Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JENEWEIN - KUTNÁ HORA
Sympozium současného výtvarného umění - III.ročník
J.Czesaný, P.Šich, J.Špaňhel

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 01. 08. - 31. 08. 2003

"Smyslem sympozia JENEWEIN - KUTNÁ HORA a cílem pořadatele je vytvořit periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí města Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina (1857-1905), jež zde na sklonku 19. století s přesahem do století 20. vznikalo. Účastníkům sympozia, tj. umělcům, kteří byli k účasti pozváni pořadatelem a zároveň byli ochotni přijmout podmínky sympozia, se tak nabízí možnost tvořit pod vlivem genia loci, přispívajícího v minulosti přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby. Z pohledu pořadatele je pak neméně zajímavá i možnost průzkumu umělecké aktuálnosti závažných témat zpracovávaných Jeneweinem a životnosti či přitažlivosti rysů obsažených v jeho díle před sto lety, a to právě dnes na přelomu 20. a 21.století. "

Tato akce se koná za finančního přispění Středočeského kraje.

Je to patrně především morální aspekt Jeneweinova díla, hodnocený již za Jeneweinova života tehdejší mladou uměleckou generací, co je schopno i dnes oslovovat současné umělce a přimět je k vlastnímu vyjádření se ke stále platným otázkám lidské existence. Pomíjivost bytí je stejná dnes jako před sto lety, vizuální sémantika soudobé umělecké tvorby pracuje stále se symbolem (ať už je jím barva nebo zástupný předmět), prostředí Jeneweinova rodiště, které se prokazatelně projevovalo na pozadí jeho figurálních výjevů je faktorem stále aktivním. To, co již není tak frapantní motivací pro současného umělce, je ona typická nasycenost Jeneweinova díla ryze náboženským obsahem. Chybí též niterný prožitek Jeneweinova osobního lidského dramatu promítaného uměleckou formou do tradičních scén zrodu křesťanství a historických výjevů z dějin českého národa.
Jonáš CZESANÝ studoval u F.Hodonského a V.Kokolii na pražské AVU v letech 1990 - 1999. Projev Jonáše Czesaného na sympoziu se přes skrytou významovost vyznačoval přímočarostí ve volbě tématu, jímž se stala alegorie smrti v cyklu menších formátů. Oleje Zátiší, Felix I, Felix II, Epilog, Exit, triptych DJ, jsou groteskními personifikacemi hynoucí morálky. Skelety a lebky, tradiční symbol zániku existence jsou živé - chodí, pózují a smějí se. Jsme to my? Czesaný navazuje na předchozí vlastní tvorbu užívající principu alegorizace programově. Ať už maluje cokoliv, výsledkem je člověk (Koupačky, 2000-2002), společenské vztahy (cyklus Ryby, 2002) nebo vlastní komentář jedné fáze lidské existence (cyklus Broučci, 2003). Jiným znakem jeho díla je ryze centralizovaná skladba obrazu. Z monotónního nepříliš expresivního pozadí vystupuje konkrétní reálný předmět ve středně pastózní promalbě.
Pavel ŠICH je čerstvým absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (1995-2002). Jako žák ateliéru klasických malířských technik prof. Berana se věnoval již během studia výhradně realistické malbě. Během studia měl příležitost si osvojit její nejrůznější verze, a to v rozsahu od staromistrovské techniky až po čistý hyperrealismus. Formální stránka představovala mimoděk pro Šicha významný faktor při hledání spřízněnosti s Jeneweinem. Bakchanalistické olejomalby vycházející z Jeneweinova cyklu Mor jsou zakotveny obsahem v současnosti. Z původního námětu cituje Pavel Šich kompozici, figurální pózu (Hýření I, 2003) nebo přebírá typický příklon k symbolice. V obraze zátiší s půllitrem (Hýření II, 2003) v podobě fiktivní masky "morového" tanečníka. Autor se však oběma díly vyjadřuje především k jeneweinovskému morálnímu obsahu.
Ve stejnou dobu jako Šich prošel odborným školením na pražské akademii i nejmladší účastník sympozia Jakub ŠPAŇHEL (u J.Davida a M.Knížáka). Jeho práce na sympoziu má zřejmou souvislost s cyklem předchozích pláten (Černozlatá, 2002; Bělásek zelný, 2002; Kaple ve Vence, 2002; aj.), kde sledoval autor prostorové vazby subjektivní pocitovosti sakrálního interiéru nebo funerálního exteriéru. Přesto, že se jeho gestická rozvolněná malba vyznačuje akcelerací formálního provedení, je schopna postihnout monumentalitu liturgického prostoru s jeho příznačnou prosvětleností a hmotností a současně zachytit identitu daného prostoru. Některé ze starší linie těchto Špaňhelových obrazů byly současnou reminiscencí Blažíčkova speciálního zájmu o sakrální interiéry, jiné jsou volnou interpretací fotografické předlohy. V případě "kutnohorských" obrazů je úvodní informací k jejich vzniku přímá empirie a setkání s interiérem (Barbora I, 2003) či exteriérem (Hrob, 2003) v místě sympozia. Doménou Jakuba Špaňhela jsou větší formáty logicky odpovídající monumentalitě zobrazovaného prostoru.
III. ročník sympozia navázal tématicky na ročníky let 2000 a 2001. Množství podtémat, které nabízel - náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a existencionalismus - poskytovalo autorům dostatečnou volnost a svobodu vyjádření. Cílem nebylo ani tentokrát vnutit účastníkům retrográdní způsob uměleckého vyjádření ani náhlý odklon od jejich autorské autenticity. Naopak výsledkem workshopu (30.6.-13.7.2003), s komornější účastí oproti předchozím, je soubor děl, nesoucích veškeré znaky dosavadní tvorby všech tří umělců, ubírajících se během svého kutnohorského pobytu cestou citací a přehodnocování Jeneweinovské tématiky.


JONÁŠ CZESANÝ
* 1972, Praha, ČR

STUDIA
Czesaný J. Exit 2003 ol.na pl. 1305x150cmCzesaný J. Zátiší 2003 ol.na pl. 81x70cm 1991 - 1999 AVU v Praze, (ateliér malby - Prof. F.Hodonský, ateliér grafiky - Prof. V.Kokolia)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1994 - Galerie AFFA, Praha, ČR (s J. Mančuškou); 1997 - Art Gallery Unionville, Unionville, Ontario, Canada; 2000 - Ontario College of Art, Toronto, Ontario, Canada; 2002 - Hrádek, Okresní muzeum Kutná Hora, ČR (s J. Valečkou); 2003 - Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha Petřiny; Fish, Fishes, Alfréd ve dvoře, Praha; Galerie na schodech, Tisá.

SKUPINOVÉ VÝSTAVY (výběr):
1994 - Ateliér Prof. F.Hodonského, Planá; 1995 - Malba na papíře, Dům umění Znojmo; 1995 - Krajina, Štátna galéria Žilina, Slovenská republika; 1996 - Žáci prof. F.Hodonského, Galerie U prstenu, Praha; 1999 - Diplomanti AVU, Karolinum, Praha.

ZÁTIŠÍ, 2003 olej na plátně, 81x70cm
EXIT, 2003 olej na plátně, 130x150cm
FELIX, 2003 ol.na pl., 40x30,5cm
FELIX, 2003 ol.na pl., 40x31cm
EPOLOG, 2003 ol.na pl., 80,5x70cm
FELIX, 2003 ol.na pl., 30x27cm
DJ, 2003 ol.na pl., 51x35,5cm
DJ, 2003 ol.na pl., 50x35cm
DJ, 2003 ol.na pl., 50x35cm


PAVEL ŠICH
* 1974, Praha

STUDIA
Šich P.  Hýření II 2003 ol.na pl. 705x80cmŠich P. Hýření I 2003 ol.na pl. 150x130cm 1988-1992 Škola uměleckých řemesel v Praze (obor umělecký štukatér); 1992-1995 Střední výtvarná škola Praha-Čakovice (obor malba); 1995 - 2002 AVU Praha, ateliér klasických malířských technik prof. Z.Berana.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1998 - Wüstenrot Praha (s Pavlem Holým); 2002 - Obrazy, Hrádek, Okresní muzeum Kutná Hora; 2003 - Lichtensteinský palác, Praha.

SPOLEČNÉ VÝSTAVY
1995 - Letní refektář kláštera premonstrátů Praha; Strahovský klášter Praha; - soukromá výstavní síň v Kořenského ul. na Smíchově Praha; 1997 - Výstava studentů ateliéru prof. Z. Berana, kulturní středisko Přehořovka, Tábor; výstavní síň Mánes (výstava studentů AVU) Praha; 1998 - První obrazy, Maron, Praha; Výstava studentů ateliéru prof. Z. Berana, Galerie U Prstenu, Praha; 2000 - Výstava studentů ateliéru prof. Z. Berana, Městské divadlo, Kolín; Portrét roku 2000, Galerie U bílého Jednorožce, Klatovy; 2001 - Galerie Sýpka 2001, Vlkov; Malířská škola prof.Z. Berana, Wortnerův dům, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice; 2002 - Hyperrealismus, Galerie moderního umění v Hradci Králové; Diplomanti AVU Veletržní palác, Národní galerie v Praze, Praha; 2003 - Hyperrealismus, Západočeská galerie v Plzni.

HÝŘENÍ II, 2003 olej na plátně, 70 x 80cm
HÝŘENÍ I, 2003 olej na plátně, 150 x 130cm
HASIČÁRNA I, 2003 olej na sololitu, 40,2x31cm
HASIČÁRNA II, 2003 olej na sololitu, 29,2cmx22cm


JAKUB ŠPAŇHEL
*1976, Karviná

STUDIUM
Špaňhel J. Hrob 2003 balakryl na pl. 1305x150cmŠpaňhel J. Barbora I 2003 balakryl na pl. 150x130cm 1995-2002 AVU Praha, (prof.M.Knížák, J.David)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1994 - Galerie Platan, Ostrava; 1995 - Klub Atlantik, Ostrava (s Davidem Kalikou); Lurche und Schafe, Antikvariát Černý pavouk, Ostrava; 1998 - Jakub 19-21, Antikvariát Černý pavouk, Ostrava; Galerie C.I.G.I. (s P.Pastrňákem), Ostrava; Galerie 761, Ostrava; 1999 - Smutek políbených, Galerie 761, Ostrava; Jean Marais, Galerie C.I.G.I. Ostrava (s Petrem Pastrňákem); 2000 - Uklízečka, Galerie Jelení, Praha; 2001 - Bank Austria Creditanstalt, Praha (s Petrem Pastrňákem); Obrazy, Galerie Apart, Praha; Obrazy, Galerie MXM, Praha (s Petrem Pastrňákem); Sto květináčů, Galerie - knihkupectví Řehoře Samsy, Praha; Galerie Arte, Klagenfurt, Rakousko; 2002 - Bělásek zelný, Galerie Nibiru, Ostrava; Kytky, portréty a květináče, Městský dům kultury, Karviná; 2003 - Galerie Erasmus, Mělník; Jakub Špaňhel - 26 let, Staroměstská radnice - 2.patro, Galerie hlavního města Prahy.

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
1995 - Dopětatřiceti podruhé, Nová síň, Ostrava; 1996 - Luxsus, Galerie AVU Praha; Jiří David, Stanislav Diviš a jejich žáci, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Autosalón, Černá louka, Ostrava; V.Konfrontace, Svárov u Prahy; 1997 - Výstava AVU Praha, Mánes, Praha; Luxsus, Galerie MXM, Praha; Dum, Bořivojova 106, Praha; Luxsus, Galerie Fiducia, Ostrava; Mrtvé duše, Nová síň, Praha; Spoločný priestor 2, Common Space, Zámocký park, Pezinok; Galerie Zdravé Město, Slezská univerzita, Karviná; 1998 - Výstava ze sbírky grafických listů Galerie 761, Galerie 761, Ostrava; Na vlastní oči, Die Aktualität des Schönen, Liberec; Zelená, Galerie AVU Praha; Luxsus, Galerie U dobrého pastýře, Brno; Snížený rozpočet, Mánes, Praha; Harmonie 98, Galerie Václava Špály, Praha; Ostrava umjeni…?, Mánes, Praha; Ostrava umjeni…?, Dům umění, Ostrava; Luxsus, Divadlo hudby, Olomouc; To snad není možný, Galerie MXM, Praha; Sport Gallery, Praha - Strahov; 1999 - Laškování s cizinci, České centrum, Londýn; O lásce, Richterova vila, Praha; Trezory, Galerie AVU Praha; Bezhlavý jezdec, Kamera skura, Luxsus, Čimelice; Mail art, Galerie Student, Ostravská univerzita; 2001 - Z krabice ven, České Budějovice; Výstava AVU, Mánes, Praha; Hračky, Jízdárna, Pražský hrad, Praha; Klasika, Muzeum umění, Olomouc; Výstava AVU, Lima, Peru; Klasika, Důl Michal, Ostrava; Retro kresby, Galerie AVU Praha; Machův šachový kroužek aneb Knížák vystavuje taky, Galerie Vincence Kramáře, Praha; První a poslední - ateliér Jiřího Davida, Galerie Václava Špály, Praha; 2002 - Variace 02, Divadlo Novanta, Mělník; Rytmy, HVB Czech republic, Praha - Valdek; Výstava diplomantů AVU 2002, Veletržní palác, Národní galerie v Praze; Projekt, HVB Czech republic, Praha - Revoluční.

HROB, 2003 balakryl na plátně, 130 x 150cm
BARBORA I, 2003 balakryl na plátně, 150 x 130cm
BARBORA II, 2003 balakryl na plátně,80,5x70,5cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO