Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MICHAL ŠKODA, Objekty

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 11. 03. - 30. 04. 1998

Kontemplativní a meditativní objekty Michala Škody jsou působivé na první pohled svou vycizelovanou jednoduchostí formy, oslovují nás se stejnou samozřejmostí jako to činí kupříkladu atmosférické jevy, bez skrupulí, bez složitých preambulí a fiktivních úvodů. Při respektování moderní doby a aktuálních výtvarných proudů vybočují ze známých klasifikačních škatulek a stojí téměř mimo oficiální kunsthistorické proklamace a teorie o současném umění. Vzdor některým pokusům o zařazení Škodových objektů do oblasti minimalistického, konkretistického či dokonce konceptuálního umění, což autor sám odmítá, je možná výstižnější říci, že se jedná o práce na pomezí architektury a sochařství. Lehká tíže geometrických strohých forem čerpá totiž nejvíce vedle vlastní autorské imaginace právě z architektonického tvarosloví. Skládání obrazce chápání objektivního obsahu jednotlivých děl je variabilní v závislosti na kvalitě chápání subjektivního. Je tak asi kupodivu mnohem objektivnější, jednodušší a pravděpodobně snazší než u díla, které svou obsahovou složku předjímá implicitně takřka direktivním způsobem. Toto specifikum není vlastní jen Škodovým objektům, ale je jistě jejich výhodou v chaosu doby, poskytují-li vnímateli více volnosti ve svém chápání a výkladu. Škodovy objekty nemají názvy, podobně jako nemůžeme pojmenovat s určitostí naše konkrétní zamyšlení a stavy, které s nimi prožíváme a bylo by také příliš vágní je chtít skrze jejich tituly uchopit.
Obsah je doplněn přiměřeností formální. Současné Škodově poloze tvorby předcházely keramické plastiky inspirované přírodními formami. Škoda využívá předchozí zkušenosti s keramikou, s její vizuální a haptickou kvalitou materiálu, tj. strukturou, povrchem a barevností, jež měl možnost si ověřit v menším formátu a měřítku. Technologické možnosti keramiky, které omezovaly rozměr plastik a objektů vyřešil Škoda přechodem k jinému materiálu, ke dřevu. Překližka a lepené desky jsou nyní základem pro vytváření děl, jejichž rozměrnost je spojena s větší přesvědčivostí. Chladná polychromie objektů, šedá, černá, modrá (v posledním roce i teplejší okrově-oranžová) budí úmyslně dojem neurčitosti materiálu. Stejně dobře by mohly být vytvořeny z keramiky, kovu či kamene. Spoje ploch a opracování jsou pečlivě skryty a původní materiál se záměrně neprozrazuje.
Škoda pracuje se základními geometrickými formami, jejich navzájem vyváženými průniky a obměnami, nabízejícími skoro nekonečnou řadu variant a řešení. Je volnost kontaktu diváka s těmito díly z pohledu autora čistě nezávazná? Mají svým kontemplativním charakterem předpoklady ke koncentrování naší mysli a tedy i větší šanci na osobitý význam? Jsou výsledkem volné neregulované tvůrčí invence či drsné autorské kalkulace? Víme jen, že mají bezpochyby dostatek potenciálu nás oslovit a zanechat v nás svůj otisk a přitom zůstat netečné ve své vlastní existenci.
Michal Škoda získal v roce 1997 za svoji tvorbu 1.cenu mezinárodní poroty v Pasově v soutěži Junge Kunst 97. V letech 1993 - 1996 se zúčastnil sympozií pro keramiky a sochaře v Německu, ve Spojených státech a v Japonsku. Mimo účasti na společných výstavách doma i v zahraničí se prezentoval samostatně od r.1987 12ti výstavami z nichž poslední proběhla v létě loňského roku v pražské Galerii Pecka. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Muzea keramiky v Bechyni (ČR), Junior High School Mizunami (Japonsko), Kennedyho musea amerického umění v Athénách (USA) a v soukromých sbírkách

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO