Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MARTIN BALCAR - obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 06. 03. - 27. 04. 2003

New Page 1

2003 Jízda,  olej, akryl na plátně, 50x70cmMalíř a grafik MARTIN BALCAR vystudoval obor knižní grafika na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě své užité tvorby, která získala v roce 1993 a 1995 prestižní ocenění za nejkrásnější knihu, se autor věnuje od osmdesátých let volné malbě. Na formování uměleckého názoru Martina Balcara mělo podstatný vliv jeho odborné školení. Do značné míry předurčilo vedle jeho přirozeného naturelu formu, jíž se Martin Balcar vyjadřuje. Formu propojující přístup grafický s malířským. U Balcara najdeme zřejmý smysl pro grafické členění plochy, užití lineárního dekoru, zdobného i elementárního (linie, bod). Obecně signifikantní je ovšem pro Balcara abstraktní forma, zejména pro jeho současnou tvorbu. Obdivuhodné v době, která sociálně 2001-02 Horizont, olej na plátně, 50x70cmupřednostňuje kontakt s realitou. Tento požadavek dnes mnozí autoři mladé generace realizují za použití nejrůznějších podob jejího přepisu a vytváření aktuálních konotací, nicméně s evidentní snahou o setrvání v rovině "obvyklé" srozumitelnosti.1995 Bažiny beze jmen III, ol.na pl., 70x50cm
Zvykli jsme si počátky umělecké abstraktní formy spojovat s obdobím po r.1910 a díly V.Kandinského, F.Kupky a R.Delauneye. Nicméně i abstrakce prošla vývojem a četné podoby jejích dvou základních typů, tj. abstrakce geometrické a organické, získaly v průběhu 20.století ve snaze o jasnější identifikaci mnoho identifikačních přívlastků a subnázvů. Je-li abstraktní dílo jednoduše definováno jako takové, které nezobrazuje ani nezastupuje žádný reálný předmět, nebudeme tak úplně úspěšní v aplikaci tohoto popisu na případ díla Martina Balcara. Jeho obsah z větší části přece jen souvisí s reálným podkladem. Nicméně, … barvě se dostává signální a gestické úlohy, narativní obsah je destruován ve schéma a obrazová sémantika je rozkládána na jednotlivé prvky.
Zcela na začátku osmdesátých let vytváří autor obrazy se střídmou světlou barevností a motivem figury. Obrys stojící postavy v propojení s krajinou vyznívá takřka surrealisticky. Ať už byly tyto počátky hledání vlastní identity jakkoliv nejisté, znamenaly přínos. Formálně v ověření práce s expresivní plochou a strukturou, ale především obsahově v uvědomění si zájmu o zobrazování prostředí. Což se projevilo hned v následujících letech 1984 -1987, kdy vznikly první Balcarovy malby abstraktně expresivních výsečí interiérů (Kompozice, 1986; Okno, 1986, Interiér, 1986). Jejich kompozice využívá jednoduchého členění plochy obrazu pomocí geometrického řádu, inspirovaného architekturou (roh místnosti, části oken, 1994 Soukromé krajiny III, 1994, olej na plátně, 70x50cmprůhledy). Pozornost autora je soustředěna především na vyjádření plochy zdi, se zástupným významem vyjadřujícím prostředí. Expresivní podklad malby Balcar kombinuje s lineárním dekorem válečkových vzorů (cyklus Válečky, 1986).1988 červená značka, olej na plátně, 120x80cm
Následující ucelená řada pláten z roku 1988 z cyklu Značky je zralou malířskou reakcí v esteticky čisté a přesvědčivé formě. Je reakcí na konkrétní vjemy, které prostředí města autorovi poskytuje. V případě Značek to byly stavební betonové bloky s vyčnívající kovovou armaturou, jejichž faktický tvar je oproštěn od vší modelace a redukován do základní barevné plochy (Červená značka, 1988; Značka, 1988, aj.). Tyto samostatné objekty umístěné na tmavém (zeleném, modrém) jemně chaotickém expresivním podkladu, se stávají městským znamením, znakem. Ať už jsou to prvky interiéru nebo městského exteriéru, s čím Balcar v té době pracuje, vyjadřují především snahu o zprostředkování pocitu subjektivní izolace a separace, spojeného s životem v městské aglomeraci i tehdejším dusným politickým ovzduším.
Oproti tomu devadesátá léta znamenala pro Balcara uvolnění formy a otevření obsahu. Barevnost se rozjasňuje, město nahrazuje téma univerzálního prostoru (v cyklu maleb stříkaných toluenem Vesmír, 1991) a zejména volné krajiny. Tentokrát je autorův příklon k poloze abstraktního expresionismu, popřípadě lyrické abstrakce markantní. V cyklech Soukromé krajiny (1994), nebo Bažiny beze jmen (1995), i v pastóznějším diptychu Krajina nebe (1995), dovozují stopu reálného základu často už jen samotné názvy jednotlivých děl.1986, Okno (Pohled z restaurace nad Rozhlasem,  olej na plátně, 95,5x75cm
Téma interiéru je ale zdá se autorovi tak nosné, že se k němu neváhá vrátit v polovině devadesátých let (cyklus Svědomí I a II, 1995; Triptych, 1996; Okno, 1997). Dospívá ovšem k čistě abstraktní formě a natolik vůdčí, že v roce 2001 se zajímá už "jen" o řešení barevných vztahů ve velké sérii olejů v pastelových tónech, nepříliš vzdálených od geometrické abstrakce. Jako je mu podstatná osobní zkušenost v předchozích letech, i krajiny let 2001 -2003, a ty poslední zvláště (Horizonty I, 2003; Horizonty II, 2003; Jízda, 2003), jsou zachycením subjektivních zážitků z opakovaných cest mezi Prahou a Kutnou Horou, jako speciálního vizuálního vyjádření pohybového vjemu krajiny.

SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ
I.
1. MODRÁ ZNAČKA, 1988, olej na plátně, 120x80cm
2. ZNAČKA, 1988, olej na plátně, 80x120cm
3. ČERVENÁ ZNAČKA, 1988, olej na plátně, 120x80cm
4. ZNAČKY, 1990, olej na plátně, 70,5x50,5cm
5. KOMPOZICE, 1986, olej na plátně, 85x59cm
6. ZNAČKY II, 1988, 120x80cm

II.
7. OKNO (Pohled z restaurace nad Rozhlasem), 1986, olej na plátně, 95,5x75cm
8. OKNO, 1986, olej na plátně, 90,5x79,5cm
9. DŮM KOBERCŮ, 1986, olej na plátně, 95x74,5cm
10. INTERIÉR (část triptychu), 1996, olej na plátně, 140x80cm
11. SOUKROMÉ KRAJINY I, 1994, olej na plátně, 70x50cm
12. SOUKROMÉ KRAJINY III, 1994, olej na plátně, 70x50cm
13. BAŽINY BEZE JMEN I, 1995, olej na plátně, 70x50cm
14. BAŽINY BEZE JMEN III, 1995, olej na plátně, 70x50cm
15. DESIGN I, 2002, olej na plátně, 50x70cm
16. DESIGN II, 2002, olej na plátně, 50x70cm
17. SVĚDOMÍ I, 1995, olej, akryl na plátně, 120x70cm
18. SVĚDOMÍ II, 1995, olej, akryl na plátně, 120x70cm
19. BEZ NÁZVU, 1996-97, olej, akryl na plátně, 120x70cm

III.
20. HORIZONT, 2002, olej na plátně, 50x70cm
21. HORIZONT, 2001-02, olej na plátně, 50x70cm
22. ROMANTICKÁ KRAJINA, 2003, olej na plátně, 60x80cm
23. KRAJINA, 2003, olej na plátně, 60x80cm
24. KRAJINA, 2003, olej, akryl na plátně, 90x120cm
25. POLABSKÁ KRAJINA, 2002, olej na plátně, 50x70cm
26. HORIZONTY, 2003, olej na plátně, 50x70cm
27. JÍZDA, 2003, olej, akryl na plátně, 50x70cm

 

Martin BALCAR
*15.7.1957 Praha
Malíř, grafik. Žije a pracuje v Praze a Kutné Hoře (Kaňk).
Věnuje se volné malbě, užité grafice a písmu.

STUDIA
1978-1982 Střední polygrafická škola v Praze
1988-1993 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor grafika, knižní grafika (prof. Solpera)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
1987 Výzkumný ústav teorie informace, Praha
1988 Junior klub Na chmelnici, Praha
1994 Galerie Václava Špály, Praha
1996 Nebe/Peklo, Galerie Via Art, Praha
1997 1996/1997 Bez názvu, Galerie Via Art, Praha

1993 Cena A. Sáňky za nejlepší studentskou práci v prestižní soutěži Nejkrásnější kniha
1995 Cena za grafickou úpravu v soutěži Nejkrásnější kniha

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO