Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MICHAL CIHLÁŘ, 42let, suché jehly, barevné linoryty, užitá grafika

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 12. 09. - 23. 10. 2002

Výstava v Galerii Felixe Jeneweina je shodou okolností nejen mou třicátou samostatnou, ale navíc je její zahájení téměř na den spojeno s mými 42.narozeninami. Asi proto přišel ten nápad sáhnout (po obou předešlých retrospektivách v Hradci Králové a Pardubicích) až na skutečné dno mého výtvarného já a nenápadně ukázat, že vlastně dělám stále stejné věci. Často opakuji, že k linorytům mě ve dvaceti letech dovedly linoryty sochaře Jana Štursy, ale dosud nikdo nikdy neviděl mé dětské grafické pokusy a obrázky, natož v souvislosti s dneškem. Nikomu jsem neukazoval ani mou jedinou litografii, která kdysi vzbudila u pedagogů pro svoji dekorativnost takový odpor, že jsem se rozhodl být dekorativní natruc programově. Nikdo nezná ani můj dětský časopis Vločka, tápáním provázené monotypy anebo suché jehly a kresby, které neměly žádnou jinou ambici, než být bravurními studiemi v duchu Švabinského řemeslné pokory. Po čtyřiceti letech se tak obloukem přes kolářovské koláže, pop-art a fotorealismus vracím zpět ke zvířatům jako k málem jedinému tématu. A tak právě zde vystavený slon z roku 1965 podává symbolicky chobot slonovi v životní velikosti z diplomové práce (1987) a slonu (z letošního srpna) z etikety pixly se sloním trusem, který za pakatel koupíte v pražské ZOO. Upřímně řečeno, který z kolegů kdy udělal za svým dílem logičtější tečku?"
Michal Cihlář

S MAŘENKOU, 1997, černobílý ručně kolorovaný linorytMichal Cihlář (*1960) je absolventem Vysoké školy výtvarných umění v Praze. Výtvarná studia dokončil v roce 1987 v ateliéru knižní kultury a písma (prof. J. Solpera, M. Hegar). Patří k těm českým grafikům, jejichž tvorba často osciluje mezi volnou a užitou tvorbou. Kromě volné grafiky, kterou provádí téměř výlučně náročnou technikou linorytu, se zabývá též ilustrací, fotografií, koláží, známkovou tvorbou, návrhy tapet a papírovou plastikou.
Pokud mluvíme o díle Michala Cihláře jeho prvořadým znakem je přímo programové zaujetí technikou barevného linorytu, kterou rozvinul do bravurní podoby. Předpokladem k tomu, je ale vždy maximální koncentrace a potřebná míra takřka maniakální trpělivosti věnovaná autorem vzniku konkrétního díla. Z připraveného plátu lina zvoleného formátu, sloužícího jako tisková matrice jsou autorem jednotlivé barevné fáze postupně odrývány, na tentýž arch proveden otisk barvy, s precizní přesností tak, aby se jednotlivé barevné vrstvy nepřekrývaly. Výsledkem zdlouhavého procesu jsou náročné tisky až bezmála třiceti barev. Tisková matrice je tedy během její proměny jakýmsi záznamem procesu, který může být jen velmi obtížně korigován, naopak vlastní výsledek musí být autorem detailně promyšlen před započetím práce. Míra obtížnosti je ale zřejmě pro autora spíše lákadlem než překážkou.
Mimochodem již v 19. století, kdy hlavní využívanou reprodukční tiskovou techniku představovala litografie, pracovali tiskaři velmi podobně, třicetipěti barevné soutisky nebyly výjimkou v době, kdy jiná technika nárokům rozsáhlého průmyslového využití tolik nevyhovovala. Dnes, kdy je příprava obrazové reprodukce otázkou digitálního procesu a ofsetové stroje chrlí mnohatisícové náklady čehokoliv bez omezení, může tento fakt působit trochu kuriózně. Stejným faktem je, že právě již jen ve volné umělecké grafice přetrvávají mnohé řemeslné postupy, které stály na počátku polygrafie.
Vliv historické tradice cítíme u Cihláře i v souvislostech domácího uměleckého kontextu. Cihlář sám přiznává, že je ovlivněn příkladem osobnosti legendárního zakladatele českého moderního grafického umění Maxe Švabinského (1873-1962) a to tedy zřejmě ve smyslu jeho preciznosti a řemeslné dokonalosti. Autor navazuje ovšem i na historicko-umělecký kontext mezinárodní. Michal Cihlář se poměrně brzy stal uznávaným a vyhledávaným grafikem. Přispěla k tomu jistě kromě již zmíněné technické bravury i okolnost charakteru jeho volné tvorby a osobitého přínosu využívajícího poetiku amerického pop-artu čerpajícího z moderní civilizace, techniky a novodobého folklóru. Osvojenou technikou zpracovává v souladu s pop-artovým programem obecně známá vizuální témata. Využívá přímo postavy představitelů tohoto směru Andy Warhola nebo Roye Lichtensteina (obálka pro časopis Frankfurter Algemeine Zeitung Heft 368, 1989; Leo Castelli a Roy Lichtenstein stojí před obrazem, 1992; Hřbitov, 1993), čerpá z oblasti populární zábavy - filmu a hudby (Muž z Hongkongu, 1992; Gott, 1993; Smrt, 1994), nebo užívá notoricky známých grafických symbolů třeba novinové hlavičky denního tisku (Večerník Praha 7.7.1995, 1995). Princip uplatňovaný v šedesátých letech americkým hyperrealismem, tj. vytváření nové skutečnosti a významového posunu přenosem původního fotografického vzoru do jiného média použil i pro sérii zátiší z let 1991 - 1996 (Zátiší s reprodukcí a novinovou fotografií, 1991; Zátiší s grafikou a kedlubnou, 1992; Zátiší s masem, 1992; Zátiší s popelníkem, 1992; Zátiší s pandou a žárovkou, 1996; Zátiší se slony a trojúhelníkem, 1996). Podobně se staly fotografie z Cihlářova rodinného alba podkladem k další sérii grafik, představujících jinou část Cihlářovy tvorby. S výrazně osobním charakterem, ne už tedy něčeho, co je důvěrně známé všem, ale toho co se vlastně prostřednictvím reprodukční techniky známým stát teprve může. Autor publikuje situace z rodinného života a nabízí nám část svého vlastního osobního mikrofolklóru (První procházka, 1995; Narozeniny v ZOO, 1995; Kiki s Kubou, 1995; Na zahradě, 1996; Ultrazvuk, 1997; Porod, 1997; Zátiší s obrázkem, 1997, S melounem, 1997; S Mařenkou, 1997; Leopardi, 1997; Autíčka, 1997). K intimitě těchto autobiografických obrazů bezprostředně přistupuje i série osmnácti linorytů - kopií autentických dětských kreseb Reprodukce Kiki kresby I-XVIII z roku 1997. Zde se opět promítá řemeslný rys Cihlářovy tvorby se schopností věrného napodobení stylu kresby, barvy papíru předlohy, obrysu útržku i případného tisku na předloze. Tentokrát tyto "kopie" postrádají obvyklý expresivní charakter spojený se všemi grafickými technikami tisku z výšky, linoryt nevyjímaje. Přes svoji nenápadnost jsou ryzí esencí všech principů a rysů Cihlářova tvůrčího programu.
Vše, co již bylo řečeno o volné tvorbě Michala Cihláře, platí zároveň i o jeho tvorbě užité. Největší část z ní představují grafické návrhy reklamních tiskovin všeho druhu a vůbec grafického image pro pražskou zoologickou zahradu, jíž se věnuje od roku 1997.

OSMAŠEDESÁTILETÝ BRATISLAVSKÝ DUCHODCE KAROL OSTERTAG DEMONSTRUJE, ŽE DOKÁŽE NA TĚLE UDRŽET RUZNÉ PŘEDMĚTY POUZE SILOU SVÉ "VNITŘNÍ ENERGIE", 1998, černobílý linoryt  BEZ NÁZVU, 1971, černobílý linoryt  HŘBITOV, 1991, 14 barevný linoryt  NEUVĚŘITELNÁ ZVÍŘATA V ZOO PRAHA, 2002, reklamní plakát ZOO Praha pro vlaky metra, černobílý linoryt digitálně vybarvovaný

 

Michal CIHLÁŘ
16. 9. 1960, Praha

STUDIUM
1976 - 1980 SOŠV Praha
1980 - 1981 Studio kresleného filmu Bratři v triku, Barrandov, Praha
1981 - 1987 VŠUP Praha, ateliér Knižní kultury a písma (prof. M.Hegar, P.Rolčík, doc. J.Solpera)

V současné době pracuje v oborech užitá a volná grafika, ilustrace, fotografie, koláž, papírová plastika, scénické výtvarnictví, tapety a známková tvorba.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2002 Trojice, Hotel Thermal, Filmový festival Karlovy Vary
        Tapety, Galerie Milenium, Praha
        Trojice, Galerie Pecka, Praha
        Během dvaceti let, 2.část, Východočeská galerie v Pardubicích
2001 Během dvaceti let, 1.část, Galerie moderního umění v Hradci Králové
2000 www.galery.cz, stálá internetová výstava "Osobnosti v síti, ArtForum
        Dva roky v ZOO, Galerie Pecka, Praha
1999 Zátiší se slony, Kiki a Pája, Salman Rushdie, džungle, pop-art a cestovní deníčky, galerie "U kamene", Cheb
1998 Z pralesa do lesa, galerie Ateliér Kateřiny Dostálové, Olomouc (s Veronikou Richterovou)
        Cestovní deníčky, divadlo Archa, Praha
1997 Salman Rushdie: "Východ, Západ", palác Akropolis, Praha
        Kiki a Pája, galerie Pecka, Praha
1994 Komorní linoryty, galerie knihkupectví Paseka, Praha
        Průřez, Zámek Zlín, Zlín
1993 Barevné linoryty, kolorované fotografie, galerie Papyrus, Nymburk
        Linorytové matrice, galerie Ambrosiana, Brno
1992 Linoryty, sochy (výběr z díla), galerie Fronta, Praha
        Pitva knihy "Komu se to dostane do rukou", ČS, a.s., Rytířská 29, Praha
1991 Linoryty atd. , Divadlo hudby Olonouc
        Linoryty; Rudo Prekop: fotografie (věnováno A.W.), Muzeum modeného umenia rodiny Warholovcov, Medzilaborce, Slovensko
1989 Linoryty a sochy, Galerie mladých, Brno (s R. Wagnerem)
        OKS Blatiny, Praha (s D. Vávrou)
        Pop-art, Malá galerie KPVU, Medzilaborce, Slovensko
        Sochy a plastiky, Pařížská 4, Praha (s Kryštofem Trubáčkem)
        Grafiky a koláže z let 1982-89, Dóm ČSSP, Humenné, Slovensko
1988 Vizuální dojem z novin, Inzertní síň MF, Praha (s Č. Suškou)
        Galerie Junge Künstler, Berlín (s A. Najbrtem, Š. Brejchou a E. Zemanovou)
1985 Výstavní síň Kino 70, Nové Město nad Metují (s A. Najbrtem a K. Soukupovou)
1982 Linoryty, Kulturní dům dopravních podniků MHD, Praha

SPOLEČNÉ VÝSTAVY
2000 Europe in box, Novoměstská radnice Praha / Londýn
        From Kandinsky to Corneille, (Linoleum in the Art of the 20th Century), Cobra museum voor moderne kunst, Amstelveen, Holandsko
        Pohádkový svět komiksu, Galerie Caesar, Olomouc
        Padělané fotografie, Galerie 4, Cheb
1999 Cesta na jih, Obecní dům, Praha
        Podoby českého linorytu, Galerie Růžový kopeček, Cheb / Galerie Okresního muzea Sokolov / Treppenhaus, Wunsiedel, Německo
        4 x z grafiky, (Cihlář, Slíva, Šalamoun, Velíšek), dvorana Raiffeisen staveb. spořitelny, Praha
1998 Absolut Art, Mánes, Praha
        Moravská gobelínová manufaktura, Mánes, Praha
        Bienále, užitá grafika, Brno
1997 Česká koláž 1960-1996, Dům umění, Ostrava
        XYLON 13, Winterthur, Gewerbemuseum, Švýcarsko
        Všude samé zátiší, Státní galerie, Zlín
        Česká koláž, NG Palác Kinských, Praha
        Galerie výtvarného umění, Ostrava
1998 Litoměřice
        Galleria Comunale d' Arte Moderna e Contemporanea, Řím, Itálie
        Bruggy, Belgie
1996 Printsaurus, Tokio
1997 Hamamats, Japonsko
        Tapisérie, obraz, prostor, Dům umění, Brno
        Galerie, Hodonín
        Plakáty z Prahy, Mexico City, Mexico
1998 Bogota; Caracas
1999 Havana; San José
        Lima; Buenos Aires; Santiago
1995 After the velvet revolution, Art Museum, Oulu; Joensuu, Helsinki, Finsko
        Intenational illustration exhibition, Chigasaki; Kanagawa, Japonsko
1994 16. mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie, Brno
        Generace Pražské pětky, WUK Galerie, Vídeň, Rakousko
        Celebrate Prague in New York, Winter Garten, New York, USA
        Bienále, volná grafika, Cadaqués, Španělsko
1993 Princip zvětšováni, Dům umění, Brno; MKS Třebíč
        Jako ženy, Nová síň, Praha
        Bienále, volná grafika, Biella, Itálie
        Bienále, volná grafika, Maastricht, Holandsko
        Příběhy bez konce, Moravská galerie, Brno; NG Palác Kinských, Praha
        Trienále, volná grafika, Frechen, Německo
1992 Gitanes a výtvarná inspirace, Výstavní síň U hybernů, Praha
1991 Česká grafika, Museum de Stampa, Mexico City, Mexico
        Papier aus Prag, Stadtgalerie, Saarbrücken, Německo
1990 7. Künstlerbegegnung im Stif, St. Lambrecht, Rakousko
        Československý plakát, Centre de Pompidou, Paříž, Francie
        Kupka z Prahy, Galerie Crime, Paříž, Francie
        Bienále, užitá grafika, Brno
        Bienále, volná grafika, Ljubljana, Jugoslávie
        Bienále, volná grafika, Banská Bystrica
        Bienále, volná grafika, Biella, Itálie
        Trienále, volná grafika, Frechen, Německo
1989 37 fotografů na Chmelnici, Junior klub na Chmelnici, Praha
        Rex Rotary art, Praha 1; Hannover, NSR
        Bienále, volná grafika, Varna, BLR
1988 "11", výstavní síň Fotochema, Praha
        Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
        První jarní den, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
        Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
        Bienále, užitá grafika, Brno
1987 Konfrontace VI. (Špitálská), Praha
        Dablovky, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
        Setkání-vesmír, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1986 Gallery H Circle, Art Space, Nishinomiya city, Japonsko
        A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
        Konfrontace IV., Praha-Smíchov
        Kruh Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1985 Velikonoce, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
1984 Konfrontace II., Praha-Vršovice
        Konfrontace I., Praha-Smíchov

REALIZACE
1990 výtvarné řešení interiérů Muzea modeního umenia rodiny Warholovcov v Medzilaborcích
(společně s Rudo Prekopem)
1991 výtvarná podoba antologie podivuhodných příběhů z Ameriky 19. století "Komu se to dostane do rukou" (dvě první ceny Ministerstva kultury v soutěži "Nejkrásnější kniha roku 1992": cena za ilustrace a za grafickou úpravu knihy)
od r.1992 redaktorem časopisu Raut
1992 autorské tapety pro restauraci čs. pavilonu na Světové výstavě Expo '92, Sevilla, Španělsko
od roku 1994 spolupráce s AB Barrandov (6 autorských akcií AB Barrandov, grafický design edice videokazet ze Zlatého fondu české kinematografie -190 titulů)
1995 a 1998 poštovní známky k 50. výročí OSN a série osobností - F. Kmoch, F. Palacký, R. Kubelík
1996 zařazen do projektu Moravské gobelínové manufaktury Actual textile Art (gobelín "Hejno" pro Parlament ČR, 1997)
od roku 1997 spolupráce se zoologickou zahradou v Praze (grafický image ZOO)

INTERVIEW
1995 Dvořák Joachim: Galerie Labyrint 020 Michal Cihlář, Revue Labyrint č. 2

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie v Praze
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Galerie Art Space, Nishinomiya, Japonsko
Muzeum narodowe, Poznań, Polsko
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Transgas,s.p., Praha
Banka Girocredit, Praha
Parlament ČR (salónek ODS)
Zastupitelský úřad ČR v Mexiku
Tabáková společnost SEITA s.a., Francie
Lvovské museum ukrajinské kultury, Ukrajina

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO