Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ANNA OSADNIK „OSA“, grafika, keramika

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 08.05. - 28.06.2015

Anna Osadnik „OSA“ se narodila v roce 1971 v Tarnovských Horách. V roce 1995 vystudovala obor malba a volná grafika na Akademii výtvarných umění ve Wroclawi. V letech 1992-2014 se prezentovala na více než 40 samostatných výstavách. Její práce se objevily na více než 150 mezinárodních akcích, plenérech, sympoziích, workshopech, výstavách výtvarného umění a také na hudebních a divadelních akcích nebo módních přehlídkách. Od roku 1998 působí v Tarnovských Horách jako výtvarný pedagog v oboru kresby, malby a volné grafiky na místním výtvarném lyceu.
Je zastoupena v mnoha muzeích, galeriích a soukromých sbírkách. Věnuje se volné grafice, malbě, keramice, recyclingu, instalacím a objektům. Za nejdůležitější část své tvorby považuje sochařskou práci v technice keramiky. Z šamotové hlíny modeluje hlavy, které pak vypaluje přirozenými metodami. Kombinuje strukturu směsi šamotu a porcelitu, aby dosáhla její oblíbené barevnosti asociující barvu kamene či skály. Ve zpracování povrchu hlav se uplatňují její malířské schopnosti. Používá vysokotavitelné glazury, kysličníky, engoby. Barva a struktura povrchu, modelace fyziognomie a výrazu jednotlivých hlav vypovídá o snaze autorky vytvářet psychologické portréty. Hlavy Anny Osadnik ustupují od ambicí přesné anatomie, jsou vždy expresivní nadsázkou a vychází ze směsi evropské sochařské tradice a primitivistické zkratky a monumentality. Obecně je ve středu zájmu Anny Osadnik člověk - zatížený všemi emocemi, pocity, dispozicemi a nejrůznějšími charakterovými vlastnostmi. Vedle keramických soch vzniká od roku 1997 souběžně jednotný koncept malířského a grafického cyklu LofP - Line of Prospects (Linie horizontů). Charakteristickým rysem autorky je bezpochyby její pracovitost a tvrdošíjnost, s níž sbírá nejrůznější pozůstatky tištěných reklam, zlatých a stříbrných fólií s potiskem, obalů od potravin, které sestavuje do mozaiky a lepí je na podklad jako barevné koláže. Využívá jejich materiálových a barevných hodnot, snaží se uchovávat fragmenty jejich původního významu jako části paměti naší civilizace. Připravený podklad je pak zdánlivě sterilním podkladem pro přetisk linorytové matrice a vzniká expresivní abstraktní struktura. Efekt kontinuálnosti jednotlivých prací cyklu Line of Prospects je naznačen přítomností světlejší dělicí linie v horní části koláží s tiskem. Jsou li sestaveny seriálně v řadě, linie pak navazuje a prochází průběžně všemi částmi celé libovolně dlouhé sestavy. Koncept cyklu je jednoznačný.
Řeší obecně existenciální otázku a reaguje na smysl společnosti, její spotřební vizuální produkce. Veškeré informace obsažené v ústřižcích, z nichž se koláže skládají, bez ohledu na jejich původní smysl a význam, dostávají v tomto čase jiný význam, nehieratický, čistě esteticko vizuální. Zároveň umístění linie v horní části je pomyslnou dělící linkou mezi tím, co je nad povrchem a pod ním. Anna Osadnik mísí princip recyklingu, používání použitého materiálu, tak aby dostal novou hodnotu, klasickou tiskovou metodou barevného linorytu a koláže. Práce cyklu Linie horizontů Anny Osadnik jsou záznamem času, adorací zapomenutého a současně i záznamem její vlastní výtvarné invence. S grafickou tvorbou Anny Osadnik je spojen také cyklus velkoformátových grafik tištěných tělem. Linorytová matrice s naválenou tiskařskou barvou je překryta papírem a metodou monotypu, otiskem lidského těla vzniká figurální monumentální grafika. Autorka tisky ponechává v její černobílé elegantní autonomii, jindy je dotváří kombinací kresby barvy a koláže.
Je-li tisk prováděn veřejně stává se zčásti kombinací umění akce a performance, ale uchovává si i možnost finálního výsledku, který nezmizí a jehož platnost je zachována. Jakousi metodologií pro otisky těla je cyklus Traktát o tisku z roku 2001. Doplňují ho tisky vznikající jako zachycení určitých činností, pádu, pohybu, tance. Idea autorky naprosté osobní identifikace se s procesem tisku, vznikem uměleckého díla, je obsažena i v původní verzi, kde se sebe odevzdáváním stává sama součástí toho procesu.

Anna Osadnik, Brýlovec, 2012, šamot, glazura, v. 35 cmAnna Osadnik, Cezary, 2012, šamot, glazura, v. 32 cm

Anna Osadnik, Čepičkovec, 2012, šamot, glazura, v. 39cmAnna Osadnik, Dvojitě bílý, 2013, šamot, glazura, v. 26 cm

Anna Osadnik, Line of prospect, 2003, linoryt na mozaice z fragmentů reklam, 100 x 70 cmAnna Osadnik, Line of prospect, 2003, linoryt na mozaice z fragmentů reklam, 100x70 cm

Tato kulturní akce se koná za finanční podpory Státního fondu kultury ČR. Výstavě byla udělena osobní záštita paní Graźyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v České republice.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO