Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

RICHARD NESTLER / obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 06.05. - 22.06.2016

V době trvání výstavy je každou první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost zdarma (nyní tedy 7.5. a 4.6.2016).

Doprovodnou akcí výstavy Richarda Nestlera je 6.Muzejní noc GFJ, která se koná 20.5.2016 na nádvoří Vlašského dvora a ve výstavních prostorách GFJ. Během trvání programu muzejní noci bude otevřeno až do 23.00 hod. Vstupné symbolická 1,- Kč.

Richard NESTLER (*1981, Chemnitz) je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval od roku 2006 v ateliéru Intermediální školy Milana Knížáka. Studium zakončil v roce 2012 diplomovou prací na téma Stroj. Jeho obrazy – portréty strojů - reagovaly na situaci, jak rychle zastarávají technologie, navzdory zachované funkci jsou překonané a často i zapomenuté a nečitelné. Tematicky souvisely s prací německého malíře Konrada Klaphecka (1935). Na rozdíl od něj Nestler ale preferuje neurčitost v konturách i v ústupu od barvy k šedé, černé a bílé, zaujímá neutrální postoj k zobrazovanému.
Je absolutní devizou Nestlerovy práce vůbec, že se vyznačuje neobyčejnou citlivostí pro to, aby byl schopen popisovat metaforicky cosi úplně jiného než maluje. Přes reálnou zřetelnost uchopuje zcela abstraktní prvky jako je cit, vjem, nálada. Využívá tvarové podobnosti, symbolické asociativnosti námětu či jeho metaforických kvalit. Ke zjednodušené sdělnosti dospívá většinou jediným motivem ať už to jsou květy bodláku, javorové listy, letící pták, srnky, postava vojáka, ad. Povyšuje současně komorní nenápadnost obyčejného předmětu na výraznou symboliku transferem do monumentálního formátu. Nestlerova inteligentní malba není jen řemeslo je také filosofií humanistické citlivosti a pacifismu.

Vrabec 1, 2016, ol., pl., 80 x 120 cmVrabec 3, 2016, ol., pl., 80 x 120 cm

Přistání, olej, plátno, 40 x 30 cm_Pozorovatel (muz v křesle) 43x32

Děvče s šátkem, 2016, ol., pl., 60 x 50 cmIdomeni, 2016, ol., pl., 150 x 130 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO