Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

RADAN WAGNER, Malá retrospektiva, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 03. 04. - 28. 04. 1996

OBRAZY, SNY A VIZE RADANA WAGNERA
RADAN VAGNER- odpočívající Koncem 80.let, kdy byl "status quo" společenský i politický neudržitelný a to se promítalo i do české výtvarné scény začínala nastupovat řada výtvarníků z nichž některým se pak podařilo zapsat se svým výtvarným názorem do povědomí kulturní veřejnosti a co více do dnešní doby i v něm setrvat. Mezi ně patří i malíř Radan Wagner (1958). Není bez zajímavosti vedle výtvarné praxe tohoto autora zmínit i jeho širokou činnost organizační. Během studia oboru dějiny umění na pražské filozofické fakultě jistě získal odborné předpoklady, aby mohl pak počínaje rokem 1987 a průběžně i v následujících letech 1988, 1989 a 1990, koncipovat rozsáhlejší generační výstavy převážně pod názvem K ROK. V roce 1989 se stává zakládajícím členem výtvarné skupiny TUNEL, sdružující právě některé z autorů, kteří se účastnili prezentací K ROK. Výtvarná činnost Wagnerova si získala uznání i jeho přijetím za řádného člena Spolku výtvarných umělců Mánes v roce 1992.
Již z prvního kontaktu s Wagnerovými obrazy je patrná zřejmá cílevědomost s níž autor sleduje ideu svého výtvarného názoru. Výrazovými prostředky jsou mu symboly známe z mytologie, kultu i prosté archetypální formy a jejích formace. Jednoduchá stylizace s níž Wagner dosahoval koncem 80.let účinného sdělení ustupuje v současné době komplikovanějším kompozicím a zátiším. Tyto vize i nadále vyhovují po obsahové stránce pečlivému zájmu o udržení meditativní polohy nebo i její zvýrazňování. Víme, že tato poloha má již svoje místo v české malbě a jedno z Wagnerových východisek je ve vědomé kontinuitě a příklonu k domácí tradici.
Jednoduché archetypální motivy nesou v sobě bezmála jistou magickou přitažlivost. Úspornost formy, i když s provedené s jistotou a smyslem pro definitivu, nerozptyluje pozornost a přímo vybízí ke koncentraci mysli a vnímání. O tomto záměru vypovídají ostatně i názvy děl související jen volně s inspiračními zdroji (Společná přítomnost, I odtamtud, Pramen, Koncentrace, Tanec pod mrakem, aj.).

Chápeme-li Wágnerovu tvorbu jako vizualizaci podvědomí, což bezpochyby je, nabízí se nám možnost jejího částečného výkladu i psychoanalytickou metodologií. Nebylo by to nezajímavé, ale zcela jistě přespříliš osobní. Ohleduplnější bude uchýlíme-li se raději k metaforickému srovnání Wágnerových obrazů s pojmem snu. Jak říká S.Freud: "Sny se většinou po procitnutí rychle zapomínají, anebo se udrží v paměti až do večera,... jiné se uchovávají tak dobře, že se ještě po létech vybavují jako čerstvý zážitek." Já osobně přeji obrazům Radana Wagnera ten druhý, lepší osud.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO