Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

DANIEL BALABÁN, Všední nesmrtelnost, obrazy, objekty

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 06. 08. - 30. 08. 1997

Vedle hlavního pražského kulturního centra působí či působila celá řada současných kvalitních umělců souběžně na severní Moravě, jejichž společným jmenovatelem je jejich působiště, v mnoha případech
také bydliště, inspirativní městská aglomerace industriální Ostravy. Z pohledu Středních Čech vzdálený umělecký okruh Ostravska nezůstává od Prahy a dalších center izolován, ale je propojen mnoha vzájemnými vazbami osobního, kolegiálního i pracovního charakteru, především díky těm autorům, kteří získali své odborné vzdělání na pražské AVU nebo Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Daniel Balabán - Válcování Daniel Balabán není výjimkou, jeho tvorba je stejně kvalitní, ale s vlastní identitou. Tato odlišnost je
dána jeho výrazným existencionálním pohledem na svět a obsah díla. Pohledem hlubším často velice osobním, promítajícím sebereflexně vlastní filosofické náhledy a úvahy do konkrétních maleb, objektů. Tato vážnost plyne především ze stálého a vědomého hledání morálního aspektu povahy věci. Náboženská dogmata, symbolismus a stylizace, záměrně zpochybňovaná Balabánem v hageografických obrazech o nesvatosti svatého, o nedotknutelné dogmatice, o popírané svobodě, jsou hlavně komparací mechanismu reklamy a náboženského kýče. Původní závažnost křesťanského svědectví se rozmazává v nezřetelné symboly jistoty vyvolávající jen další nejistotu spojenou s pocity frustrace a omezení. Balabánovy obrazy svatých z let 1987-1992 byly diskutovány v souvislosti s jejich vystavením 1993 v Galerii Václava Špály v Praze a v Galerii Caesar v Olomouci.
Určitá dnešní módnost náboženského tématu byla důvodem současného autorova odklonu k tématům obecnějšího rázu - velkoplošným figurálním kompozicím kombinovaným s jednoduchými objekty
(např. válec, konvice), které jsou vlastně jiným symbolem jistoty a řádu. Předlohou k nim sloužily dobové školní výkresy těchto předmětů autorových rodičů z roku 1941. Časové zařazení předloh obsahuje odkaz k mizícím jistotám a pevným vztahům v rodině, ve vztahu mezi mužem a ženou (Válcování, 1997; Servis,1997, Pokoj, 1997). Tyto neobyčejně působivé obrazy svou šedavou a narůžovělou barevností vyvolávají mimoděk představu povrchu pálené matně glazované keramiky. Také způsob užití figury asociuje mimo uvedený význam figurální dekor z helénistických nádob. Velmi jemná reminiscence antické erotiky vylehčuje tak jejich morální podtext.
V paralelně s nimi vytvářených "solarizačních" obrazech, jednoduchých díky transferu motivu přírodních jednotlivin (větev, listy, ohniště, noční obloha) rozpoznáme opět další znaky existenciálního zaměření Balabánovy tvorby. Solarizační práce jsou preparacemi přírody pomocí fotografických metod, jsou únikem od lidských, osobních traumat k popisu a dokumentaci jiné části universa. Převážně monochromatické plochy režného plátna nebo i bílé podmalby jsou podkladem většinou jasně limitované černé kresby někdy s bílým obrysem, odkazující na tzv. Sabatierův jev. Tento efekt známý především z černobílé fotografie, vzniká opakovaným exponováním téhož motivu a jeho nových fází, tím je docíleno postupného "vytvrzování" obrazu. V konečné fázi se ztrácejí všechny polotóny a zůstává jen základní světelné schéma pozitivu (Ohniště 1 a 2, 1997; Solarizace, 1997). Tato metoda zůstává základem i u prací jejichž barevnost se střídmě obohacuje o šedé, růžové, červené nebo kombinaci černé a zelené (Souhvězdí, 1997). Lyrizace jasných kompozic je vítaným příspěvkem k možnému romantickému optimismu. Na základě předchozí autorovy praxe s fotografií v 70.letech vznikaly od pol. 90.let také "fotopráce", které doplňují oba zmiňované cykly tématem stárnutí a intimity procesu fyzického zániku, podané bez hysterie, úchylného či dokonce senzacechtivého úmyslu. Chápeme je jako klidné dotýkání času a snahu o pochopení jeho přirozených zákonitostí (Mladosť a staroba, 1995; Pampelišky,1996). Na sololitu nalepené xeroxové zvětšeniny portrétních fotografií a situací jsou narušovány či dotvářeny malbou, asambláží (Autoportrét 1 , 2, 1996).
Balabánův cenný smysl rozpoznat důležitost a vážnost všednosti nás obrací k pochopení její nesmrtelnosti, a zároveň prostoty a jednoduchosti. Záznamy, morální a časové konfrontace Daniela Balabána ani tak neatakují naši výtvarnou vzdělanost či způsobilost ke vnímání současného uměleckého díla, jako jsou revitalizujícím prostředkem našeho morálního vědomí, nebo alespoň prostředkem obracejícím nás k vlastnímu nitru a k realitě vzdálené oblíbenému "televiznímu snění". K realitě, kterou naštěstí, ale někdy i bohužel, právě žijeme.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO