Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

HELENA HORÁLKOVÁ, Labyrinty, grafika

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 03. 10. - 30. 10. 1996

Soustředěný a trpělivý autorský přístup Heleny Horálkové k tvorbě je tím víc patrnější čím větší možnost máme se s jejím dílem setkávat. Obklopení tradicí tíživé německé expresivní grafiky během studií na berlínské grafické speciálce bylo jistě tím, co ovlivnilo Horálkovou při hledání vlastního výrazu. Od počátku osmdesátých let se pak prezentovala tvorbou ve specifické realisticky expresivní formě obohacené jejím vlastním introvertním smyslem pro nazírání na zákonitosti a projevy okolního světa. Individualita osobnosti potlačovaná vyšším zájmem celku, autodestruktivní státní politika, všední realita těch, kteří byli zahrnováni pod bezobsažný pojem lid, ostře kontrastující s proklamovanými šťastnými zítřky se promítala do leptů a akvatint Heleny Horálkové zvláště v letech 1986 - 1987 (Dialog, Rozhovor s majorem, Párek v rohlíku, Kolotoč, Vláda, Čtenář novin, Babylónská věž). Tyto grafické listy, jež se rozvinuly v působivé mnohdy mnoha figurální kompozice, jsou pozoruhodně kritickými sociálními sondami s příměsí trpkosti, grotesky a smyslu pro správné pojmenovávání věcí. Pojmenování je ovšem nutné chápat ve smyslu vizuálním nikoliv čistě pojmovém. Vedle běžných prožitků autorky byly pro ni inspirativní také návraty ze zaměstnání nočním panoptikem pražských Nuslí (cykly Pozorovatelé, Okna).
Současné práce z roku 1996 navazují na předchozí dramaticko emotivní cykly z počátku devadesátých let (Psi, Obři). Zájem o realistickou figuraci ustupuje vyšší expresivitě formy a koncentruje se na zjednodušený čistě lyrický prvek (Les, Vyčteno z oblohy, Noční chodec) nebo na snahu o zachycení složitosti společenského vývoje a dějů (Okno do světa). Dějů, ať jakkoliv složitých přinášejících vždy nové, měnící se v okamžiku ve staré. Toto nové i jeho obrazy se řadí do kvantitativního i kontinuálního řetězce a to stejně prostě jako přicházejí další a další dny bez ohledu na naší vůli. Chaotičnost uspořádání jednotlivých linií, drobných plošek a fragmentů skládajících se v dramatický celek vyjadřují nepřehlednost doby a požadavek stálé aktivace schopnosti třídění a čerpání eventualit a nutností z mnohovrstevného labyrintu světa a celku reality. To prosté a poctivé hledání bez nároku na efekt je jistě tím sympatičtější, čím působivější je u Horálkové její klidný a vyrovnaný názor lidský i umělecký.
Onu typickou lehkost s jakou se dovedně překlenula současná výtvarná generace přes staré dědictví minulosti, nenalézáme v grafickém díle Heleny Horálkové, tvrdošíjně a úporně se vyrovnávající s vlastním životním a uměleckým údělem. Helena Horálková také není typem komerčního autora. Je grafičkou, která má s běžným typem grafika společnou jen obvyklou míru pracovitosti. Způsob zpracování a přípravy matrice pro tisk u Horálkové svědčil vždy spíše o naturelu malířském, díky smyslu pro objem případně sochařském. Ani samotný způsob tiskařské práce, kdy je čerň před tiskem naválena na desku zpracovanou hlubotiskovými metodami (akvatinta, lept), tedy postup používaný při tisku z plochy, nevypovídá o ortodoxní grafické práci. Výsledek je tedy nejen proto jiný, a také dobrý, ale je jiný, protože je jiná i Helena Horálková.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO