Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

JAKUB HUBÁLEK
obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 19.04. - 19.05.2013

 

Jakub HUBÁLEK (*1983, Praha) získal profesionální umělecké školení na pražské AVU v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové, kde ukončil studium v roce 2010. Od roku 2009 se prezentuje na samostatných výstavách a společných přehlídkách soudobé tvorby nejmladší umělecké generace nejen v Čechách ale i zahraničí.
Jestliže představují absolventi doc. Rittsteina klasickou verzi malby, u Jakuba Hubálka vysledujeme příklony k propojení malby, alespoň podkladovému, s jinými médii. Máme na mysli komiks nebo filmové sekvence. Můžeme si vybavit podobné vstupy a mixy těchto dvou rovin v malbě Josefa Bolfa.
V Kutné Hoře se Jakub Hubálek prezentoval jako jeden z účastníků IX.ročníku sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. Věnoval se tehdy vazbám k vlastní autorské identitě, jak je stanovila jeho diplomová práce na AVU. Hororové scény plné dějovosti, úzkostí a existenciálních pocitů, mísení postav lidských a amorfních bytostí z jiné reality přenesl do reálných prostor v Lierově ulici. Zásady komiksové seriálnosti Hubálek dodržoval malířskými „zápisy“ fiktivních situací v opuštěných interiérech. Provázanost postav, interiérů, svébytný formální postup, barevná škála to vše navozuje dojem kontinuálního průchodu dějem a prostorem. Noční děsy a existenciální pocity zůstávaly přítomny i přes zjevnou fikci námětu děje. Hubálkova malba je napuštěna obsahem nočního strachu absorbovaného v dětství, najdeme v ní zobrazení tragikomedie života, symbolismus, přítomnost transcendentálních principů. Jestliže se výraz Hubálkových obrazů opírá od počátku o zjednodušenou barevnou škálu, zelenou, nebo černošedou, je záměrem autora tak podporovat dojem surreálnosti námětu a jakéhosi snového zážitku. Přispívá k tomu i nedořečenost formy, expresivní výraz podporují zjednodušené tahy štětce. Této změny se ale autor dobral až ve své novější poloze. Syté zelené tóny ustoupily šedým, černým, hnědým. Vyloženě barevné vyjádření působí u Hubálka excesivně a ne už tak samozřejmě. Výjevy podvědomí zjevně nesnesou barevnou přímočarost. To co asi vnímáme u Hubálka jako nejsilnější je reakce na soudobou společnost a ekonomický válec citovosti. Malířský vizuální přepis pocitů individuality, vnímání pozice jedince ve společnosti přespříliš hlučné, zdánlivě komunikativní, ale bez intimity, zprostředkovává Hubálek v jednoduché škále i výběru motivů. Výjimečně se u něj objeví figurální skupina, vždy řeší jednotlivé postavy a předměty. Elementy, které vyplouvají na povrch, prvky paměti, držící nás v kontextu s vlastním já. Bota, tričko, radiátor, zásuvka, detail rozčeřené hladiny nebo plaveckých brýlí na hlavě, která se vynoří z vody, svatební kytice a rozmazaná postava nevěsty. Hubálek požívá vlastní paměťový vizuální koncept, ale také konkrétní předlohu - dobové retro fotografie. To co bylo prvotní v Hubálkových starších malbách, a sice prostor, to ustupuje nyní do nekonkrétní podoby jako nezřetelný rámec jasnějšího detailu. Reálné vzpomínky. Trojice reálných postav nudistů (Nudisti, 2011) vstupuje do abstraktních nehmotných oblaků páry, vegetace na břehu řeky, dva plavci ve vodě i splývající větve stromů na vodou, řeší Hubálek expresivní malbou na hranici abstrakce (Řeka, 2013). Na dalším plátně Swimming Moon (2013) je vůbec přiznán konflikt mezi reálným a tušeným, mezi horní částí postavy muže ve vodě a naznačeně přítomné labutě, vodní plochy a pozadí.
Hubálkova malba je inspirována nejen vlastními prožitky a fantazií, ale všemi možnými zdroji včetně umělecké tradice historické i vlivem vizuální kultury soudobé. Jeho současné období naznačuje, že se vyvíjí slibně a jistě přinese v budoucnosti další zajímavé výsledky.

Jakub Hubálek

* 1983, Praha
Žije a pracuje v Praze.Studia

1998 - 2002 SUPŠ Praha 2004 - AVU Praha. 2008 - Akademie der Bildenden Künste, München

 

Samostatné výstavy (výběr)

2009 - Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha
2009 - “Krabat Wurstmann Aka Jakub Hubálek”, Café Kosmos, München, Německo
2011 - “Osobní záležitost”, Dům U Zlatého prstenu, GHMP, Praha
2012 - “Naproti zdi”, Galerie workshop@y, Bubenská - Praha

Skupinové výstavy (výběr)

2010 - „Diplomanti AVU“ - Národní galerie, Praha
2010 - „Hogo-Trafo-Fogo“, 66 Galerie Botas, Praha
2010 - „Česká malba“, Galeria Fontana, Piešťany, Slovensko
2010 - „Bambini di Praha“, Kunstverein Graz; Regensburg, Německo
2011 - „Artbanka Kick Off“, Dvorak Sec Contemporary, Praha
2011 - „Cena kritiky malby“ , Galerie kritiků, Praha
2012 - „Reality Bites, Art Affair, Regensburg, Německo
2013 - „Everythink is possible“, Kunstverein Weiden, Weiden, Německo
2013 - „Psí dny“ Nau Gallery, PrahaZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

 

ZÁDA, 2011, olej, plátno, 135x175cmSKICA I.,  2012, akryl, papír, 52x42cm

SKICA II., 2012, akryl, papír, 52x42cmSKICA III., 2012, akryl, papír, 52x42cm

FLASH, 2013, olej, plátno, 30x40cmFIGURA,  2013, olej, plátno, 40x30cm

ZÁTIŚÍ S LAHVÍ, 2011, olej, plátno, 100x130cmBOTA, 2012, olej, plátno, 75x110cm

KLASIKA. U OKNA, 2011, olej, plátno, 205x205cmHEIDI,2013, olej, plátno, 70 x 45 cm

PLAYER, 2013, olej, plátno, 110x76cmNUDISTI, 2011, olej, plátno, 104x104cm

SÝKORKA, 2013, olej, plátno 70x50cmHLAVA II., 2013, olej, plátno, 30x30cm

BEZ NÁZVU, 2013 olej, plátno, 95x60cmKŮŇ, 2013, olej, plátno, 70x70cm

ŘEKA, 2013, olej, plátno, 40x40cmSWIMMING MOON, 2013, olej, plátno, 40x60cm

BEZ NÁZVU, 2013, olej, plátno, 30x30cmOBJEVITEL, 2012, olej, plátno, 175x180 cm

SVATBA 64, 2013, olej, plátno, 30x30cmSVATBA 64 II., 2013, olej, plátno, 40x30cm

BRÝLE,  2013, olej, plátno, 40x40cm

 

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO