Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ROMAN FRANTA, Rej, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 09. 05. - 26. 06. 2002

Vyžehlené Sluníčko, 2002, akryl na plátněMalíř Roman Franta (*1962) nastoupil na výtvarnou scénu v devadesátých letech. V té době začíná řada jeho samostatných i společných prezentací v nejenom v České republice, ale také ve Spojených státech (v souvislosti s jeho dvouletým studijním pobytem na Institutu umění v San Franciscu, 1993-94), dále ve Velké Británii a Německu. Vliv postmoderních tendencí ve výtvarném umění se neprojevil u Franty v tak sveřepé míře jako u generace osmdesátých let nebo u jeho vrstevníků, s nimiž studoval na pražské akademii (1991-1997). Přesto jeho diplomová práce z akademie - cyklus přepisů klasických děl výtvarného umění obsahovala jeden z rysů postmoderny, tj. čerpání z historie a tradice a převracení významového prvku. Krom toho se zde již ale projevil autorův zájem o práci s detailem a monumentalizací výseče (housenky - J. Van Eyck, holubice - R.Magritt, hlava labutě - L. Da Vinci, pomeranče - E.Manet). Souběžně (1996) tvoří, ale další cyklus pracující s množením přírodního motivu (hadi, jablka, listy, rýže, křoviny, kmeny, brusinky). Kumulací detailu vzniká na plátně abstraktní struktura, jejíž záměrná popisnost vyjadřuje sice téma díla i jeho jasné pojmenování, nicméně obraz vzniká z pocitu čistého zájmu o malířské vyjádření a práci s barvou. Jako by malba sama, její proces, byla pro Frantu tou zajímavější složkou díla a vlastní téma je pak již jen prostředkem jak se k ní dobrat. Trochu neobvyklé ale pro Frantu charakteristické. Formalismus či autorský alibismus?
VW Brouk, 2002, akryl na plátně 60x75 cmJasnější odpovědí je rok 1997, kdy začíná být hlavním takovým motivem pro Romana Frantu brouk. Nezobrazuje brouka jednotlivého, ale vždy celé společenství, broučí megaskrumáže utříděné podle určitých pravidel. Z nepřehledné masy broučích těl vystupuje určitý tvar, linie, tvořená jinou barvou krovek. Využívá různosti jejich zbarvení a variací - schémat teček a pruhů, identických pro každý druh. Malba dostává díky tomu i svůj vlastní rytmus blížící se grafickému projevu. Tato shromáždění brouků již poskytují vodítko, jak je možné na Frantovu tvorbu nahlížet - a sice jako na parafrázi lidské společnosti. Její druhovou identitu, skrytou systematičnost, zároveň proměnlivost a pohyblivost, chaotičnost schopnou vytvářet jasné a konkrétní útvary. Nebo naopak z druhé strany, jednotlivé broučí schránky mohou být zároveň symbolem jakéhosi uzavření každého jedince, obalem psychické autonomie.
Frantův projev postrádá záměrně jakoukoliv dějovost a soustřeďuje se výhradně na promalování a promyšlenou skladbu abstraktních barevných kompozic. Pomocí barvy také vytvořil v letech 1998-1999 řadu portrétů známých osobností těl (např. F.Sinatra, M.Kippenberger, N.Cave, T.Leary, Diana ad.), kde uplatnil arcimboldovský princip, podklad i části tváře jsou složeny z broučích těl.
V roce 2001 se objevuje u Franty znovu návrat k velkému detailu, obrazy Diptych, Různé druhy - velký a Různé druhy - malý jsou jakoby výsečemi z jiných Frantových broučích obrazů. Ještě sice pracuje s principem "skládaček" jako u série portrétů, tentokrát vystupuje opticky z plochy obrazu tvar lahve, nebo firemního loga (Absolut, 2002; VW Brouk, 2002). Zvětšení detailu přineslo větší rozměr plátna, jednoznačnější barevnost (Vyžehlené Sluníčko, 2002; Vyžehlená Mandelinka, 2002), uvolněnější malbu i její abstraktnější charakter, kde by bez předchozího kontextu zachování náznaku modelace nebylo takřka postřehnutelné. Počátek této nové řady prací, mezi něž patří i akryly cyklu Covers působí jako zajímavý příslib pro další autorův vývoj.
Vizuální sugesce Romana Franty předkládající divákovi lehce stravitelnou návnadu v poloze přírodních citací, odkazují mimoděk formálně k předchozím zkušenostem op-artu, nicméně je zřejmé, že se autor vydal svou vlastní cestou a patří k těm umělcům, jejichž tvorba v nás zanechá pocit nové zkušenosti.

Různé druhy - malý, 2001, akryl na plátně  Japanese B., 2002, akryl na plátně 30x30 cm  Covers, 2002, akryl na plátně 30x35 cm

Seznam vystavených prací

1. MOB, 1997, akryl na plátně, 120x125cm
2. Kruhy, 1998, akryl na plátně, 200x120cm
3. Over E.K., 1998, akryl na plátně, 105x110cm
4. Autoportrét, 1999, akryl na plátně, 85x85cm
5. N.Cave, 1999, akryl na plátně, 85x70cm
6. Diana, 1999, akryl na plátně, 85x85
7. Sto brouků, 2000, akryl na plátně, 60x60cm
8. Diptych, 2001, akryl na plátně, 110x240cm
9. Různé druhy- malý, 2001, akryl na plátně, 25x25cm
10. Různé druhy-velký, 2001, akryl na plátně, 130x130cm
11. Vyžehlené Sluníčko, 2002, akryl na plátně, 135x190 cm
12. Vyžehlená Mandelinka, 2002, akryl na plátně, 135x190cm
13. Covers, 2002, akryl na plátně,105x100cm
14. Covers, 2002, akryl na plátně, 30 x 35cm
15. Absolut, 2002, akryl na plátně, 75x60cm
16. VW Brouk, 2002, akryl na plátně, 60x75cm
17. Různými směry, 2002, akryl na plátně, 25x25cm
18. Rodinka, 2002, akryl na plátně, 30x30cm
19. Jedním směrem, 2002, akryl na plátně, 30x30cm
20. Japanese B., 2002, akryl na plátně, 30x30cm
21. Nahoru dolů, 2002, akryl na plátně, 30x30cm

Biografie

FRANTA Roman
narozen 3. 8. 1962 v Táboře

STUDIUM
1994 San Francisco Art Institute, malba (J.Morgan, Kim Anno)
1993 kurz kaligrafie (Yan Qu)
1993 San Francisco Art Institute, malba, kresba (J.Morgan, J.Hatovsky)
1991 kurz abstraktní malby (J.Kotík)
1990 - 1997 AVU Praha (B.Dlouhý, A.Veselý)

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
1997 asistentem na AVU Praha

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2002 Galerie 14, Praha
2001 Malý sál, Dům umění, GVU Ostrava
Galerie Millennium, Praha
Galerie Jáma 10, Ostrava
2000 Franta Hayek, Dům umění, České Budějovice
Obrazy, Galerie Caesar, Olomouc
Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
1999 Natura post mortem, Galerie Am Schwarzen Meer Gallery, Bremen, Německo
Acryl auf Leinwand, Pintner Gallery, Frankfurt a. M, Německo
1998 3x MALBA, Galerie Sýpka, Vlkov (s V. Kokoliou, M. Mainerem)
NATUR, Galerie Raiffeisen, Praha
1997 Galerie Genia Loci, Praha
Breaking the Bariers, The Humboldt Arts Council, CA, Eureka, USA
1996 RH Galerie, Liberec
Tataku, Galerie Behémót, Praha
Tataku, Galerie Hůlka, Liberec
1995 Dům umění, České Budějovice
Univerzitní galerie, Plzeň
Galerie Behémót, Praha (s T. Mašínem)
Vyvažování, Galerie AVU, Praha
1994 Trojanowska Gallery, San Francisco
Galerie Fronta, Praha
Galerie Národní dům, Praha
Galerie AVU, Praha
1993 185 Clara, San Francisco (s S. Boydem)
1992 FTVS UK Praha
1991 Pant klub Unijazz, Praha
1989 Kulturní centrum, Sezimovo Ústí

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
2001 Galerie Millennium, Praha
2000 Portrét roku 2000, Galerie Klatovy - Klenová, Klatovy
JENEWEIN - Kutná Hora, Sympozium současného výtvarného umění, GFJ Kutná Hora
Současná minulost, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1999 II. Nový zlínský salon, Dům umění, Zlín
Neplánované spojení, Mánes, Praha
Umění pro nemocnici, Galerie Václava Špály, Praha
Labyrint, Standard Bank Gallery, Johannesburg, JAR
Labyrint, City Gallery, Ancona, Itálie
Vidiny, Galerie NoD, Praha
1998 Sklizeň II., Mánes, Praha
Lithography from Sigharting, Univezita Pasov, SRN
100 let MGM, Galerie Mánes, Praha
Veřeje, Galerie Sýpka, Vlkov
II. mezinárodní trienále grafiky, Labyrint, Praha
Zelená, Galerie AVU, Praha
II. mezinárodní bienále kresby, Plzeň
1997 Nová jména, Dům fotografie, Praha
Malba, Galerie Druhá modrá, Brno
Mladé české umění, Galerie Elektráreň, Poprad
Přírůstky, Galerie Sýpka, Vlkov
Diplomanti AVU, Strahovský klášter, Praha
Finalisté ceny J. Chalupeckého, Pražský hrad, Praha
1996 Bienále mladého umění Zvon '96, Dům U kamenného zvonu, Praha
Béhemót na Sýpce - Sklizeň, Galerie Sýpka, Vlkov
Festival Orient to Occident, Tábor, (s Kearney K., Yoshida T.)
Bienále kresby, Plzeň
1995 Smith´s Gallery, Londýn, Anglie
Na hranici znaku, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
1994 Trojanowska Gallery, San Francisco
Yaezu Gallery, Japonsko
SFAI, San Francisco
1993 SFAI, San Francisco
1992 Galerie U Řečických, Praha
Istropolitana, Galerie M+ Bratislava
1991 Supraclub, Praha
AVU, Dům U Hybernů, Praha
Artparty, Tijdelijk Museum, Nijmegen, Holandsko
Extrapool, Nijmegen, Holandsko
Akce Barák, Tábor
1990 Plzeň - Praha, Smetanovy sady, Plzeň
Artparty, Komenium, Praha
Artparty, Sezimovo Ústí
1989 Generace, Ostrava

CENY
1997 Finalista ceny J. Chalupeckého, Praha
1996 Stipendium nadace J. a M. Jelínek
1995 vítěz evropské malířské soutěže SBC, Londýn
1993 Stipendium nadace J. a M. Jelínek

Petr Vaňous

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO