Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ALVA HAJN 1937-1991 / obrazy, kresby

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 03.11. - 31.12.2014

Dílu malíře a sochaře Alvy Hajna (1938-1991) se v poslední době dostává zasloužené pozornosti. Po letošní sérii jeho tří výstav v Pardubicích, s jejichž nezávislým uměleckým životem byl propojen, následuje v Galerii města Kolína výběr z jeho koncentrovaného a nejexaktnějšího posledního období tvorby, tj. z 80. a 90.let. Těchto výsledků v plastice a papírových reliéfech i betonových strukturách by jistě nedosáhl bez předchozího soustředěného období let 60. a 70. prosycených výbušnou energií a barevností v pastózní malbě. V druhé polovině osmdesátých let v malbě dospěl k zjednodušené monochromatičnosti, jak dokládá série černobílých obrazů určených pro výstavu v Galerii Vincence Kramáře v roce 1991. Malířské dílo doplňuje výběr z kreseb z osmdesátých let navazujících na Hajnův koncept práce s figurou, prostorem, horizontálou a dominantou, leckdy na samém okraji abstrakce. Zejména v kresebné tvorbě se projevovala neobyčejná citlivost umělce. Stovky zachovaných Hajnových kreseb dokumentují jeho úsilí o hledání nových možností vyjádření prostoru a hmoty. Pozoruhodný je kontrast mezi dílem a povahou umělce, který dával přednost kontemplativnímu způsobu života a přístupu k vlastní umělecké práci.

Dlouhá léta stálo Hajnovo dílo zcela na okraji zájmu odborné veřejnosti, o to více překvapuje dnes svojí vahou, autentičností a přitom naprostým propojením s kulturním kontextem doby, kdy vznikalo. Na kolínskou výstavu navazuje její druhá část v Kutné Hoře. Obě výstavy jsou společným projektem Galerie města Kolína a Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, kde budou od 13.listopadu do 31.prosince 2014 vystaveny práce Alvy Hajna z období 1970-1985 s důrazem na kresbu a malbu. Katalog výstavy byl vydán za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

02 Figurální motiv. Muž a žena, 1969 - 1971, olej, plátno, 68,5 x 97, 5 cm08 Křiž, 1970 - 1979, olej, plátno, 181 x 220 cm10 Figurální motiv, 1970 - 1979, olej, sololit, 91 x 115,3 cm

15 Figurální motiv. Muž a žena, 1970-1979, komb. tech., papír, 62 x 88 cm25 Panorama s dominantou, 1979, akvarel, uhel, papír, 66 x 90 cm43 Černá a bílá, 1989-1990, olej, plátno, 125 x 125 cm

31  Bez názvu, 1980 - 1989, uhel, papír, 90 x 66 cm32 Bez názvu, 1980 - 1989, uhel, papír, 90 x 66 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO