Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Janusz Kapusta (New York),
K-dron / Mezi uměním a matematikou

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 17.05.2012 - 22.06.2012

VERNISÁŽ výstavy 17.5.2012 v 17 hodin.

Na zahájení výstavy Janusz Kapusta (New York), K-dron / Mezi uměním a matematikou, které proběhne za osobní účasti autora, zahraje vynikající bluesová skupina The Kingsize Boogiemen z Prahy. Samostatný koncert tohoto hudebního uskupení se uskuteční od 20 hodin v kavárně U Sv.Judy Tadeáše v Jakubské ulici - 100 metrů od galerie.
___________________________________________________________________________________________

Existence tohoto jedenáctistěnu byla poprvé zaznamenána a popsána teprve v roce 1985. Můžeme analyzovat způsob jeho vzniku, vztah k jiným tělesům, zjistit, že přiložíme-li dva K-drony k sobě, vznikne krychle. Můžeme ho chápat jako umělecké dílo, hledat analogie a jeho počátky v minimalismu či konstruktivismu, a považovat ho tak za výsledek tvůrčího úsilí.

Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi umělce, objevitele nebo snad vynálezce? On sám, skromně zdůrazňuje, že forma, kterou představuje, vždy existovala v místě, kde se protínají diagonální čáry tvořící mřížku čtyř k sobě přiložených krychlí. Na druhé straně, zatímco krychli a jiná geometrická tělesa známe již po celá staletí, na K-dron jsme si museli počkat až do konce 20. století. Jeho objevitel – tvůrce má umělecké, technické a filozofické vzdělání. Takže možná, podobně jako v případě K-dronu, bylo zapotřebí jistého protnutí, v tomto případě tří oblastí poznání, tří umění, aby bylo možné zdánlivě náhodou zachytit vzájemné uspořádání jedenácti stěn v prostoru.

Mirosław Borusiewicz


K-dron - jedenáctistěnné těleso se ze dne na den stalo předmětem zájmu matematiků, filozofů a uměleckých kritiků. Ze dne na den, neboť nedávno ještě neexistovalo, či existovalo jen potenciálně; muselo být nejprve objeveno (nebo umělecky vytvořeno), aby odhalilo svůj tvar. Když se na něj díváme, můžeme ho vnímat čistě jako matematicky popsatelné těleso: známe jeho obsah i objem, jeho strany a jejich vzájemný vztah. Můžeme analyzovat způsob jeho vzniku, jeho vztah k jiným tělesům, zjistit, že přiložíme-li dva K-drony k sobě, vznikne krychle. Můžeme ho však chápat také jako umělecké dílo, hledat analogie a jeho počátky na poli minimalismu či dokonce konstruktivismu a považovat ho tak za výsledek tvůrčího úsilí. Není divu, že již první krok směrem k jeho poznání je problematický. Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi umělce, objevitele nebo snad vynálezce? On sám skromně zdůrazňuje, že forma, kterou nám představuje vždy existovala v místě, kde se protínají diagonální čáry tvořící mřížku čtyř k sobě přiložených krychlí. Každopádně, zatímco krychli a jiná geometrická tělesa známe již po celá staletí, a dokonce už ani nevíme, kdo a za jakých okolností je jako první zmaterializoval, na K-dron jsme si museli počkat až do konce 20. století. Jeho objevitel-tvůrce má umělecké, technické a filozofické vzdělání. Proto bylo třeba, podobně jako v případě K-dronu, jistého protnutí, v tomto případě tří oblastí poznání, tří umění, aby bylo možné zdánlivě náhodou zachytit vzájemné uspořádání jedenácti stěn v prostoru. Takové náhody se ale nestávají jen tak někomu, takové náhody se stávají pouze připraveným.


Forma, se kterou máme co do činění, oplývá nezvyklými vlastnostmi jak fyzikálními, tak uměleckými. Na výstavě v Kabinetu architektury se můžeme s některými z nich seznámit. Její návštěvník se může také zapojit do pátrání po dalších, nepochybně existujících, vlastnostech a možnostech K-dronu. Janusz Kapusta je totiž obdařen zvláštním talentem probouzet v lidech představivost.


Janusz Kapusta

Janusz Kapusta se narodil v polském Zálesí v roce 1951. Po absolvování uměleckého gymnázia [Liceum Sztuk Plastycznych] v Poznani a studiu architektury na varšavském Vysokém učení technickém (diplom obdržel v r. 1977), studoval katedru dějin filozofie Katolické teologické Akademie ve Varšavě.

V jeho tvorbě najdeme jak grafiky, plakáty, novinové kresby, grafické práce, knižní ilustrace, tak i divadelní scénografii a malbu. Ještě za studentských let publikoval své kresby v polských časopisech „Szpilki“, „Radar“, „ITD“, „Forum“, „Literatura“ a ve francouzském a německém tisku. Je držitelem 40 polských a zahraničních uměleckých cen, mimo jiné i držitelem zlatého a stříbrného Špendlíku [„Złota Szpilka“ – cena za nejlepší satirickou kresbu udělovaná polským časopisem „Szpilki“ – pozn. překl.].

V roce 1981 se Janusz Kapusta přestěhoval do New Yorku. Od té doby publikuje své práce v mnoha periodicích, např. v „The New York Times“, „The Wall Street Journal“, „The Washinghton Post“, „Graphis“, „Print“, „Nature“.

Jeho díla najdeme v mnoha muzejních a galerijních sbírkách po celém světě, např. v Museum of Modern Art v New Yorku, v Museum of Modern Art v San Francisku, v IBM Collection, nebo v Muzeu umění v Lodži. Janusz Kapusta má za sebou dlouhou řadu vlastních i kolektivních výstav a je autorem bibliofilského vydání knihy Czesława Miłosze Zniewolony umysł (The Limited Edition Club, New York 1983), [čes. Zotročený duch, pozn. překl.].
– V letech 1982–1985 založil dva časopisy, „Le’ An Ha’ Errev“ a „Blue Star“, ve kterých působil jako umělecký ředitel. Ve stejné době společně s Andrzejem Czeczotem založil a vedl reklamní agenturu „Visual Thinking“.
– V roce 1983 byl uměleckým ředitelem největší prezentace polské písně ve Studiu 54th, „New York – Polish Extravaganza“.
– Byl uměleckým poradcem při natáčení filmu Lecha Majewského „Lot Świerkowej Gęsi“ [Flight of the Spruce Goose], produkovaného Michaelem Hausmanem, a je autorem úvodních titulků k němu.

V roce 1985 objevil nové geometrické těleso, jedenáctistěn, který nazval K-dron. O dva roky později mu byl přiznán americký patent, a poté ho nechal patentovat v tuctu dalších zemí světa.

V letech 1991–1992 byl Kapusta spoluzakladatelem a uměleckým ředitelem měsíčníku „Okay America“. Stál také u zrodu psychologického časopisu „Charaktery“.

V roce 1995 byl přizván ke spolupráci s režisérem Lechem Majewským a vytvořil pro něj scénografii k opeře Černý jezdec Roberta Wilsona (Heilbronn, Německo), pro varšavské divadlo Teatr Wielki scénografii k opeře Carmen George Bizeta a v roce 1998 (opět v Heilbronnu) scénografii ke Snu noci svatojánské Williama Shakespeara.
– Vyšly mu tři knihy – Almost Everybody (1985) [Skoro všichni] v nakladatelství William Morrow v New Yorku; Kapusta w New York Times ve varšavském nakladatelství Wydawnictwa Artystyczne a Filmowe a Ars Polona a kniha K-dron. Opatentowana nieskończonność (1995) [K-dron. Patentované nekonečno] v nakl. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

V roce 1998 obdržel Janusz Kapusta prestižní cenu Alfréda Jurzykowského v oboru výtvarné umění. V roce 1999 se v Muzeu umění v Lodži uskutečnila výstava věnovaná K-dronu a v Katovicích (Teatr Aktora i Lalki Ateneum) mělo premiéru divadelní představení pro děti K-dron, czyli tajemnica przerwanej podróży [Planeta K-dron aneb tajemství přerušené cesty], jehož autorem, scénografem a režisérem byl Janusz Kapusta.

V roce 2000 umělec objevil nové doposud neznámé zákonitosti zlatého řezu a prezentoval je na matematických konferencích na amerických a polských univerzitách. Své poznatky publikoval v matematických časopisech v USA a v Japonsku.

V roce 2001 byla na poznaňské Akademii výtvarného umění [Akademia Sztuk pięknych] obhájena magisterská práce o tvorbě Janusze Kapusty „Od kresby k čistému umění“.

V únoru 2002 vytvořil scénografii k opeře Carmen pro litevskou Národní operu ve Vilně. Ve stejném roce byl Kapusta jako jeden ze 22 umělců na světě přizván k účasti na Mezinárodní výstavě v chorvatském Záhřebu konané za účelem znovuvytvoření sbírky Muzea umění ve Vukovaru zničeného během války na Balkáně.

V květnu 2004 Kapusta získal Grand Prix na mezinárodní soutěži v Ankaře konané u příležitosti 80. výročí vzniku Turecké republiky.

V roce 2005 získal v portugalské Sintře první místo za nejlepší novinovou kresbu na světě publikovanou v uplynulém roce (za kresbu uveřejněnou v polských novinách „Rzeczpospolita“), a také první místo na mezinárodním bienále novinové kresby v íránském Teheránu.

V letech 2004–2007 Kapusta působil jako hostující profesor na Vyšší škole vizuálního umění a nových médií ve Varšavě [Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów].

V lednu 2007 byl Janusz Kapusta londýnským časopisem „Nature“ vybrán, aby vytvořil ilustrace k sérii 14 článků o nejdůležitějších světových vědeckých objevech.

V roce 2007 si polské Ministerstvo kultury a umění objednalo u Janusze Kapusty, v souvislosti s účastí polské Vratislavi na soutěži o pořádání mezinárodního veletrhu EXPO 2012, nové znázornění Země a Nebe na bronzovém K-dronu jako zvláštní poděkování pro představitele 98 zemí rozhodujících o výběru pořadatelského města.
– V září 2009 byl v polském městě Koło odhalen první pomník K-dronu na světě a Janusz Kapusta byl vyznamenán medailí „Za zásluhy o polskou kulturu“.

V květnu 2010 byl Kapustovi přiznán titul Čestný občan města Koła.

Od roku 1995 do dnešní doby jsou jeho práce pravidelně publikovány v polských novinách „Rzeczpospolita“.

V blogu „Plus, minus“ je autorem týdenní rubriky „Pion, poziom“ [Svisle, vodorovně].

Největší světová agentura nabízející ilustrace, agentura „Images“, prezentuje více než šest set obrázků Janusze Kapusty.

Kapusta je uměleckým ředitelem The Chopin Society of New York a čestným členem Polish American Business Club.
– V listopadu 2010 se stala vodka „Vesica“, jejíž název vymyslel Kapusta a pro kterou navrhl tři druhy láhví a plastový obal, nejprodávanější novou vodkou v USA. Ve stejném roce se v New Yorku stal vítězem soutěže „Neobyčejný Polák“ v kategorii Kultura. Při oslavách 65. výročí založení uměleckého gymnázia v Poznani [Liceum Sztuk Plastycznych] byl do fasády školní budovy vestavěn k-dronový reliéf vysoký 20 metrů.


___________________________________________________________________________________________


Koncert The Kingsize Boogiemen, blues

Kavárna U Sv.Judy Tadeáše, Jakubská, Kutná Hora

25.5.2012, ve 20.00 hod.


Kapela The Kingsize Boogiemen vznikla někdy kolem roku 2000 původně jako akustické duo. Zakládajícími členy byli Míra Štefan a Standa Beran. Po několikerých personálních obměnách se složení kapely ustálilo takto: Standa Beran – zpěv, foukací harmonika; Míra Štefan – baskytara; Martin Petrásek – bicí; František Javůrek – kytara, rezofonická kytara, zpěv.

The Kingsize Boogiemen hrají skladby legendárních i méně známých bluesmanů, jako jsou Muddy Waters, Willie Dixon, Smokey Wilson, Rod Piazza, Billy Branch a další. Jejich skladby se však nesnaží bez rozmyslu kopírovat, snahou kapely je hrát převzaté skladby po svém. V repertoiru kapely lze najít jak pomalé blues, tak skladby ve vyšším až vysokém tempu. Oživením živých koncertů je hra kytaristy Františka Javůrka na rezofonickou kytaru, která odpovídajícím způsobem mění sound celé kapely a činí tak živé vystoupení rozmanitějším. V loňském roce vydali The Kingsize Boogiemen desku s názvem "Budeme kácet, pokud nemáte".

Koncert v kavárně U sv.Judy Tadeáše je doprovodnou akcí výstavy Janusz Kapusta (New York), K-dron / Mezi uměním a matematikou, jejíž zahájení proběhne téhož dne v 17 hodin v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve Vlašském dvoře.

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO