Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MICHAL NESÁZAL / MODELY SVĚTŮ, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 10.10. - 02.11.2014

Michal Nesázal (*1963, Brno) v letech 1984 – 1990 vystudoval malbu na pražské AVU. Od roku 1990 vstupuje na současnou výtvarnou scénu a dodnes zaujímá významné solitérní postavení. V roce 1992 se stal jedním z prvních nositelů prestižní ceny Jindřicha Chalupeckého, udělovanou od roku 1990 významným mladým umělcům do 35 let. V počátcích své tvorby, tj.po roce 1990 se přikláněl ke konceptuálnímu umění, koncem devadesátých let se vrací ke klasické malbě.

Odlidštěné fantaskní krajiny Michala Nesázala jdou již několik let svou vlastní cestou a navazují na dosavadní linii této autorovy seriální tvorby, která akcentuje pocity individuální osamělosti a odloučenosti, emanující z čistoty krajiny nezatížené narativností. Krajiny, jejíž bohatost je stylizována do základních hmotných tvarů a oživována zástupnými znaky vegetace, vodními plochami, modří nebe.

Tvorba Michala Nesázala prochází v posledních dvou letech změnou v názorovém přístupu k zobrazování reality. Dotčena soudobými kvantovými teoriemi o časoprostorových dimenzích minimalizuje se na racionálně vizuální vyjádření zkratek, které popisují prolínání teorií o existenci vesmíru jeho nepoznatelnosti a neustálém vývoji. Zásadní změna je nesena snahou o zobrazení objektivní reality nikoliv reality trasponované subjektivním uměleckým nazíráním individua ve smyslu projekce vlastního já do obrazové plochy. Nesázalova současná malba je plná symbolů, nahrazujících explicitní komentáře výskytu a možností prostupování jiných světů, sebou navzájem, z jednoho do druhého, symbolů různých dimenzí, principů neuchopitelnosti a neviditelnosti či integrace prostoru a času. Nové Nesázalovo téma sebou nese i nové formální postupy, respektive obvyklá umělecká snaha se vůči okolí profilovat určitou charakteristickou formou, je zde záměrně vynulována tvrzením, že absolutní realita se dá vlastně vyjádřit jakoukoliv formou a technikou a pořád je stejně pravdivá.

Paralelní světy, 2013, akryl, plátno, 30x40cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO