždy v různé míře vstupovaly i do světa umění. Samotný fakt provedení přenosu malby na jiné médium, folii PVC, je jasným důkazem vývoje, který se v umění neustále odehrává.
Nosný materiál Bačkovského malby je symbolem doby, v nejrůznějších svých podobách vstoupil do každodenního života a představuje něco tak samozřejmého, že je tato kombinace ratia a iratia přijatelná pro širší spektrum společnosti. Konečně, přispívá k tomu i ten fakt, že Bačkovského malba nezatěžuje komplikacemi a nutností chápání obsažného či významového sdělení. Tak jako všechna umělecká díla vzniká s úmyslem reagovat na osobní pocity.
Vedle světa každodenní reality umění funguje jako iracionální "druhý svět", prostý pragmatického významu. Potřebujeme jíst, pracovat, hýbat se, dýchat, ale potřebujeme cítit emoce, vnímat barvy, číst cizí příběhy, identifikovat se s cizími prožitky? Podílet se na něčem tak úžasně zbytečném a nepotřebném, prostém vší pragmatičnosti? Odpověď zní (stále ještě) bohudíky ano.
Samotná podstata dvourozměrné podložky by mohla představovat omezení pro účely navození prostorových vztahů, víme však, že výtvarné umění je schopno tento problém řešit. V Bačkovského konkrétním případě je prostor budován volbou různých tónů a jejich intenzitou. Střídání syté barvy a řídké lazury nanášené na PVC navíc kalkuluje s vlastnostmi transparentní folie a nedokonalou přilnavostí plochy PVC ke stěně, na níž je fixována. Následky přilnavosti jsou viditelné, proměnlivé a projevují se ve formě variací barev, ostrosti kontur, navození pocitu plastičnosti, atd.
Bylo řečeno: " Umění má privilegium se nevysvětlovat…" Estetická ambice Bačkovského malby je součástí vysloveného. Ač v této podobě nemají jeho obrazy podle autora tendenci trvalé výpovědi mají schopnost vyjádřit se k dnešku. To, že budou možná chápána se změnou dobového estetického kontextu jinak, je ale osud každého uměleckého díla bez rozdílu.

Biografie autora
BAČKOVSKÝ Jan, nar.: 11.6. 1957. Malíř, sochař. STUDIUM: 1980-1986 AVU Praha (prof. A.Paderlík). SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 1994 - Galerie bratří Čapků, Praha; 1997 - Galerie bratří Čapků, Praha; 2002 - Galerie Behemot, Praha. ÚČAST NA VÝSTAVÁCH: 1984 - Konfrontace I., Praha Smíchov; 1984 - Konfrontace 2., Praha - Smíchov; 1985 - Konfrontace III., Kladno; 1986 - Konfrontace IV., Praha-Smíchov; Mladí pražští výtvarníci, Galerie Na bidýlku, Brno; 1995 - Zkušební provoz, Mánes Praha.

Seznam vystavených prací

  1. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 150x290cm
  2. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 200x300cm
  3. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 185x150cm
  4. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 200x180cm
  5. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 180x180cm
  6. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 125x150cm
  7. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 225x300cm
  8. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 80x100cm
  9. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 220x300cm
  10. Bez názvu, 2004, akryl, lamino, fólie, 180x150cm

 

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO