Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JENEWEIN - KUTNÁ HORA, Sympozium současného výtvarného umění - II.ročník
J.Černický, S.Diviš, I.Kolman, P. Lysáček, M.Mainer, P.Šmíd, M.Birchler-Suchánková

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 01. 08. - 31. 08. 2001

"Smyslem sympozia a cílem pořadatele je vytvořit periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí města Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina (1857-1905), jež zde na sklonku 19. století s přesahem do století 20. vznikalo. Účastníkům sympozia, tj. umělcům, kteří byli k účasti pozváni pořadatelem a zároveň byli ochotni přijmout podmínky sympozia, se tak nabídla možnost tvořit pod vlivem genia loci, přispívajícího v minulosti přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby. Z pohledu pořadatele je pak neméně zajímavá i možnost průzkumu umělecké aktuálnosti závažných témat zpracovávaných Jeneweinem a životnosti či přitažlivosti rysů obsažených v jeho díle před sto lety, a to právě dnes na přelomu 20. a 21.století. Pro město Kutná Hora jakožto subjekt vlastnící největší uměleckou sbírku Jeneweinova díla v České republice představuje sympozium jednu z možností jak získat do svých uměleckých sbírek nové přírůstky současných autorů, jejichž tvorba, nebo alespoň její část, je v relaci právě s dílem Felixe Jeneweina, který má pro Kutnou Horu stálý význam jako jeden z jejích nejvýznamnějších umělců. Krom toho právě vznikající nová kolekce prací kvalitních autorů s výlučným tématickým zaměřením bude v budoucnu představovat jistě cenný a nezanedbatelný kulturně-historický materiál."
(výňatek z informačního materiálu pro účastníky sympozia).

Sympozium současného výtvarného umění JENEWEIN - KUTNÁ HORA bylo uspořádáno z iniciativy Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve spolupráci s městem Kutná Hora. Jeho první ročník proběhl v červenci a srpnu 2000 a konal se na téma Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s následujícími podtématy - náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus - ve výtvarných disciplínách kresba a malba. Stejné téma bylo vypsáno i pro letošní ročník. Lze říci, že téměř všichni jeho minulí účastníci (R.Franta, J.Petrbok, O.Placht, J.Surůvka) se vyjadřovali především k Jeneweinovu cyklu Mor, popřípadě se vztahovali k existencionální náplni Jeneweinova díla (I.Korpaczewski, R.Trabura).Podobně jako v loňském roce můžeme vysledovat i letos určitá rozhraní u jednotlivých zúčastněných umělců v inspiračních vazbách k Jeneweinovu dílu. Je v každém případě potěšující, že se obsazení tématických "vzorů" variovalo ve větší míře. Což neznamená pokles kvality, ale rozdílnost v přístupu k tématu sympozia vedle očekávaného sledování autorské identity.


Sochařka a malířka Marie Birchler-Suchánková (*1957) je jediným autorem, který se v letošním ročníku sympozia přihlásil k výraznosti Jeneweinova cyklu Mor (1899-1900). Zájem o trojrozměrné vyjadřování a práci s jinými než klasicky malířskými a kresebnými médii ji přivedl k symbolickým trojrozměrný dílům Mor a Výzva. První z nich sestava svastik z barevných umělých kostí pro psy zaplňujících čtverec rámu je zřejmou paralelou mezi Morem Jeneweinovým decimujícím ve vzdálené minulosti obyvatele Evropy a novodobým morem ideologie fašismu, jejíž důsledky měly účinky neméně zhoubné. Druhé dílo pak je transformovaným opisem Jeneweinova Ukamenování lékaře (1899). Olejomalba rukavice lékaře na středu pletiva obklopená bordurou z krůtích pařátů asociuje rituály woodoo. Obě práce díky způsobu upevnění prvků na průhledné jemné drátěné síto působí velmi vzdušně až metafyzicky.

  
1. Mor, drát.pletivo, umělé kosti,90x90cm
2. Výzva, dr.pletivo,kosti, olej na pl.,90x90cm

MARIE BIRCHLER-SUCHÁNKOVÁ
narozena: 1957, Praha
studium: 1972-76 SOŠV, Praha; 1977-83 AVU PRAHA

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1986 Klub architektů, Praha
1990 Kunsthaus Oerlikon, Zürich, Švýcarsko
1991 Installation in der "Spinnerei", Wettingen, Švýcarsko
1993 Š-Rotace, Národní galerie, Praha
1997 Kunstliche Beamtung , Alte Fabrik, Rapperswil, Švýcarsko
1998 Frauenkunst-Forum, Bern, Švýcarsko
1998 Kiosk Roggwil, Švýcarsko
1999 Oplodnění , Galerie Václava Špály - Malá Špálovka, Praha
2001 Schaufenster, Zürich, Švýcarsko


Jiří Černický (*1966) je jedním z nejtalentovanějších současných mladých českých umělců, výjimečný už tím, že jeho dílo získalo velmi příznivou odezvu již v době jeho studií. Obě Černického díla, velkoplošné barevné fotografie Cloud Rider (čes. Jezdec v oblacích) asociují tématicky cyklus čtyř dochovaných Jeneweinových kreseb neobyčejné sily Rodina zlodějů (1903). Černický se jimi aktuálně vyjadřuje především ke změně současných hodnotových kriterií, k možnému cynismu vedoucímu až k zavěšování maskotů viselců v předsmrtné křeči do kabiny osobního automobilu bez sebemenšího náznaku chápání průvodních duševních stavů, důsledků a situace. Rozbujelá deviantní morálka společnosti zastoupená zde zdůrazněním průvodního stavu erekce při exekuci je podstatně vzdálená morálce Jeneweinova patosu a způsobu vyjádření existencionálního osobního dramatu matky popravených zločinců.

JIŘÍ ČERNICKÝ
narozen: 1. 8. 1966, Ústí nad Labem
studium: 1982 - 1986 SUPŠ bižuterní Jablonec nad Nisou; 1986 - 1990 PF UJEP katedra výtvarné výchovy Ústí nad Labem; 1990 - 1993 VŠUP Praha (A.Matasová); 1993 - AVU Praha (M.Šejn, J.David)

  
1. Could-rider
2. CloudRider,foto, 75x105cm

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1991 Otevřená hranice bytu, Ústí nad Labem (s P.Kopřivou)
1992 Malá výstavní síň, Liberec (s P.Kopřivou)
1996 Galerie Pecka, Praha
1996 St.Game , Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
1997 Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
1998 Centrum polského sochařství Oroňsko, Polsko
1998 Akademie výtvarných umění Berlín, Německo
1999 Ba Rock, Alergik, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2000 Bin Ladínova lampa, Špálova galerie, Praha
2000 The Luxury of Grief, Post Gallery, Los Angeles, USA
2000 Jiří Černický, Czech Front Gallery, Los Angeles, USA
2001 SONY Garden, Mama Gallery, Holandsko
2001 Tent, Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam, Holandsko
2001 Galerie Jiří Švestka, Praha
2001 M. Kraljevic gallery, Zagreb, Chorvatsko
2001 Club Otok Gallery, Dubrovnik, Chorvatsko

CENY
1996 Cena Jindřicha Chalupeckého; 1996 Cena Sorosova centra současného umění


Dalším účastníkem sympozia je malíř Stanislav Diviš (*1953). Je třeba říci, že právě on stál před dvěma lety u zrodu založení sympozia Jenewein - Kutná Hora. Lze konstatovat, že spíše než vliv geometrické abstrakce 80.let je na nich patrné zaujetí pozdějším autorovým vědeckým realismem. Divišovy malby tohoto druhu jsou vždy výsledkem práce s konkrétní předlohou. Oba obrazy Kain a Ábel a Šašek jsou i zde výsledkem analýzy zcela konkrétních děl Jeneweinových, tzn., že i zde je dodržen princip rozkládání původní předlohy na vybrané elementy abstrahované do základního obrysu, tvaru a barevnosti. Kain a Ábel inspirovaný starozákonními Jeneweinovými kresbami souboru Obrazové listy pro školu a dům (1896), resp. Kain a Ábel (1896) respektuje pouze původní schéma rozložení knižní úpravy kresby ve čtyřech částech - ústředního čtvercového motivu a tří doprovodných obdélníků. Figurální sdělení zcela abstrahuje a eliminuje je na barevné plochy. Divišovi vlastní razance nelomených barevných ploch připomínají původní děj pouze užitím zjednodušených prvků původní Jeneweinovy krajinné stafáže ústředního motivu. Zbývající části kresby jsou zakódovány do čistých barevných tónů, velkých ploch a rastrů.


1. Šašek,olej,80x70cm
2. Kain a Ábel, olej,150x130cm

STANISLAV DIVIŠ
narozen: 20. 11. 1953, Kutná Hora
studium: 1982-1985 AVU Praha (vyloučen ze studia)
pedagogická činnost: 1995 - 1997 odborný asistent na AVU Praha

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1987 Galerie Blatiny, Praha
1988 Galerie Na Bidýlku, Brno
1988 První světová výstava vědeckého realismu, Kulturní dům Opatov, Praha
1988 Galerie Mladých, Brno
1989 M-Club galerie, Karlovy Vary
1989 Galerie SFVU Michalská, Bratislava
1990 Galerie Knoll, Budapest
1990 Malovaný dům, KS Třebíč
1990 Galerie Na Bidýlku, Brno
1990 Malá galerie Na hradbách, Kolín
1991 Galerie La Coupole, Frankfurt
1991 Galerie MXM, Praha
1992 Galerie Pod věží, Třeboň
1992 Marc-Ericson gallery, Frankfurt
1993 Galerie MXM, Praha
1993 Galerie Václava Špály, Praha
1994 Kunstverein, Graz
1995 Galerie MXM, Praha
1995 Portfolio Kunst AG, Wien
1995 Židovský hřbitov, Telč
1995 Hrádek, Okresní muzeum Kutná Hora
1995 Galerie Caesar, Olomouc
1996 Galerie 761, Ostrava
1996 Židovský hřbitov, Telč
1996 Galerie MXM, Praha
1997 Výstavní síň Sokolovská 26, Ostrava
1997 Squire, Sanders & Dempsey, Praha
1998 Galerie MXM, Praha
2000 Klub galerie V kapli, Bruntál
2001 Galerie Tvrdohlaví, Praha

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie Praha; Galerie hl.m. Prahy; Galerie Benedikta Rejta Louny; Východočeská galerie Pardubice; Oravská galerie Dolný Kubín.
V soukromých sbírkách českých i zahraničních sběratelů / Praha, Brno , Ostrava, Bratislava, Bern, Zurich, Fribourg, Wien, Graz, Mnichov, Frankfurt, Madrid, New York /;
V českých i zahraničních institucích / Union Bank of Switzerland, Komerční banka,
Investiční a poštovní banka, Česká spořitelna, Metrostav, Subtera, Ministerstvo
zahraničních věcí aj. /.


Petr Lysáček (*1961) zůstává podobně věrný svým autorským postupům. Smyslem jeho obvyklých vizuálních metafor s obsahovými a vizuálními kontrasty je především reakce na obecně závažná témata, způsob jak jsou chápána, často v praxi i devalvována. Logicky se mu z výběru vypsaných témat sympozia nabízelo téma smrti. Jeho vážnost je se vším, co tento pojem obecně i osobně pro každého z nás představuje zřejmá. Navzdory tomu je velmi často devalvován duševní praxí, přístupem a do okamžiku přímé zkušenosti je záměrně a podvědomě odsouván (až tabuizován). V rámci pseudodekadentní kultury, může znamenat dokonce něco tak odtažitého a banálního, že už jen její pojem se užívá v rámci osobní spekulace a komerční přitažlivosti s ledabylostí zcela vzdálenou vlastnímu významu. Smrt je vlastně pak už jen přesmyčkou na novinovém titulku pod obrázkem hudební skupiny Megadeth. Satiricko-vizuální přesmyčkou pak může být i Lysáčkova malba (Megadeath) podle této předlohy, reagující uměleckými prostředky na popsanou situaci. S podobným kontrastem se setkáváme i mezi drsnějším humorem obrazu obří nohy drtící lidskou postavu a jeho téměř optimistickou barevností a plošností připomínající nekomplikovanost pojetí sekvencí animovaných filmů pro děti (Smůla).

PETR LYSÁČEK
narozen: 8. 2. 1961, Ostrava
studium: 1976 - 1980 SUPŠ Praha ; 1987 - 1993 AVU Praha (prof. S. Kolíbal, J. Ptáček)

Člen skupiny Pondělí (1989-1993), Klubu otevřené kultury, občanského sdružení Malamut, SCA (1999-2000), Předkapely Lozinski, Národního divadla revival band (+ Kamera Scura). Organizátor festivalu akčního umění Malamut Ostrava (1994-1998).


1. Smůla,olej,70x80cm
2. Megadeath,olej,130x150cm

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1984 Klub mladých obrancov vlasti, Bratislava
1987 Klub Delta, Ostrava
1989 Tři králové, Kulturní středisko ČKD Praha (s P. Humhalem a P. Písaříkem)
1992 Galerie Studio Opatov, Praha
1994 Divadlo hudby, Olomouc (s J.Surůvkou)
1994 Galerie MXM, Praha
1994 Czech out Memphis, Gallery of University of Memphis, TN, USA (s D. Horanem)
1994 Galerie Na půdě, Český Těšín
1994 Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (s M.Gabrielem a P.Písaříkem)
1994 Sovinec (s P. Písaříkem a T. Hlavinou)
1994 Galerie Fiducia, Frýdek Místek
1995 Save the (Fe)male, Galerie Sklep, Ostrava
1995 Rockový klub Cihelna, Ostrava
1995 Pražákův palác, Brno (s J.Surůvkou)
1995 Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
1996 BIO, Galerie Na Věčnosti, Znojmo
1997 Galerie Langův dům, Frýdek Místek
1997 Galerie Městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm
1997 Modrý ananas, Galerie 761, Ostrava
1997 Costeau TV, Kombajn, Ostrava
1998 Galerie MXM, Praha
1999 Galerie Jáma 10, Ostrava
1999 Tři pruhy, Alliance Francaise, Ostrava
2000 Nabídka P. Lysáčka do sbírek GVUO, KVT PDF OU, ateliér IMF, Ostrava
2000 Chutně praktický, Galerie MXM, Praha
2000 24K, Galerie Půda, Český Těšín (instalace)
2001 Jak je důležité mít svého fotografa, Galerie Caesar, Olomouc

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie v Praze-Veletržní palác; Galerie hlavního města Prahy, Praha; Forum Ludwig Aachen; Galerie výtvarného umění Zlín


K nejpočetnějším výsledkům účasti na sympoziu, reagujícím přímo na Jeneweinovo dílo (podobně jako S.Diviš, M.Birchler-Suchánková) patří cyklus sedmi maleb na papíře a skle Martina Mainera (*1959). Formálně navazuje cyklus na autorovy práce z posledních tří let z nichž velký reprezentativní celek byl vidět na výstavě Vlek lesa lesů ve výstavní síní Rudolfinum v roce 1999. Tyto energetické kresby ovlivněné zkušeností s literárním kontextem ufologických jevů, znamenaly jednak určitý přerod v samotném Mainerově vývoji, ale v každém případě jsou i východiskem pro zde vystavené jeneweinovské introspekce. Chronologicky řazený a datovaný cyklus Felixovi, se zřetelně dedikačním názvem je kombinací čisté malby, konstruktivistické lineární kresby a lettrismu. Na ploše malby se rozvíjí písemné záznamy Mainerových "spiritistických" rozhovorů mezi autorem a Jeneweinem o potlačované sexualitě a umělecké frustraci.


1. Felixovi,xerox,malba nasklea na papíře, 83,5x113,5cm
2. My koukáme knim oni koukaj k nám, xerox,malba na skle,83,5

MARTIN MAINER
narozen: 31.10.1959, Ostrava
studium: 1981 - 1985 AVU Praha (A.Paderlík)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1980 Knihovna NsP, Havířov
1982 LŠU, Ostrava
1988 Klub Delta, Praha
1989 Galerie SFVU, Bratislava
1990 Galerie U Divého muže, Praha
1992 Galerie MXM, Praha
1993 Dům umění, Ostrava
1993 Kulturzentrum Binz 39, Scuol, Švýcarsko
1993 Státní galerie výtvarného umění, Cheb
1994 Leaves, Headlands Center for Arts, Sausalito, California, USA
1994 Galerie Václava Špály, Praha
1994 Pavilon Alter botanischer Garden (s M.Gabrielem)
1994 Galerie MXM, Praha
1994 Galerie Caesar, Olomouc
1994 Nová síň, Praha
1995 Prostory vídeňské pobočky Bank Coutts & Co., Vídeň, Rakousko
1995 Galerie JNJ, Praha
1995 Galerie Planá, Planá u Mariánských Lázní
1996 Galerie Pod Kamennou žábou, České Budějovice
1996 Nová síň, Praha
1996 Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
1997 Galerie JNJ, Praha
1997 Galerie Béhémot, Praha
1998 Raiffeisen stavební spořitelna, Praha
1998 Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec
1998 Galerie Žlutá ponorka, Znojmo
1999 Galerie Rudolfinum, Praha
1999 Galerie městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm
2000 Antikvariát Černý pavouk, Ostrava
2001 Sokolská 26, Ostrava

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Galerie hlavního města Prahy; Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

CENY
1993 Cena Jindřicha Chalupeckého


Podobně Jako Petra Lysáčka zaujalo i Pavla Šmída téma mortality a to zcela přirozeně vzhledem k předchozí práci autora s tímto tématem. Šmíd zůstává obecně nejen věrný svému zájmu o velký formát, cykličnosti ale i delší dobu jím sledovanému tématu hlav. Podobně jako v jiných pracích najdeme i zde silný smysl pro význam symbolu a vyjádření smyslu věci pomocí principu personifikace. Silně koloristický obraz Cesta, je personifikací průběhu životní pouti - vizuální kompozicí složenou z útržků fiktivní paměti individua, zasazenou do květinového rámce jakoby zahrady života. Celkové ukotvení funerální malby poskytuje výseč mrtvolně bledé Batmanovy tváře nořící se do detailů vzpomínek. Oba další obrazy Gotická hlava i Smrt jsou pro Šmídovo současné vyjadřování typičtější zájmem o volnou malbu, jednoduchou barevnost, velkou plochu, přitom střídmost a účelnost velkého i malého detailu (hlava, pes, tvář, oko).

PAVEL ŠMÍD
narozen: 18. 3. 1964, Krnov
studium: 1979 - 1982 SUPŠ Praha; 1990 - 1997 AVU Praha, prof. J. Sopko; 1992 studijní pobyt Polytechnic School, Nottingham, Velká Británie.

  
1. Gotická hlava,olej,150x130cm
2. Cesta, olej,115x145cm
3. Smrt, olej,150x130cm
 

Člen skupiny Přirození a SCA.

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1986 Kulturní dům, Skalica
1990 Galerie Kopeček, Ostrava
1992 Galerie Houdek, Praha
1994 Divadlo hudby, Olomouc
1994 Galerie Fiducia, Frýdek-Místek
1996 Antikvariát Černý Pavouk, Ostrava
1996 Minikino-kavárna, Ostrava
1996 Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
1997 Antikvariát Černý pavouk, Ostrava
1997 Knihkupectví Globe Store, Praha
1997 Galerie Langův dům, Frýdek-Místek
1998 Elektroaspik, Galerie Pecka, Praha (s T.Vaňkem)
1998 Langův dům, Frýdek-Místek
1998 Antikvariát Černý pavouk, Ostrava
2000 Galerie 261, Ostrava
2000 Bank Austria Creditanstalt a.s., Praha
2000 Antikvariát Černý pavouk, Ostrava

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO