Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

KAREN KUNC (USA), Divining Voice, barevné dřevořezy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 05. 11. - 31. 12. 1996

Karen kunc - žně 1995Světové moderní umění 20.století zaznamenalo po vlivu francouzské imprese další významný přelom zejména v období po druhé světové válce. Tehdy odstartovaná vlna expresívní abstrakce Američanem Jacksonem Pollockem byla Karen Kunc - nanebevstoupení 1994.jpg a je do dnešní doby pro řadu umělců natolik determinující a signifikantní, že se v nově cítěné a přetransformované poloze promítá i do tvorby mnoha současných autorů. Autorů jejichž umělecký výraz je ale zároveň autonomní, nesoucí rysy vlastní autenticity a vlastního autorského přístupu k hledání umělecké identity. Centrum současného uměleckého dění se v průběhu 20.století přes čestné výjimky (Joseph Beuys, Georg Baselitz, Rebecca Horn, Ilja Kabakov ad.), neodvolatelně přesunulo z Evropy do Spojených států. Přesto nepochybujeme, že ve století kdy klasicismus ustoupil neoklasicismu, moderna postmoderně, realismus neorealismu a hyperrealismu, světelný kinetismus multimediálnímu umění, toto vše začalo v Evropě. Pomíjíme-li formu a různost směrů určitá jednotící rovina zůstala společná a celosvětová. Antické poměřování okolní reality lidským faktorem je dnes doplňováno zájmem o kompatibilitu člověka s přírodou.
Vztah člověka a přírody, ať už čisté či přetvářené je hlavním tématem i pro Karen Kunc. Její umělecká senzitivita nachází v nenápadné a přesto nepopsatelné síle přírody stálé inspirační zdroje. To, co nás obklopuje, je v jejích grafických listech pře-tvářeno do abstraktních symbolů, sugestivity krajiny, neobvyklých struktur, či rostlinných forem. To je dále výtvarnou řečí determinováno barvou, tvarem, pohybem a kompozicí. Tato otevřenost a schopnost naslouchání hlasu přírody má cosi společného se šamanistickým výkladem světa. Univerzálním výkladem, který je jednoznačným pochopením skutečné povahy věcí a postavení člověka v tomto světě, chápajícím ho jako nedílnou součást přírody. Pro Karen Kunc je zcela příznačná stoprocentní kultivovanost grafického projevu podporovaného decentností lineární kresby protkávající jemně laděnou barevnou skladbu klidných barevných ploch (V jasné paměti, 1983; Tehdy a nyní, 1983; O jeřábu, 1983).
Kultivovanost čerpaná z pojetí tradice japonského dřevořezu, zvláště pak tradice ukiyo-e Karen kunc - hojnost ovoce 1995 kladoucí důraz na vzor, nakreslený tvar a kaligrafickou linii doplňovaná přiznávaným vlivem evropské exprese. Výrazný smysl pro barevné kombinace pevně svázané se zmíněným tradičním japonským dřevořezem je rozvíjen Karen Kunc do osobité formy. Silný cit pro barvu a pro její schopnost podporovat psychologii díla se uplatňuje v její volbě a střídání expresivní barevné strukturace (A Jaded Nature, 1992; Inheritance, 1994) nebo vyrovnané majestátnosti čisté barvy. Tichá jednotvárnost klidných ploch je doplňována jemným sčítáním a vrstvením transparentních pozorně otiskovaných barevných tónů a vyváženě umístěných stop barevných linií (Listening Distance, 1995, Dream of an Echo, 1995).
Karen Kunc-titulní strana Svou uměleckou práci Karen Kunc sama označuje jako výsledek hledání parametrů komplexní dřevořezové techniky a vývoje vizuální, osobní představivosti odvozované z imaginace a přírodních zdrojů. Každý její grafický list je složen nejméně ze 14ti vrstev tiskařské barvy, 50ti a více barev a tištěn minimálně ze dvou příslušných dřevořezových štočků. Proces tvorby je zvláštní, pro autorku typickou redukcí klasické dřevořezové techniky. Zatímco obvykle je třeba pro každou barvu zvlášť vyřezat nový štoček, Karen Kunc složitost klasické techniky zjednodušuje a komplikuje zároveň. Počet zpracovávaných štočků sice redukuje, ale v průběhu práce dřevěný štoček zaniká, a není jí také dovoleno další postup plánovat předem ani opakovat tiskový záznam předchozí fáze. Může spoléhat pouze na vlastní smysly, zkušenost, náhodu, inspiraci a koncentraci k dosažení své představy. Přesto, jak sama říká, se naučila těžit ze schopnosti riskovat s důvěrou v sebe samu a její autorský přístup obsahuje jak impulsívnost tak i vědomí odpovědnosti. Lyrizovaná expresívní abstrakce Karen Kunc nás přesvědčuje svým jednoduchým a srozumitelným obsahem
podporovaným technickou náročností a dokonalostí formy o neobyčejně kvalitní a originální umělecké výpovědi autorky.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO