Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JIŘÍ PETRBOK, Farář jde z práce, obrazy 1988-1998

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 06. 05. - 28. 06. 1998

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory připravila pro své výstavní prostory v Sankturinovském domě na měsíce květen a červen mírně retrospektivní výstavu obrazů pražského malíře Jiřího Petrboka (1962) s názvem Farář jde z práce, obrazy z let 1987 - 1998.
Tereza Petišková v úvodním textu katalogu připraveného zčásti i pro tuto výstavu píše, že "Petrbokovo dílo zobrazuje individuální svébytný svět. Svět postav, které hledají poznání a vědění, které cosi zkoumají na pozadí ztemnělých zahrad, abstraktních barevných prostorů, pod vodou nebo ve zbytcích technicistních či historizujících staveb...". Mimo tohoto cítíme také, že celé dílo je prostoupeno přítomností hmatatelného pocitu frustrace z reálného života. Nabízejícím se defenzivním řeše-ním je pak vytváření vlastní reality s jinými iracionálními zákonitostmi. Potenciál tvůrčí imaginace exploduje v předkládanou změť nejrůznějších dějových linií, jimiž se ubírají Petrbokovy postavy. Iracionalita výjevů se rozvíjí ze základního motivu postav převzatých z fotografií, reprodukcí z časopisů a novin nebo v současné fázi z erotických magazínů. Postavy pak nebo jejich části jsou vytrženy z jejich původního prostředí a přenášeny do jiného, zajímavějšího nebo "vhodnějšího". K ústřednímu motivu tvoří obrazová plocha zdánlivě nezávislé pozadí buď klidné nebo naopak dramatické podle chtěné povahy zobrazované situace.
Kromě krátkodobého návratu k užívání plátna jako podkladu malby v pol. 90.let v případě několika obrazů imitujících jakoby xeroxové kopie (Žena s oslem, Muž se slepicí, aj.) je barva nanášena obvykle na sololitový podklad. Od počátku 90.let až do současnosti je všem dílům společné užití kombinace malby olejem či akrylem, frotáže a nástřiku barevných ploch spreji v jasných tónech.
Název výstavy Farář jde z práce je totožný s názvem rozměrného díla z roku 1994 ale nepředjímá celkový charakter vystavené kolekce. Spíše uvozuje jen malou část prací inspirovaných náboženskou ikonografií (Vánoce 1994, 1994; Vánoce 1964, 1995; Kojil jsem sám sebe, 1993) jejichž společným jmenovatelem jsou autobiografické rysy. Skryté formy autorské sebereflexe najdeme i v souběžně vznikající sérii jakoby pracovních témat datovaných lety 1994 - 1996 (Farář jde z práce, 1994; Turista, 1994; Potápěč, 1994; Kolář, 1994; Průzkum dna, 1995; Průzkum kanálu, 1995). Tyto transfery do neznámého nereálného světa, interní sdělení zprostředkované vlastní imaginací, obsahující absurditu, tajemno i část nadpřirozena, neruší předem zklamání a pochybnosti očekávané v reálném životě.
Současná politologická teorie Francise Fukuyamy vidí v přímé souvislosti jako negativní důsledky emancipace a změny mužské a ženské role, nejen krizi rodiny ale i růst kriminality, zvýšený výskyt nejrůznějších druhů sexuálních úchylek a posun v sexuální morálce vůbec. Tento názor může poskytovat obecný teoretický rámec pro jiné, počínaje rokem 1996, Petrbokovo rozpracované téma sexuálních masek a transsexuálních postav, dokumentované zde vystavenými obrazy (Z cyklu Masky, 1996-97; Velká matka, 1998).
Sociálně kritický rozměr zaznamenáme i u dalších děl z roku 1997 z pozoruhodné komornější série animálních personifikací a sociálních šklebů, dovršené monumentálně pojatým vampyrickým portrétem. Bezpochyby jsou autorovou reakcí na současné změny ve společenských vztazích - na projevy atavismu, agresivity či sociálního a ekonomického vampirismu, skrytého pod selankovitým povrchem. Ve výřezech siluet tvorů v barevných pastelových foliích nalepených na sklo se objevují v prostorovém odstupu jejich "reálné" tváře.
Při nabízené možnosti nahlédnout do hlubin autorského subjektu, vnímáme Petrbokovy malby nejen jako uměleckou výpověď, ale i jako další příspěvek k poznání světa.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO