Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ALDIN POPAJA / obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 08.01. - 22.02.2016

 

Aldin Popaja (*1971) studoval na Akademii výtvarných umění v Sarajevu (1990 - 1995). Jako rodák z městečka Jajce v Bosně byl přímým účastníkem bosenské války za nezávislost, která probíhala na území Bosny a Hercegoviny v letech 1992 - 1995. Tragické události, kterými prošel, poznamenaly jeho tvorbu a to zejména po jeho přesídlení do Čech, kde pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1995 - 2000). Věnoval se fotorealistické malbě reflektující válečné zkušenosti a změny v životě obyvatel Bosny. Významným je také jeho období pedagogické, kdy působil na VŠUP jako odborný asistent v ateliéru malby. Popajova tvorba nejsoučasnější ustoupila od ryze realistických tendencí (cyklus Párty v Jajcích, 2002-2008; cyklus Lidé z Balkánu, 2005-2006), zpracování větších námětových celků a předmětných detailů (cyklus 80.léta, 2007-2010) do téměř čisté abstrakce. Popaja bývá označen za malíře totožnosti, eliminuje složitost vizuálních záběrů na jednotlivosti, obecné na podstatu. Pracuje s osobním humanismem, jež se opírá o vlastní hluboké přesvědčení o významu lidských vztahů, hodnot a identity.

Od roku 2010 došlo k formálnímu obratu v Popajově malbě směrem k abstrakci, která se opírá o reálné prvky. Popaja se ale opět vztahuje k vlastní historické a kulturní identitě. Používá symboliku, která se nachází na kamenných středověkých náhrobcích charakteristických pro oblast Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory a Srbska. Tyto náhrobky jsou kulturní a historické poklady balkánského středověku. Spolu s epitafy, jak se nazývají texty různých tvarů a kreseb, které jsou na nich vyryty, představují jedinečný jev jak v Evropě, tak ve světě. Ze 70.000 historických náhrobků existujících v balkánském regionu jich bylo 60.000 nalezeno na území Bosny a Hercegoviny. Slavnému bosensko-hercegovskému básníkovi Mako Dizdarovi (1917-1971), který se věnoval dlouholetému a cílenému studiu těchto nápisů, posloužily jako inspirace pro básnickou sbírku Kamenný spáč (orig. Kameni spavać, 1966). Aldin Popaja se k Dizdarovu dílu odkazuje vědomě tím, že použil název jeho básnické sbírky jako název cyklu svých obrazů z posledních pěti let.

Přímo v oblasti města Jajce odkud Popaja pochází se nachází 31 nekropolí s přibližně 360 náhrobky, včetně náhrobku posledního bosenského krále Štěpána Tomaševiće, popraveného sultánem Mehmedem Dobyvatelem na Císařském poli u Jajcí 1463. Na kamenných náhrobcích (bos. stećci) najdeme symboly náboženské, jako jsou kříž, lilie, půlměsíc, prsten, hvězda, ale jsou zde i světské pro tanec, lov, rytířský turnaj, aj. ... Popaja tuto specifickou symboliku používá jako univerzální symboly. Dává jim jinou kontextovou vazbu a přiřazuje jim nové estetické významy. Kolorit obrazů nečerpá inspiraci ve středověké symbolice barev, Popaja s funkcí barvy pracuje volně̌ a podřizuje ji vlastnímu estetickému záměru. Jestliže barvu čteme vždy podle toho v jakém kontextu funguje a naším kontextem je doba v níž žijeme, vnímáme ji podle dnešních měřítek. Jiným charakteristickým prvkem Popajových obrazů cyklu Symboly a kamenní spáči je vzájemná kontrapozice hladkých barevných ploch a malovaných struktur kamenných symbolů.

Aldin Popaja od roku 1991 vystavoval na více než šedesáti výstavách v Bosně a Hercegovině, České republice, Švédsku a Španělsku. Od loňského roku, po čtyřletém pobytu ve Švédsku, působí opět v Čechách, tvoří v Praze a zde se také věnuje výtvarné činnosti pedagogické.

 

Biografie

Aldin Popaja, *11.1.1971, Jajce (Bosna a Hercegovina). STUDIA: 1990–1995 Akademie výtvarných umění v Sarajevu; 1995–2000 VŠUP v Praze (prof. Pavel Nešleha).
SAMOSTATNÉ VÝSTAVY: 1991 - Hledání, Jajce, Bosna a Hercegovina; 1998 - Urbicida / Příběh o Jajci, Zenica, Bosna a Hercegovina; 2001 - Kresby, grafiky, objekty, Jajce, Bosna a Hercegovina; 2002 - Grafika, Galerie Kaleidoskop, Travnik, Bosna a Hercegovina; 2004 Mejdan v Jajci, Galerie 1 VŠUP, Praha; Mejdan v Jajci, Klicperovo divadlo, Hradec Králové; 2005 Šťastná bosenská rodina, Tuzla, Bosna a Hercegovina; Jajce, Klatovy; Urbicida, Jajce, Bosna a Hercegovina; Jajce, Klatovy, Gallery Klatovy-Klenová; 2006 - Picture, Galerie Collegium Artististcum, Sarajevo, Bosna a Hercogovina (s I.Komárkem); Picture, International Portrait Gallery Tuzla, Bosna a Hercogovina (s I.Komárkem); Picture, Městská galerie Zenica, Bosna a Hercogovina (s I.Komárkem); Picture, National theatre Banjaluka, Bosna a Hercogovina (s I.Komárkem); 2007 - Vančurová a Popaja, Galerie Aventinum, Praha; 2008 - Balkan People, Galerie České pojištovny, Praha; 2010 - 80. léta, Galerie na půdě, Vrchlabí; 2012 - Symbols and stone slipers, Gallery Borgen, Gislaved, Švédsko; 2013 - Aldin Popaja - tavlor, Fokets hus, Vaggeryd, Švédsko.
SPOLEČNÉ VÝSTAVY: 1995 - Proč, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; 1996 - Oběti pohádek a mýtů, Praha; Svědkové a oběti, Terezín; Pocta Sarajevu, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; 1997 - Mise Sarajevo, Ledeč nad Sázavou; Otevřený dialog, Litoměřice; Umění v mezních situacích, Brusel, Belgie; 1999 - Urbicida, Praha; 2000 - Příběhy, Praha; 2001 - Portrét roku 2000, Galerie Klatovy-Klenová; 2002 Hyperrealismus, Hradec Králové; Lila Europa, Orebro, Hallsberg, Švédsko; 2003 Hyperrealismus, Západočeská galerie, Plzeň; 2004 Známí, Galerie Art Factory, Praha; Lila Europa, Orebro, Hallsberg, Švédsko; 2005 Pozdravy z léta, Praha; 2006 Obrazy a grafiky, Praha; 2007 - Amaro jilo, Brno; Colonization of Jajce, Dom kulture Jajce, Bosna a Hercegovina; Colonization of Jajce, Gallery IPC, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; 2008 - Captives of Art, Gallery kraljice Katarine Kosače, Mostar, Bosna a Hercegovina; Czech Pattern, ASA Art gallery, Sarajevo, Bosna a Hercegovina; Autoportrét v českém umění 20. a 21.století, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou; Jantarová cesta, Městská galerie Hradec nad Moravici; Captives of Art, Museum of Republika Srpska, Banja Luka, Bosna a Hercegovina; Autoportrét v českém umění 20. a 21.století, Galerie moderního umění Hradec Králové; 2010 - X Xuntanza obradoiro internacional das artes plasticas Fondacion Casa museo, A Solaina de Pilono, Španělsko; X.Symposium současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Clan, Galerie Chrudim, Chrudim; 2011 - Clan, Galéria Medium, Bratislava, Slovensko; Clan, Galéria 4D, Galanta, Slovensko; X Xuntanza obradoiro internacional das artes plasticas, Jose Casal, Vila de Cruces, Španělsko; 2013 - Bredaryd kultur dag, Bredaryd, Švédsko; 2014 - Dílna 2014, výtvarné sympozium, Mikulov. - ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH: Galerie Klicpera, Hradec Králové; International Gallery of Portrait, Tuzla, Bosna a Hercegovina; Městská galerie Zenica, Bosna a Hercegovina; Colonization of Jajce, Jajce, Bosna a Hercegovina; Městská galerie Hradec nad Moravicí; Fondacion Casa museo, A Solaina de Pilono, Španělsko; Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Kulturhuset Borgen, Gislaved, Švédsko; Vaggeryds kommun, Švédsko; Město Mikulov.

 

 

Seznam vystavených prací:

I

0+0/B, 2014, akryl, plátno, 200 x 170 cm
Symbol No.23, 2015, akryl, plátno, 70 x 50 cm
Stone Alphabet No.2, 2012-2013, akryl, plátno, 90 x 100 cm
Stone Star No.4, 2015, akryl, plátno, 100 x 90 cm
0+0/C, 2014, akryl, plátno, 140 x 160 cm
Symbol No.24, 2016, akryl, plátno, 50 x 50 cm
0+0/A, 2014, akryl, plátno, 160 x 140 cm
Stone Animal No.3, 2012, akryl, plátno, 50 x 40 cm


II

Stone Animal No.1, 2012, akryl, plátno, 50 x 40 cm
Violet Hole, 2015, akryl, plátno, 200 x 150 cm
0+0/E, 2015, akryl, plátno, 120 x 100 cm
Symbols Fireworks No.1, 2015, akryl, plátno, 120 x 100 cm
Symbol No.20, 2015, akryl, plátno, 120 x 100 cm
Stone Landscape No.8, 2011, akryl, plátno, 120 x 100 cm
0+0/D, 2015, akryl, plátno, 180 x 160 cm
Symbol No.22, 2015, akryl, plátno, 70 x 50 cm
Symbol No.25, 2015, akryl, plátno, 50 x 70 cm


Arkády

Symbol No.17, 2010, akryl, plátno, 105 x 70 cm
Stone Goat, 2012, akryl, plátno, 50 x 40 cm
Symbol No.18, 2010, akryl, plátno, 140 x 160 cm
Symbol No.6, 2010, akryl, plátno, 120 x 140 cm
Symbol No.9, 2010, akryl, plátno, 120 x 140 cm
Stone Sun No.1, 2010, akryl, plátno, 80 x 70 cm
Stone Star No.4, 2012, akryl, plátno, 18 x 24 cm
Stone Ghost I, 2012, akryl, plátno, 20 x 20 cm
Stone House No.4, 2011, akryl, plátno, 27 x 22 cm
Stone Star No.5, 2012, akryl, plátno, 18 x 24 cm
Stone Ghost No.1, 2012, akryl, plátno, 20 x 20 cm
Stone Circle No.2, 2011, akryl, plátno, 30 x 30 cm
Stone Star No.7, 2012, akryl, plátno, 30 x 40 cm

 

0+0 E, 2015, akryl, plátno 120 x 100 cmSTONE ALPHABET No.2, 2012-2013, akryl, plátno, 90 x 100 cmVIOLET HOLE, 2015, akryl, plátno, 200 x 150 cm

 

 

 

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO