Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Matěj OLMER / OSLEPENÍ, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 05.08. - 31.08.2017

Matěj Olmer je malíř a současně graffiti umělec, který se uplatňuje na pražské výtvarné scéně od roku 1999. Vyjadřuje se od počátku abstraktní expresivní malbou, která ponechává prostor jeho emocionálním barevným expanzím. Kombinuje akrylovou malbu se sprejem, asambláží a od roku 2010 také s koláží. Na plátno lepí útržky a výstřižky barevných digitálních tisků převzatých nebo z vlastních fotografií. V období kratší pauzy 2007-2010 zájem o volnou malbu na plátno ustupuje a realizuje se v malbě graffiti v městském exteriéru. Obě tyto domény jsou ale u něj stále souběžné a rovnocenně aktivní. Vzájemně se ovlivňují a doplňují. V graffiti najdeme prvky, které se opírají o zkušenost malby na plátně a naopak. Rozdílný formát malby vyžaduje samozřejmě jiný přístup, stěna odstup, plátno vnitřní koncentraci. Jiným charakteristickým rysem, je, že se propojuje Olmerova malba s jeho poetickými texty. Více v obrazech, v graffiti spěje spíše k lettristickým sentencím vážícím se k ideologii streetartové subkultury.

Teoretik umění Radek Wohlmut označuje Matěje Olmera jako pražskou graffiti legendu. Co k tomu přispělo? Bylo asi od začátku zřejmé, že jeho graffiti obsahovalo obě složky jak malířskou tak grafickou. Příklon k barevnému řešení kompozice a vnímání podkladu jako plochy malby byly ale přece jen výraznější. Paradoxně, pracuje-li na plátně Olmer s více tvary, pro stěnu si vybere jeden a cítí jeho hmotu. Otvory, které byly konturami písma (Talented, 2009), mají ale pak funkci jinou. Mizí nebo zdůrazňují význam hmoty (Celebration, 2011; Bright light city gonna set my soul, 2012; Abandoned desert, 2013). Od začátku také směřuje Olmer k výraznější barevnosti, nelimituje se „předepsanými“ odstíny sprejů, maluje. Stěna ale nenabízí to, co plátno, citlivější k dynamice. Vyšší škálu intenzity světla, poetizaci prostoru. Vidíme-li starší Olmerovy obrazy, zajímá se víc o linii. Stěnu imituje podkladem stříkané barevné struktury (Ikarův pád, 2002; Já jsem příroda, 2002; Zázračné proměny, 2002). Pracuje s archetypálním dekorem (Anatomie myšlení, 2003; Hledání obydlených planet, 2003; Vnitřní tanec, 2003; Co se skrývá v lese, 2004).

Plocha obrazu je osobním vesmírem autora, s planetami, vzpomínkami, neurosynaptickými spoji. Základem obrazů po roce 2010 je gestická malba vytvářející prostor, vzájemně se prolínající, v níž se uplatňují akcenty koláže. Vše pak propojuje litá kresba (Osvícení v žalu, 2017; Snění o spasení, 2017). Olmer je autodidakt, věří své umělecké intuici a emocionalitě. Schopnosti vnímat svět barvou a řešit sdělení detailem. Přesto je jasné, že navazuje ve výrazu na příklady americké i evropské abstrakce, v práci s barvou na tradici moderní malby vůbec.

Dílo Matěje Olmera bylo prezentováno samostatně a zařazováno do společných projektů od roku 2009 ve významnějších pražských galeriích Trafo Gallery nebo Chemistry Gallery. Byl zařazen také do několika prestižních soukromých sbírek.

OLMER Matěj  ŽLUTÁ POPRAVA 2017, komb.tech., 155 x 175 cmOLMER Matěj LABYRINT SVETA BEZ RAJE, 2017, komb.tech., 150 x 160 cm

OLMER Matěj Talented, 2009, malba na zdiOLMER Matěj VNITŘNÍ TANEC, 2003, komb.tech., 110 x 130 cm

OLMER Matěj Déšť a oběžnice, 2003, komb.tech., 190 x 180 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO