Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MARTIN MAINER, Hrady, zámky a zvířata, práce na papíře

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 03. 07. - 30. 07. 1997

MARTIN MAINER - HRADY, ZÁMKY A ODPOLEDNÍ DUŠE ZVÍŘAT
Martin Mainer-Gepard Asijský nebo čita Martin Mainer (1959) patří k představitelům generace autorů, kteří se mezi prvními prosadili před polovinou 80. let osvobozující postmoderní malbou, těžící obsahově i formálně z prolínání časových a kulturních rovin. Je důležité říci, že právě tato generace svým vzorem ovlivnila tvorbu současné generace 90.let, ať už přímým vlivem, z pozice pedagogů, či nepřímo, prezentacemi uměleckého názoru. V Mainerově případě to byly například jeho první prezentace v letech 1984-1986 v Konfrontacích v Praze a na Kladně, v roce 1989 na výstavě Malba a plastika mladých v Praze, nebo v témže roce Mladé ateliéry v pražské galerii Mladá fronta. Počínaje rokem 1991 se práce Martina Mainera objevují i v takových institucích jako je Stedelijkmuseum v Amsterdamu, Muzeum současného umění v Chicagu, nebo Institut současného umění ve Philadelphii. Významným faktem uznání jeho tvorby bylo v roce 1993 i udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého, prestižní ceny udělované každoročně pouze jednomu ze současných českých umělců.
Práce na papíře z cyklu Hrady a zámky patří ke svébytným Mainerovým projevům se všemi znaky autorské invence a gestuality. Vzhledem ke své zajímavosti a exkluzivitě, jsou také citovány Věrou Jirousovou v Nové encyklopedii českého výtvarného umění z roku 1995. Práce jsou vytvořeny použitím kombinace volné malby s prvky grotesknosti a barevných reprodukcí z kalendáře českých hradů a zámků. Prostor dekorativních interiérů je dotvářen domalbou a frenetickými liniemi kresby plné nervozity a neklidu, rozvíjejícími dekor i barevnost interiéru s imaginární stafáží naznačených expresivních zjevení, figur a tváří v
záměrném kontrastu reálného prostoru s nereálným dějem. Mrtvé statické záběry se probouzejí k novému životu a vyvolávají hýřivého ducha barokní a rokokové prostopášnosti. Simulace neskutečného je tím působivější, čím je malba křehčí a postavy a tváře průsvitnější. Barevnost je prosvětlená a svěží, působí dojmem lehkosti a náznakovosti, situace je spíše tušením, než jasným určením.
Hledání duše zobrazovaného je i tématem méně známého dalšího cyklu Zvířata z roku 1995 a 1996, jež jsou studiemi psychologie zvířat. Opakované využívání dobové černobílé reprodukce daného motivu - reálného tvora je opět doplněno kresbou naplňující původní předmět prosté užitné hodnoty novým smyslem a aktivující ho novým způsobem jako současné umělecké dílo. Domalovávané detaily překrývají hlavy zvířat a části těla nebo končetin s nadsázkou a jiným smyslem. Tváří v tvář snaze určení nové konkrétnosti a smyslu se skrývá prostá logika živočišné říše.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO