Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

MARTIN KRAJC
obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 23.05. - 30.06.2013

 

K vyjadřování existenciálních témat jako by byl právě expresionismus v aktuální malbě nejdramatičtějším a nejadekvátnějším prostředkem. K jeho představitelům nejsoučasnějším patří Martin Krajc (*1984). Vystudoval scénografii na střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově v letech 1999-2003 a pak malbu v malířské škole Michaela Rittsteina na pražské AVU v letech 2003-2009. V roce 2007-2008 absolvoval studijní stáž na fakultě krásných umění ve španělském Madridu.
V Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře se objevil brzy po studiu v roce 2009 jako jeden z účastníků jeneweinovského sympozia. Na jeho zařazení do tohoto workshopu působil fakt, že měl možnost již v předchozích letech sám ve vlastní volné tvorbě prověřovat témata, která se nějakým způsobem dotýkala spojitostí s religiózními náměty (Pohřeb Jan Pavel II, 2005, Bazilika, 2005; Mitra I a Mitra II, 2006). Krajc prošel určitým vývojem vlastních malířských postupů. Od počátku byl zcela jasným expresionistou, ale formálně mezi rokem 2005 a 2006 u něj končí období, kdy se na plátně setkáme ještě s těžkou pastózní malbou.
Změna životního stylu a masmediální informační tlak s rychle se střídajícími vjemy přispěly k evidentní potřebě změny rukopisu, typičtějšího pro následující léta. Schopnost absorbovat rychlejší informační tempo vyústilo v lazurnější řidší malbu, vyhovující Krajcově nové potřebě rychlejšího záznamu. Odpovídá tomu pak i střídání námětů a u Krajce najdeme jak městské krajiny, výjevy z každodenního života, figurální záznamy, postavy dívek a žen, koncentrované pohledy na jednotlivé objekty, výseky z vegetace nebo pohledy na architekturu. Významným obdobím bylo pro Krajce, můžeme-li soudit podle části jeho tvorby z let 2007-2010, to, kdy vnímal podněty z jiné kultury, během svého pobytu ve Španělsku a dokumentuje volným rychlým rukopisem přímé zážitky z tohoto prostředí. Krajc používá vágní způsob rozložení tématu na popisné náznaky prostředí vytvořené jemným podkladem s reálnými detaily hlavního motivu v čistě expresivní gestické malbě. Občas inklinuje také k abstraktní expresivitě, ale obecně mají všechny odbočky jeho malby další sympatický rys, jímž je výrazná okázalost a zároveň odstup. Martin Krajc oplývá schopností se „vymalovat“ ze závazků k zobrazení reálné předmětnosti námětu. Jakkoliv se barvy v rozbouřených gestických volných tazích v jeho obrazech vzájemně propojují, zůstává zřejmý záměr nakládat s nimi v jejich čistých hodnotách a významech, i když se zapojují do mohutnějších dramatických celků.Přehled tvorby, kterým se nyní Krajc prezentuje v Kutné Hoře je sestaven z prací z let 2005 až 2013 čili na počáteční období takřka rezignuje. Z posledního období 2011 až 2012 upoutá série interiérů, která je jasným příkladem změn a zkoumání funkce barvy na obecně jednotném tématu. V roce 2011 přiznává barvě větší roli (Křišťálový interiér, Světelný interiér), ale postupně prověřuje až k monochromatičnosti (Tašististický interiér, 2012, Office, 2012; Malý interiér, 2012, Kytice VSH, 2012).
Zejména u těchto interiérů nemůžeme opominout formální prvek Krajcovy malby, kdy pracuje s efektem rozmývané a stékající barvy, který se uplatňuje jako prostorová abstrakce (Abstract Interior, 2012; Book, 2012). Krajc pracoval již dříve také s dobovými symboly komerční estetiky módních produktů (Bota I, 2007; Bota II, 2007), jako centrální motiv vstoupil i do jednoho z jeho posledních interiérů (Eagl, 2012).


MARTIN KRAJC
seznam vystavených děl

Sido I, 2005, spray na sametu, 120 x 105 cm
Sido II, 2005, spray na sametu, 120 x 105 cm
Goya, 2006, aakryl, plátno, 150 x 120 cm
Museo del Prado, 2008, akryl, plátno, 100 x 80 cm
Sala Sacristia Toledo, 2008, akryl, plátno, 30 x 45 cm
Interior Verde, 2010, akryl, plátno, 180 x 200 cm
PS.. Senor Gonzo Aliaga, 2010, akryl, plátno, 180 x 200 cm
Red room, 2010, akryl, plátno, 130 x 165 cm
Miestrovský interior, 2011, akryl, plátno, 180 x 200 cm
Haus am Horn, 2011, akryl, plátno, 175 x 130 cm
Windows I, 2011, akryl, plátno, 85 x 115 cm
Trampa, 2012, akryl, plátno, 180 x200 cm
Světelný interiér, 2012, akryl, plátno, 170 x 130 cm
Křišťálový interiér, 2012, akryl, plátno, 170 x 130 cm
T.G.W., 2012, akryl, plátno, 180 x 200 cm
Office, 2012, akryl, plátno, 80 x 80 cm
Tašististický interiér, 2012, akryl, plátno, 100 x 120 cm
Váza CSH, 2012, akryl, plátno, 50 x 50 cm
Malý interiér, 2012, akryl, plátno, 30 x 40 cm
Every Sunday Morning I like milk for breakfast, 2012, akryl, plátno, 190 x 250 cm

2006 Goya, 2006, akryl, plátno, 150x130cm2008 Trampa, 2012, akryl, 180x200cm

2010 Mies Interior, 2010, akryl, plátno, 180x2002012 Every Sunday Morning I like milk for breakfast, 2012, akryl na plátně, 190 x 250 cm

2012 Kytice CSH # 21, 2012, akryl, plátno, 50 x 50 cm2012 Malý interiér, 2012, akryl na plátně, 30 x 40 cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO