Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

PŘÍRŮSTKY SBÍREK 2011-2016

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 10.02. - 26.02.2017

K základním činnostem každé galerijní instituce patří práce s vlastními sbírkovými fondy a jejich expoziční využívání a další zpracovávání. V letech 1996-2010 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory rozrostl o téměř dvě stě nových položek. Čtvrtina z nich je nyní předkládána veřejnosti jako vzorek, jehož cílem je osvědčit v jakém duchu byla sbírkotvorná koncepce galerie v průběhu 14 let naplňována.

Výstava je rozčleněna do tří základních celků, které zároveň odpovídají třem hlavním liniím sbírkotvorné koncepce Galerie Felixe Jeneweina. Celek první zahrnuje dary a nákupy z let 1997-2010, tj. díla kutnohorských rodáků Jana Josefa Šedivého, Rudolfa Adámka, Františka Vysekala, Oldřicha Koníčka, Josefa Krčila, Jaroslava Alta st., čili s trochou nadsázky můžeme mluvit o kutnohorské klasice 20.století. Byla sem zařazena a to spíše podle chronologického klíče i Studie k historickému výjevu z r.1906 Karla Ladislava Klusáčka, který byl autorem návrhů fresek pro zasedací síň Vlašského dvora.

Druhý celek představující část sbírkového fondu autorů nejsoučasnějších je již propojením umělců zde trvale žijících s těmi, kteří zde krátce nebo opakovaně působili – Stanislav Diviš, Jaroslav Alt ml., Luděk Filipský, Jiří Surůvka, Michal Nesázal, Jan Paul, Jakub Špaňhel, David Hanvald, Petra Brázdilová. Arkády galerie jsou pak zformulovány jako zlomek ze shromážděných výsledků kutnohorských sympozií na jeneweinovské téma. S ohledem na předchozí výstavu z přírůstků sbírek GFJ před deseti lety v roce 2001 sem byly vybrány nejsignifikantnější práce a to především umělců nejmladší současné generace – Ondřeje Malečka, Barbory Lungové, Aleše Růžičky, Petry Brázdilové, Igora Grimmicha a Jakuba Hubálka. Prostorové možnosti galerie neumožňují ovšem vystavení všech získaných nejsoučasnějších sbírkových fondů.

Úkolem sbírkotvorné činnosti a shromažďování uměleckých děl s ohledem na jejich kvalitu není samozřejmě pouze dokumentovat to, co se odehrávalo a děje v prostoru města a regionu Kutné Hory. Umělecké sbírky představují materiál, díky kterému jsme schopni vyhodnocovat uměleckohistorické a kontextové vazby mezi jednotlivými díly, uměleckými obdobími a tendencemi a vůbec nám poskytují náhled na dané úseky výtvarné kultury. Je zároveň potěšující, že Kutná Hora poskytovala průsečík celé řadě umělců, kteří do celkového přehledu českého umění patří, byli schopni si důstojným způsobem svoji pozici udržet a v celkové vizi českého výtvarného umění se zaslouženě stali přispívateli k vývoji jeho podob. V průběhu šestnácti let nové existence Jeneweinovy galerie se podařilo uspořádat mnoho výstav, které takovou vypovídací schopnost měly a nově představované sbírkové předměty si můžeme nyní díky tomu vybavit ve spojitostech mnohem barvitějších a zřetelnějších než tomu bylo předtím. Jakkoliv se ale zdá nárůst sbírkového fondu úspěšný je zřejmé, že stávající fond mapuje vývojové tendence 20. století dosud velmi okrajově. O to víc je potěšující existence početného celku děl malířů generace konce 80. případně 90.let dvacátého století i některých příslušníků generace nejmladší.

prirustky VU 719 G 2012 09 KRAUSOVÁ_kocka_90x90cmprirustky VU 730 G 2013 08 ADÁMEK Rudolf, Čertův mlýn (1915-1920), akvarel, tuš, karton, 46,8x31.5cm

prirustky VU 732 G 2013 10 ADÁMEK Rudolf Vlnobití života, 1911, dřevoryt, tisk 19x13, papír 33 x 26 cm, sign., dat.prirustky VU 753 06-15 VETENGL Luboš Pohřeb sebevraha, 2015, olej, bronz, plátno, 150x130cm

prirustky VU 755 01-16 KAŠPAR Adam, Gotika I, 2016, olej, plátno, 45 x 35 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO