Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JOSEF HAMPL, šité koláže

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 07. 04. - 26. 05. 1999

Josef Hampl-Z cyklu mořeJosef Hampl (1932) začal formovat svůj výtvarný názor v padesátých letech, kdy postupně získával informace o vývoji současného umění, které se tehdy u nás ještě zdaleka nemohlo v plné šíři představit veřejnosti a zůstávalo spíš zatím skryto v ateliérech nebo se objevilo jen na výstavách určených vybranému okruhu přátel. Zvolna si skládal z poměrně obtížně získávaných a půjčovaných tiskovin mozaiku moderního umění a utvářel si představu o širších kulturních souvislostech. Poznával se s malíři, grafiky, sochaři, spisovateli a básníky, kteří měli v příštích letech určovat vývoj české umělecké scény. Významným přelomem se pro něj stal konec padesátých let, kdy se setkal s Vladimírem Boudníkem, Bohumilem Hrabalem a Jiřím Kolářem. Boudník ho zpočátku ovlivnil svými objevnými pohledy na umění, manifesty explozionalismu a neobvyklými postupy v grafice. V nich se odrážel všední život, důvěrně známé prostředí továrny, kde pracovala i krása oprýskaných zdí domů pražské periferie. Také Jiří Kolář na něj zapůsobil svými názory a přístupy k tvorbě. Tvrdil, že každý nápad se musí rozvinout do všech důsledků a že je nutné využít jeho nejrůznějších možností. Pak se najednou otevřou další a další cesty. Každý musí vycházet ze svého vzdělání, poznání a autentických zkušeností, které se pak uplatní v jeho projevu a určí jeho osobitý tón.
V průběhu vývoje se v tvorbě Josefa Hampla vystřídalo několik období, v nichž vyzkoušel nejrůznější postupy. Přitom se vedle sebe rozvíjely odlišné linie, v nichž převládal řád nebo naopak různorodost a nahodilost struktur. Zkoumal rozmanité techniky, nejdříve se věnoval aktivní a strukturální grafice a později vytvářel obrazy, sochy, objekty a frotáže. Zabýval se i akcemi v přírodě, v nichž vymezoval a zdůrazňoval prostor při respektování a zachování rázu krajiny. Ve své práci s oblibou a velmi systematicky používá papír. Kresby, koláže nebo objekty dosahují nejrůznější podoby. Vždycky se v nich prostupuje smysl pro zřetelně naznačený řád, který se řídí předem zvolenými pravidly. V jeho rámci však zůstává prostor pro svobodné vyjádření, pro rozvíjení nepřeberných variací na daná témata, která vždy mají zvláštní výrazové možnosti. Od první poloviny osmdesátých let vznikají šité koláže na plátěném nebo papírovém podkladu. Autor vytvořil řadu cyklů, které charakterizují obdobné rytmicky uspořádané prvky. Někdy je jeho projev velmi střídmý, až puristický, jindy se rozvíjejí soustavy znaků, prosazují se výraznější barvy a narůstá složitost obrazové skladby. V šitých kolážích se prolíná systém s náhodou a na důležitosti nabývá přerůstání obrazu z plochy do prostoru. Časté je horizontální členění, v němž kompozice není uzavřena a ubíhá v nekonečném pokračování za obzor.. Vedle křehkých linií papírových pruhů, fixovaných k podkladové ploše, vlají skrumáže volně splývajících nití, které se mohou proměňovat a nabývat stále nové podoby. Josef Hampl vkládá do koláží různé druhy ručních a kopírovacích papírů, dopisy, obálky, roztrhané rukopisy, .... Jejich vlastnosti ovlivňují sdělení buď svou takřka anonymní, střídmě odstíněnou barevností nebo naopak osobní výpovědí, nastíněnou druhem písma a tušením časových souvislostí.
Na výstavě se nyní představují čtyři základní okruhy šitých kreseb z posledních let. Prvním z nich jsou rozměrné koláže na plátně, v nichž se geometrická kompozice a členění plochy horizontálou, vertikálou a diagonálou doplňuje splývajícími shluky nití .. Přes svou rozměrnost působí spíš křehce a komorně. V dalším souboru se střídají papíry různých struktur, jejichž střihané a trhané tvary jsou uspořádány v proporčně vyváženém řešení. Syrový povrch průmyslově užívaných papírů a šití sešívačkou doplňuje klasická kresba. Výrazové prostředky jsou velmi strohé a blíží se - jako v autorové tvorbě v minulosti častokrát - minimalistickým přístupům. Josef Hampl pracuje se znaky a s prolínáním různých rovin. Po několik let vytváří cykly "dopisů", v nichž se prorůstají přesně členěné geometrické tvary s písmem, které ztrácí význam původního sdělení a nabývá estetické hodnoty. V poslední době využívá ve svých kolážích fotografie, jejíž prvotní forma i obsah se proměňují a získávají odlišný rytmus a reálný podtext. Během několika desetiletí rozvinul množství experimentálních řad, v nichž zkouší nejrůznější varianty a stále hledá výrazové možnosti směřující za dosažené horizonty. Jeho projev s ubíhajícím časem dozrál a nabyl nezaměnitelných rysů. V základě vychází z myšlenkových principů šedesátých let, v nichž se ve všech oblastech otevíraly neprošlapané cesty nebo také doznívaly některé proudy předválečné avantgardy. Jeho výtvarný názor samozřejmě těsně souvisí s postupujícím vývojem a s přicházejícími tendencemi, například s konceptuálním uměním sedmdesátých a osmdesátých let, často souznějícím s ekologickými principy, s touhou po ochraně a zachování přírody. Přirozeně se do něj promítá vlastní zkušenost a tvář prostředí, které ho formovalo.
Tvorba Josefa Hampla je tedy, jak jsem naznačil, velmi rozmanitá a přitom ostře vyhraněná. Výstava představuje jen její malou část, v níž se však zrcadlí její typické rysy, nejrůznější vztahy a návaznosti.

Jiří Machalický

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO