Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MARIANA ALASSEUR / obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 07.03. - 27.04.2014

Mariana ALASSEUR studovala obor užitá malba na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze v letech 1992-1996, pokračovala na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru Krajinářské a figurální malby prof.Hodonského v letech 1996-1999. Po třech letech na akademii využila možnosti studovat ve Francii a své umělecké školení dokončila na Akademii výtvarných umění v Nancy v roce 2003. Mariana Alasseur se věnuje současně několika výtvarným disciplínám - malbě, kresbě, instalacím, videu, soše a objektu. Její malířský projev inklinuje k abstrakci a maximální redukci námětu, zjednodušení až na obrysovou linii nebo strukturu. Preferuje ostré přímé barvy a jejich výrazné až signální hodnoty. Navazuje na její stylizovanou expresivní práci v kresbě s figurální zkratkou ovlivněnou příkladem minimalismu a konceptuálního umění. Vystavuje od roku 1996 první větší její samostatné výstavy proběhly v roce 2006 ve výstavní síni Ústavu makromolekulární chemie v Praze (Malba žije) a pak v roce 2010 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem (Říp), kde také kromě malby vystavila objekt - kontejner s národní vlajkou, symbol Řípu jako popelnice kultury.

Právě v roce 2010 pracovala pro roudnickou výstavu na rozsáhlejším malířském cyklu Říp, kde se stylizovaná krajina podaná takřka cézannovskou malbou rozvinula až po důslednou gestickou abstrakci. Siluetu hory Říp zachycuje zvětšený dynamický záznam stopy štětce na naprosto klidné ploše pozadí. Princip solarizace, který odfiltruje veškeré nuance a jemnosti modelace, krátí sdělení na nejtvrdší lineární strukturu námětu a koresponduje zároveň s hmotou barvy. Součástí výběru pro výstavu v Kutné Hoře je logicky i několik prací, kde Mariana Alasseur komparuje témata symbolizující českou státnost s národními barvami a jsou odrazem soudobé netečnosti k národní hrdosti a vůbec symbolům národní identity.

Paradoxní je, že tvorba Mariany Alasseur nepůsobí jako česká, ale je ovlivněna spíše než domácím jejím francouzským školením. Mluvit ale asi o české malbě je v dnešní době globalizace, kde se stírají rozdíly mezi národními kulturami, značně pofidérní. A to zejména právě díky konceptu nebo abstrakci. Nicméně z hlediska práce s barvou existuje právě ve francouzské malbě cosi setrvalého, co se dá vysledovat u Mariany Alasseur. Samozřejmost čistých barevných tónů, jednoduchá hravost a absence introvertní trudnomyslnosti, která prosycovala celou českou malbu až do konce osmdesátých let.

Pro Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory, která sleduje programově vedle současného umění i umění s vazbami k regionu své působnosti, je zajímavým faktem, že prababičkou Mariany Alasseur byla malířka a ilustrátorka Marie Fischerová Kvěchová, která se narodila v Kutné Hoře v roce 1892.

 

Alasseur Bez názvu, akryl plátno ( 120x120cm)Alasseur Z cyklu krajiny (2013), olej akryl - plátno (130x200cm)

 

Seznam vystavených prací:

1. Kráva, 2008, akryl, olej, plátno, 150 x 150 cm
2. Říp, 2010, akryl, olej, plátno, 150 x 150 cm
3. Říp, 2010, akryl, olej, plátno, 150 x 150 cm
4. Říp, 2010, akryl, olej, plátno, 150 x 150 cm
5. Říp, 2010, akryl, olej, plátno, 150 x 150 cm
6. Říp, 2012, akryl, plátno, 150 x 150 cm
7. Pole, aneb, moje vzpomínka na Warhola, 2014, akryl, plátno 200 x 130 cm
8. Strom, 2013, akryl, plátno, 130 x 200 cm
9. Strom, 2013, akryl, plátno, 130 x 200 cm
10. Strom, 2013, akryl, plátno, 130 x 200 cm
11. Z cyklu „Krajiny“, 2013 akryl, olej, plátno 150 x 150 cm
12. Z cyklu „Krajiny“, 2013, akryl, olej, plátno 200 x 120 cm
13. Z cyklu „Krajiny“, 2013, akryl, olej, plátno 200 x 130 cm
14. Z cyklu „Krajiny“, 2013, akryl, olej, plátno, 200 x 120 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO