Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

OTTO PLACHT - obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 08. 01. - 29. 02. 2004

"Vědět znamenalo vstoupit do světa ayahuascy bez hranic, kde poznání, ač tajné, se jevilo všem nad slunce jasné. Všechno energií světla tak propojeno bylo samo bytím, v němž nebylo cest."
 
Otto Placht (z vlastních textů)

Brazilská džungle 2003 olej 150x200cmPrvní zájem o uměleckou tvorbu Otty Plachta (*1962) zaznamenáváme již v letech 1982-1988 v době jeho studia na pražské AVU, kdy patřil mezi nejvýraznější osobnosti své malířské generace. Dva roky po absolutoriu (1990-1993) se stává odborným asistentem akademie v ateliéru monumentální tvorby prof. Jiřího Načeradského. Mezníkem v jeho osobním i uměleckém životě je rok 1993, kdy odjíždí do Peru. Ve městě Pucallpa na středním toku řeky Ucayallí se setkává s malířem Pablem Amaringem, šamanem, pedagogem a zakladatelem Escuela di pintura amazonica USKO-AYAR (škola amazonské malby). Na jaře téhož roku má Placht možnost zde pedagogicky působit jako hostující profesor, vyučoval anatomii. Prakticky až do roku 1999 žije pak a tvoří v peruánské džungli, trvale od roku 1996, kdy se zabydlel mezi indiány kmene Šipibó. Identifikoval se s kulturním prostředím tak odlišným evropskému, praktikuje jiný životní styl, poznává specifika běžného života Amazonie se všemi jeho součástmi. Získává zkušenosti se šamanismem, nahlíží do duševního světa indiánů. Nároží Ushinahue 2003 olej 40x60cmVšeobklopující příroda "la madre salva" (matka džungle), jak je nazývána indiány určuje vše, co se zde odehrává. Poskytuje obživu, příbytek, léky proti nemocem … Naprosto běžné je užívání přírodních léčiv, mezi nimž zaujímá zcela zvláštní postavení "ayahuasca" (liána smrti). Halucinogení účinky této drogy představují práh do duševního světa indiánů. Ayahuascou vyvolané excitované stavy, vize a vjemy, se stávají mostem mezi duší člověka a duší přírody. V očích šamanistického (holistického) názoru, je totiž člověk pevnou součástí přírody. Naše etika oddělující člověka od jiných tvorů či pocity nadřazenosti nad přírodním systémem zde nefungují a pro indiány jsou nepochopitelné.

Umělecká tvorba Otty Plachta je výslednicí akademického školení, znalosti evropské malby (expresionismu, abstrakce) a pobytu v Amazonii. Plachtův obraz je vizualizací stavu duše formálně budovaný spletěmi čistých barevných tónů, náznaky geometrických ornamentů, zdánlivě chaotickými. Jediné záchytné body v této ploše neskutečného jsou reálné motivy z přírody, fragmenty vzpomínek, tváře, postavy … vystupují a vypovídají. Krom toho, že jsou využívány jako kompoziční prvky jsou i spojnicí mezi dvěma duševními světy - člověka a přírody.

Bodego 2003 olej 20x35cmV Peru Placht bezděky začal pracovat s přírodními pigmenty a barvami získanými výluhem z kůr a plodů stromů poskytujícími zvláštní tlumenou barevnost, kterou kombinuje s olejovými pastely. Střídá ji také s technikou olejomalby. Dílo je výsledkem pracovního rituálu, během něhož se barevná vrstva neustále mění, mnohdy je několikanásobně smývána a nastupuje nová. Charakteristickým znakem Plachtovy malby je také názorová vyhraněnost a vyváženost. I přesto, že autor osciluje v jednotlivých dílech mezi občasnými příklony k abstrakci, expresi nebo realitě, udržuje si svou autenticitu a směřování. Je ale zřejmé, že k jejich výlučnosti nepřispěl jen silný osobní prožitek, ale především umělecké schopnosti Otty Plachta.


Biografie autora

PLACHT Otto, malíř. Nar.: 31.10.1962 v Praze. STUDIUM: 1982 - 1988 AVU Praha. PEDAGOGICKÁ ČINNOST: 1990-1993 odborný asistent AVU Praha, ateliér monumentální tvorby; 1993 (jaro) Escuela di pintura amazonica USKO-AYAR, Pucallpa, Peru; 1994, 1995 Miami Dade Comunity College, Miami, Florida, USA. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 1984 Galerie pod Podloubím, Olomouc; 1989 Inferno, Rubín, Praha; 1990 KC Blatiny, Praha; 1992 Chaos, Galerie U Řečických, Praha; 1993 Europe in Transition, Gallery North, Miami Beach, USA; 1994 Supay, Státní galerie Most (s Petrem Vaněčkem); 1996 Art Centro Esp, Miami Beach, Florida, USA; 1997 Idioma, Galerie Václava Špály, Praha; 1997 Ino Joni, Galerie Behémot, Praha; 1998 Galerie Caesar, Olomouc; 1999 Praga / Pucallpa, Galeria Belisano Suarez, Lima, Peru; 2000 Galerie Behémot, Praha; 2000 Galerie Školská, Linhartova nadace, Praha. SPOLEČNÉ VÝSTAVY (výběr):1983-87 Konfrontace, Praha; 1989 Plasy, Klášter Plasy; 1990 Česká alternativa, výstavní síň ÚLUV, Praha; 1990 Výstava pro Polsko, Galerie U Řečických, Praha; 1990 Totalitní zóna, Stalinův pomník, Praha; 1990 Valdice, Nápravné zařízení Valdice; 1990 Eight Artists from Czechoslovakia, International Monetary Fund, Washington D.C. USA; 2000 Maestros del Arte Checo, Centro Cultural de le Escuela Nacional de Bellas Artes, Lima, Peru; 2000 Konec světa, Palác Kinských, Praha; 2000 Jenewein - Kutná Hora, 1.sympozium současného výtvarného umění, GFJ Kutná Hora. ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH: Miami MDCC Collection, USA; Galerie Behémot, Praha; České muzeum výtvarných umění, Praha; Galerie výtvarného umění Klatovy - Klenová; Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, a soukromé sbírky.

Kosmos II 2003 akryl 45x45cmDěti 2003 olej 145x145cm

Seznam vystavených prací

1/ Věštba, 2003, akryl na plátně, 150x140cm

2/ Bodega, 2003, olej na plátně, 20x35cm

3/ Jesus Escelente, 2003, akryl na plátně, 169x135cm

4/ Nároží Ushinehue, 2003, olej na plátně, 40x60cm

5/ Duše zpyt, 2003, akryl na plátně, 50x140cm

6/ Rituál Tuyuyo, 2003, akryl na plátně, 180x240cm

7/ Lapený Esculap, 2003, akryl na plátně, 180x135cm

8/ Amazeonský dům, 2003, akryl na plátně, 150x90cm

9/ Kosmos I., 2003, akryl na plátně, 45x45cm

10/ Zahozený Amareon, 2003, akryl na plátně, 45x45cm

11/ Kosmos II., 2003, akryl na plátně, 45x45cm

12/ Kosmos III., 2003, akryl na plátně, 45x45cm

13/ Bohyně, 2003, akryl na plátně, 150x90cm

14/ Zlatá Yarina, 2003, akryl na plátně, 115x180cm

15/ Přístav malý, 2003, olej na plátně, 30x100cm

16/ Krajina ducha, 2003, olej na plátně, 55x120cm

17/ Soumrak, 2003, akryl na plátně, 185x200cm

18/ Tržiště, 2003, olej na plátně, 55x120cm

19/ Přístav velký, 2003, olej na plátně, 120x210cm

20/ Lampa, 1995, akryl na plátně, 90x70cm

21/ Brazilská džungle, 2003, olej na plátně, 150x200cm

22/ Hanuman, 2003, olej na plátně, 75x65cm

23/ Chiméra, 2003, akryl na plátně, 150x140cm

24/ Cyklus, 2003, akryl na plátně, 180x135cm

25/ Rodokmen, 2003, olej na plátně, 96x210cm

26/ David, 2003, olej na plátně, 180x115cm

27/ V přítomnosti ducha, 2003, olej na plátně, 155x150cm

28/ Šapitó, 2003, olej na plátně, 150x150cm

29/ Itotaki, 2003, olej na plátně, 146x170cm

30/ Okno, 2003, olej na plátně, 20x40cm

31/ Tita, 2003, olej na plátně, 65x40cm

32/ Děti, 2003, olej na plátně, 145x145cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO