Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Studenti FaVU VUT v Brně, ATELIÉR MALBA 2

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 14. 03. - 24. 04. 2002

Galerie Felixe Jeneweina zaměřila po čase opět pozornost na nejmladší ročníky rodících se umělců - na studenty vybrané vysoké umělecké školy. Pod názvem Ateliér Malba 2 je tu tentokrát představeno celkem 17 malířů z ateliéru Martina Mainera brněnské FaVU VUT. Výstava má ryze prezentační charakter. Není tematizovaná ani jinak koncepčně ošetřena. Také úvodní slovo nebylo svěřeno nikomu jinému, než vedoucímu ateliéru, Martinu Mainerovi.
Je nutno vycházet z faktu, že se jedná o přehlídku prací, které ještě vznikají na půdě školy. Dále je nutné připomenout, že Hermannová Irena, Kaštany, 2001zúčastnění studenti jsou vybraní z různých ročníků, od začínajících po skoro absolventy. Nelze tedy tuto výstavu nahlížet ustálenou kritickou optikou a hodnotit například vyváženost projektu. Nabízí se ale jiné roviny, které lze zaznamenat, a které mohou leccos napovědět do budoucna. Jisté je, že se v Brně formuje nová malířská generace vedená uznávanou uměleckou autoritou, jejíž obrazové kvality čerpají z celé škály historicky ověřených malířských postupů. Podstatné pro výstavbu obrazu, jak se ukazuje i zde, zůstává naplňování či záměrné popírání subjektivní tvůrčí vize. Malba spojena se subjektem, je a zůstává projevem spíše individuálním. To se přirozeně odráží ve formě i obsahu prezentovaných děl. Tato "individuálnost" je ale nabourávána skepsí kořenící v celospolečenských pocitech odcizení. Fenomén odcizení, plynoucí z nejasné situace hodnot, typický pro aktuální umělecké projevy nejen výtvarné, se projevuje různým způsobem. Především nutí autora k permanentí revizi každého tvůrčího aktu, a to v několika rovinách zároveň. Tak, jako je neustále zpochybňováno a prostřídáváno zpracovávané téma, vybízí i samotné médium malby k opakovaným úvahám o jeho smyslu. Každý tah štětce je další otázkou po významu jeho uskutečnění. Plocha, malířské a kresebné elementy jsou zde stavěny do nestabilní dynamické konfrontace. Kubánková Vlasta, Šest dokonale maskovaných kraviček a nevidZáznam pomíjivého, proměnného a nestálého je tu povýšen nad pevnou definitivní výstavbu vizuálního sdělení. Pokud se přece jenom objeví v kontextu obrazu reálné prvky, jsou interpretovány buď způsobem, který mění jejich jevovou podstatu nebo jsou posunuty obsahově.
Zbyněk Linhart (II. roč.) pokrývá velké formáty balicího papíru drobnými tahy štětce a dynamizuje tak plochu (Rattlesnake, 2002). S použitím automatického kladení jednotlivých prvků vedle sebe tak opticky dociluje mainerovského vlnění plochy. Skupina tří studentů polemizuje s malbou zapojením jiných médií. S reprodukovaným obrazovým materiálem - filmový záběr, internetová reprodukce - si pohrála Helena Blašková (V. roč.). V obsahově diskontinuálních dílech zachovala neostrost prefabrikovaných předloh (Černobílé foto. Chercher la femme y vous, 2001). Zvětšením zdůraznila "televizní rastr"a potažmo Sokač Ondřej, Bez návu, 2002, komb.techanonymitu převzaté a sekundárně tlumočené vizuální informace. Jan Sytař (IV. roč.) se omezil pouze na vyretušování a úpravu názvu teenegerovských cigaret - Startek - na konečný Star art (2002). Nejskeptičtější Petr Strouhal (I. roč.) použil vedle barevných fotografií masa (Pocta masovým vrahům, 2002) i skutečná kolečka salámů, z kterých vyřezal obrysy domácích zvířat. Ty pak vakuoval do igelitové fólie a některé z nich opatřil i jménem. Podobně adjustoval do fólie drobné ostře barevné skvrny s rytou kresbou mixující v sobě prvky infantility, skepse a pomíjivosti (Houbař, 2002). Sérii malovaných podivně odosobněných, blíže neidentifikovatelných interiérů (Interiéry, 2002) představila na drobných formátech Jitka Mikulicová (III. roč.). Hravost charakterizuje obrazy Lukáše Karbuse (I. roč.). Vedle grafémů kombinovaných s ostře barevnými plochami (Orba, 2002) namaloval zářivě růžový obraz s mrtvými těly draků (Mrtví dráčci, 2002). Poměrně nevýrazné, alespoň prozatím, se zdají být drobné improvizované, takřka nebarevné malby Petra Tichého (II. roč.) (Chtěl bych být delfínem, 2002). Nejvíce mainerovská z celé výstavy jsou díla Ondřeje Sokače (IV. roč.). Tradiční, pro Mainera přímo emblematické, jsou například Sokačovy motivy jakýchsi metafyzických či vesmírných prostorů docilované kombinacemi různých malířských médií - tmavé monochromní plochy, kresba pastelem, imitace spreje, stříkaná barva apod. (Blizard, 2001). Racionalizovaný přístup k vizuálnímu sdělení zvolil Alfred Symunek (IV. roč.), který vystavil sérii drobných abstraktních kompozic z barevných papírů, kovových fólií a tapet společně s otapetovaným Sytař Jan, Bez názvu, 2001objektem ostrých hran (Bez názvu, 2001). Noeticky orientovanou malbu s insitními prvky představila Vlasta Kubánková (4. roč.). Exotika je tu kombinována s dětskými sny, hračkami ale i asamlážovými elementy reálných předmětů. Infantilní snivost je tu mixována s nadsázkou a černým humorem (Šest dokonale maskovaných kraviček a neviditelný králíček, 2000). Mezi výrazné obrazy patří monochromatické dílo již zmíněného Jana Sytaře (4. roč.) Bez názvu (2001). Je tu ulice, kterou ale tvoří řeka. Po té pluje loďka. Svítící lampa se odráží ve vodě. Na břehu stojí dům s rozsvícenými okny. Vše je zahaleno ireálnou tmou či růžovou a fialovou mlhou? Další nadějnou autorkou je Irena Hermannová (4. roč.). Ta se prezentuje vedle několika drobných maleb velkým obrazem Kaštany (2001), který plně, bez jakékoliv popisnosti využívá asociačních a improvizačních možností vytčené tematiky. Těžko se chápe dílo Jana Karpíška (III. roč.), jež připomíná něco mezi malbou a polštářem. Doplňuje ho autorův text plný vtipné ironie (…štafle, malířské potřeby, novinová čepice model Večerníček). Trochu sexistický, trochu erotický a trochu agresivní je soubor drobných maleb a kreseb Barbary Zemanové (5. roč.). Perziflážuje tu například tradiční křesťanskou ikonografii, když jako jednající postavy použije hračky-medvídky opatřené navíc patrnými pohlavními orgány (Křížová cesta, 2002). V mainerovské sféře silně koření Markéta Hudečková (5. roč.) se svými Horami (2002). Vtipně působí sprejem stříkané Prdelky (2001) Heleny Blaškové (5. roč.). Obrazy abstraktního výrazu, sestavované z konturovaných barevných skvrn, které snad vycházejíí z figury, představuje Michal Ďásek (4. roč.). Vyloženě plitké jsou obrázky Denisy Belzové (II. roč.), plné různobarevných čtverečků a špatně namalovaných hrnků. Jako stážista se tu několika figurálními akvarely prezentoval také Adrian Cosma.
Výstava je to velmi pestrá, nesourodá, ale o to více přirozená. Práce dobré i horší. Divák si může vybrat. Není nucen k ničemu jinému, než k vlastnímu úsudku. Pro zájemce o malbu je výstava Ateliér Malba 2 určitě výjimečnou událostí a důležitým informačním zdrojem o tom, co se děje na nejmladší brněnské malířské scéně.

ATELIÉR MALBA 2
Soupis vystavených prací studentů FaVU VUT Brno

1.ročník
KARBUS Lukáš
Bez názvu, 2002, akryl na plátně, 50x50 cm
Orba, 2002, akryl na plátně, 75x50 cm
Mrtví dráčci, 2002, akryl na plátně, 75x50 cm
Krajina, 2002, akryl na plátně, 60x80 cm

STROUHAL Petr
Houbař, 2002, kombinovaná technika, 12x8 cm
Bez názvu, 2002, kombinovaná technika, tukové vystřihovánky, 10x140 cm
Pocta masovým vrahům (BOND), 2002, Fotografie, 30x39 cm
Pocta masovým vrahům (Jen chvíli spát, jen chvíli snít), 2002, Fotografie, 30x45 cm
Pocta masovým vrahům, 2002, Fotografie, 30x45 cm
Pocta masovým vrahům (Krajinka pro Philipa Morrise), 2002, Fotografie, 27x45 cm
Kačenka, 2002, akryl na čistém zlatě a stříbře, 60x42 cm

2.ročník
TICHÝ Petr
Country, 2002, spray na dřevě, 220x54 cm

LINHART Zbyněk
Rattlesnake, 2002, fix na papíře, 200x123 cm
Rattlesnake, 2002, fix na papíře, 150x95 cm
Rattlesnake, 2002, fix na papíře, 150x95 cm
Rattlesnake, 2002, koláž, počítačový tisk, 30x21 cm
Rattlesnake, 2002, koláž, počítačový tisk, 30x21 cm
Rattlesnake, 2002, koláž, počítačový tisk, 30x21 cm
Rattlesnake, 2002, koláž, počítačový tisk, 30x21 cm
Rattlesnake, 2002, koláž, počítačový tisk, 30x21 cm
Rattlesnake, 2002, koláž, počítačový tisk, 30x21 cm
Rattlesnake, 2002, xeroxová koláž na papíře, 90x128 cm

BELZOVÁ Denisa
Bez názvu, 2002, olej na masonitu, 44x44 cm
Bez názvu, 2002, olej na masonitu, 44x44 cm
Bez názvu, 2002, olej na masonitu, 44x44 cm

TICHÝ Petr
Bez názvu, 2002, olej a spray na plátně, 30x40 cm
Bez názvu, 2002, olej na plátně, 30x40 cm
Bez názvu, 2002, olej na plátně, 35x400 cm
Chtěl bych být delfín, 2002, olej na plátně, 35x40 cm

3.ročník
KARPÍŠEK Jan
Bubák, 1999, olej na plátně, 29x29 cm, 29x28 cm, 29x34 cm
První tygr, 2002, pastel na extrajemném překlíženém lněném plátně, 45x54 cm

MIKULICOVÁ Jitka
Interiér, 2002, akryl na plátně, 30x40 cm
Interiér, 2002, akryl na sololitu, 22x23 cm
Interiér, 2002, akryl na plátně, 28x32 cm
Bez názvu, 2002, akryl na plátně, 145x115 cm
Interiér, 2002, akryl na plátně, 35x 40 cm
Interiér, 2002, akryl na plátně, 30x30 cm

4.ročník
ĎÁSEK Michal
Bez názvu, 2000, akryl na plátně, 120x100 cm
Bez názvu, 2000, akryl na plátně, 120x100 cm

HERMANNOVÁ Irena
Kaštany, 2001,disperze na plátně, 190x156 cm
Bez názvu, 2002, disperze a akryl na sololitu, 27x33 cm
Dálnice, 2002, kombinovaná technika, 20x30 cm
Dálnice, 2002, kombinovaná technika, 45x45 cm

SYTAŘ Jan
Star art, 2002, barevný počítačový tisk, A 4 - 4 ks
Star art, 2002, černobílý počítačový tisk, A 4 - 4 ks
Bez názvu, 2001, olej na plátně, 49x56 cm
Bez názvu, 2001, olej na plátně, 40x48 cm
Bez názvu, 2001, latex, tuš a spray na plátně, 51x44 cm

KUBÁNKOVÁ Vlasta
Hromadná slepičí levitace, 2001, akryl a peří na plátně, 210x145 cm
Šest dokonale maskovaných kraviček a neviditelný králíček, 2000, olej a skryl na plátně, 70x100 cm
Hlídající Vašek na krystalu, 2002, kombinovaná technika, 30x40 cm
Autoportrét se strážným andělem, 2001, olej, akryl na plátně, 120x100 cm

SYMUNEK Alfred
Bez názvu, 2001, kombinovaná technika, 21x30 cm
Bez názvu, 2001, kombinovaná technika, 21x30 cm
Bez názvu, 2001, kombinovaná technika, 21x30 cm
Bez názvu, 2001, kombinovaná technika, 21x30 cm
Bez názvu, 2001, kombinovaná technika, 21x30 cm
Bez názvu, 2001, kombinovaná technika, 21x30 cm
Bez názvu, 2001, prostorová plastika, 110x42x56 cm

SOKAČ Ondřej
Blizard, 2001, kombinovaná technika, 135x145 cm
Bez názvu, 2002, kombinovaná technika, 135x145 cm
Lízátka, 2001, akryl na plátně, 100x85 cm
Lízátka, 2001, akryl na plátně, 100x85 cm

5.ročník
BLAŠKOVÁ Helena
Prdelky, 2001, akryl na plátně, 260x175 cm
Foto, 2001, černobílá fotografie, 100x70 cm
Foto, 2001, černobílá fotografie, 100x70 cm
Foto, 2001, černobílá fotografie, 100x70 cm
Foto, 2001, barevná fotografie, 50x70 cm
Foto, 2001, barevná fotografie, 50x70 cm
Cherchez la femme, 2001, černobílá fotografie, 9x13 cm, 13x18 cm

ZEMANOVÁ Barbara
Křížovková cesta, 2002, tempera na plátně, 30x30 cm
Pepkův prapor, 2002, olejový pastel na papíře, A 4 - 4 ks
Pepkův prapor, 2002, tempera na papíře, 37x44x cm
Pepkův prapor, 2002, tempera na papíře, 34x18 cm
Bez názvu, 2002, fotografie, 9x13 cm

HUDEČKOVÁ Markéta
Hory, 2002, kombinovaná technika, 29x30 cm
Hory, 2002, kombinovaná technika, 27x39 cm
Hory, 2002, kombinovaná technika, 17x25 cm
Hory, 2002, kombinovaná technika, 25x37 cm
Hory, 2002, kombinovaná technika, 21x23 cm

stážisté
COSMA Adrian
Nahá, 2002, akvarel na ručním papíře, 50x35 cm
Nahá, 2002, akvarel na ručním papíře, 50x35 cm
Nahá, 2002, akvarel na ručním papíře, 50x35 cm

Petr Vaňous

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO