Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

PETR PÍSAŘÍK, Jistá retrospektiva, Obrazy, kresby

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, 17. 01. - 25. 02. 1996

Petr Písařík, kolekce 1995Jestliže malované obrazy, kterými se Petr Písařík zabývá v poslední době, mohou být zdánlivě bez problémů vystiženy neproblémovým slovníkem, jímž autor nakazil při svých záletech z Třeboně a Českých Budějovic do Prahy nejen majitele Galerie MXM, ale řadu dalších lidí (včetně mne), a v němž figurují zejména výrazy typu "super tvorba", "ukrutný vychystávky" či "je to pohoda", situaci úhledně pohledových pláten to ve skutečnosti jenom komplikuje. Řekneme-li o obrazech tématizujících loga, výtvarné značky a názvy módních firem, které v devadesátých letech patří k adorované absolutní světové špičce určující moment jejich vizuálního působení, ale nikoliv důvod "proč" tomu tak je. Stejně tak se nelze pevně a jednoznačně "opřít" o prvek ambivalence, jenž je imanentně přítomen nejen přímo ve fenoménu módy, ale i v jeho ohlašování se "signálním znakovým systémem" a v případě Písaříka také v obrazové transformaci tohoto fenoménu.
Klouzavá, hned k jednomu, hned k druhému pólu se přechylující dvojznačnost (fascinace - kritika, výlučnost - uniformita, pomíjivost - uchování, abychom alespoň letmo vyznačili bezpečnou cestu tohoto uvažování) tvoří sice intuitivní podklad Písaříkova přístupu k vizualizaci tématu, ale (stejně intuitivně, protože přísně racionálně a striktně konceptuálně založený diskurz není i při poměrně jasně formulovaných a formovaných výstupech tvůrčího rozhodování autorovi vlastní) umělec u ní nezůstává. Předhazovaná povrchnost se tak poměřuje v podstatnou povrchovost a původně snadné čtení obrazu musí být nakonec zmáháno intelektuálně, aniž by vlastním úkolem procesu rozumění bylo v tomto případě rozluštit hádanku hermetiky díla. Do jaké míry tuto situaci vytvořil autor záměrně a do jaké míry jde o přijatou náhodu nelze rozhodnout, což v případě vnímání Písaříkovy malby odkazuje ke "klasickému" střihu moderního modelu chápání uměleckého díla (jejž ve třicátých letech formulovali z analogických pozic například Jan Mukařovský, Roman Ingarden ad.). Popsanou legitimně ambivalentní situaci však Písaříkovy obrazy transformují v poněkud jiný problém, jenž se dotýká současné situace uměleckého díla vůbec: v okamžiku, kdy si divák uvědomí, s jakou konkrétní značkou, s jakým logem se na obraze po "bloudění" astraktně pojednanou plochou setkal, nemůže se dostat "zpět", do původní situace "percepční nevinnosti". Ono definitivní pře-pnutí abstraktního obrazu v estetickou explikaci loga módní firmy ruší možnost vědomého návratu, znemožňuje opakování původního prožitku excelentní barevnosti, tvarových iluzí a jaksi "předběžného" autorského rukopisu. Z tohoto prvního čtení Písaříkových obrazů se tak stává umanutá vzpomínka nepřístupná Arkádie, ztracená Atlantida, jež můžeme intelektuálně rekonstruovat, po nichž můžeme toužit, jež si můžeme představovat, ale už je nikdy víc skutečně neuvidíme. Kouzlo a základní síla Písaříkových maleb spočívá právě v tomto napětí, které vlastně mimochodem a "vychystaně" poukazuje na situaci současného postindustriálního světa "v naději", v němž je každý pokus o rekonstrukci původního stavu odsouzen k nebezpečnému nezdaru a bývá předem zrozen/odchycen paradigmatem utopického diskurzu.
Móda jako jeden z iluzorních prvků sebezáchovného gesta moderní a postmoderní kultury, jako socializačně - terapeutický fenomén i jako vizuální a etologický teror se v Písaříkově podání snaží vyvléci z osidel směšnosti a nostalgie, jimž poprávu od rokoka propadá. Je to právě umělecké gesto - jakkoli volné, bezprostřední či nezávazné - jímž byla současná móda jako strategie stylu a "sociální genetiky" vydatně napájena a právě její nepředsudečná a na definitivní verzi příběhu módy nepretendující umělecká reflexe z ní činí místo jednoduše přijatého postoje, vizuální výpověď o této chvíli. "Ukrutná supertvorba" Petra Písaříka je v celé své ukotvenosti v čase a místě jedinečným pokusem zachytit fatu morganu v okamžiku, kdy stále ještě není skutečností. Nemůžeme sice zpět, ale obrazy nám připomínají podmínečnost, podmíněnost a původní nevinnost naší volby.

Marek Pokorný

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO