Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Oldřich Tichý, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 08.03.2012 - 22.04.2012

Malíř Oldřich Tichý vstoupil na českou výtvarnou scénu v 80. letech. V letech 1980-1986 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem prof. Františka Jiroudka. Od roku 1988 žije v Dojetřicích u Sázavy. V počátcích své tvorby se věnoval hutnosti malby v expresivně pojatých figurálních výjevech, k nimž přistupovala i zátiší. Vzhledem k následujícímu vývoji díla to samozřejmě nebylo zbytečné období. Tvůrčí neklid na počátku ale vystřídal zájem o hledání sebe sama, kořenů individua vlastního uměleckého já. Dá se říci, že významným podnětem bylo usazení se v krajině, která nabízela ve své nehlučné tichosti tolik potřebnou koncentraci i nepřeberné množství jednotlivostí s vlastními intimními významy tušenými nebo prožitými. Z tohoto vztahu se dá zkompilovat takřka všechno, co představuje charakteristické rysy Tichého tvorby. Struktury materiálu země, dřeva, větví, kamínků, kůže, plátna a pak klidné monumentální plochy vzduchu – prostoru, který vše ovládá a ohraničuje a v němž se vše umisťuje. Tyto vztahy jsou samozřejmě nejčitelnější tomu, kdo v krajině a v sepětí s přírodou žije.

Vedle kombinace principů země a vzduchu, se v Tichého obrazech setkáváme s jakýmsi magickým prolínáním vrstev zobrazovaného. Tvarová archetypálnost není inspirována kulturním prehistorickým primitivismem, ale vychází z prapůvodních tvarů přírodních. Příklad za všechny - symbol písmene Y není runovým ani jiným znakem, představuje detail rozvětvení (Za plotem, 2009), který je přírodě stále přítomen. Když se tedy ocitneme ve světě imaginace Oldřicha Tichého, nejsme atakováni, procházíme se a objevujeme, vracíme se k něčemu stejně tak přirozenému, jako je dýchání.

Jiným rysem Tichého malby je schopnost organizovat přírodní lineární a elementární řád tak, aby vyhovoval ideální kompozici i obsahovému záměru. Mluvíme samozřejmě celou dobu o malbě, jejímž nejdůležitějším smyslem je barva a její funkce. O Tichého schopnosti využívat její monumentální vlastnosti prostorové již zmínka byla, stejně jako uvědomělém pregnantnějším vykreslování detailů, které jsou nositeli onoho intimního sdělení, které udržuje vizuální i myšlenkový kontakt mezi dílem a divákem. Je totiž příjemné se v něčem poznat a cítit něco známého a nepleťme si zde naléhavost s agresivitou. Jakmile se objeví někde náznak popisnosti, evokuje v rámci imaginace i děj. Do příběhovosti Tichého obrazů jsme vtahováni ale tak, že se k ní vracet chceme.

Kutnohorská výstava zachycuje výběr z tvorby let 2004-2011. Pozornějším asi neunikly výstavy, které se v regionu Kutné Hory odehrály. Oldřich Tichý vystavoval v letech 1996 a 1997 na Zámku Kačina se sochařem Janem Ambrůzem. Obě výstavy byly příležitostí seznámit se se starším obdobím jeho malby, která prochází neustálými změnami. Co jí je ale vlastní a v čem vykazuje stálost, je zájem o návraty k určitým tématům. I v současné její poloze najdeme totiž několik paralelních linií rozvíjejících se souběžně a autonomně a navzájem se doplňujících. Obrazy podané gestickou malbou s ústředním motivem a klidnou meditativní plochou pozadí (Uzel, 2011; Holubí dům, 2010; Staré časy, 2011), průhledové prvoplánové vegetativní rastry (Kousek nekonečna, 2010; Les, 2007; Za plotem, 2009; Bez komentáře, 2010; Pletivo, 2011) nebo subtilně pojímané sbírky vzpomínek (Úl, 2005; Loď, 2011; Moje zahrádka, 2010). Není řídkým jevem, že se k sobě váží práce z časového okruhu čtyř, šesti let nebo i více (Úl, 2005; Moje zahrádka, 2010; Loď, 2011). Tichého malba je cyklická a tématicky paralelní. O psychologii autora vypovídá, že u něj nenajdeme vágní pojmenování díla Bez názvu. Pojmenování jsou naopak zcela záměrně adresné. Vztah díla a autora vzhledem k obsahu je víc než zřejmý a ukotvený.

Tichého malba se pohybuje kdesi na pomezí imaginativního umění a lyrizující abstrakce. Její hodnoty jsou přesvědčivé a stálé díky platnosti obsahu a malířským schopnostem umělce. Díky tomu si získal Oldřich Tichý v průběhu třiceti let svou pozici v českém umění, když pomineme schopnost vytvářet autentickou polohu malířského projevu, který neztrácí schopnost upoutat, je živý a dynamický. Je zastoupen svými díly v řadě významných veřejných sbírek, např. Národní galerie v Praze, Ministerstvo kultury České republiky, Moravská galerie v Brně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie výtvarného umění v Náchodě - a v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Za svoji tvorbu získal v roce 1995 grant Krasner – Pollockovy nadace v New Yorku.

Aleš Rezler

 Seznam vystavených prací

1)            Zeď, 2004, olej, plátno, 130 x 135 cm
2)            Úl, 2005, olej, plátno, 80 x 120 cm
3)            Les, 2007, olej, plátno, 130 x 150 cm
4)            Barokní noc, 2007, olej, plátno, 200 x 230 cm
5)            V labyrintu cesta II., 2007, olej, plátno, 230 x 300 cm
6)            Na prahu noci, 2009, olej, plátno, 100 x 110 cm
7)            Za plotem, 2009, olej, plátno, 150 x 135 cm
8)            Karneval, 2009, olej, plátno, 180 x 230 cm
9)            Kolébka, 2010, olej, plátno, 40 x 40cm
10)          Dům, 2010, olej, plátno, 50 x 40 cm
11)          Holubí dům, 2010, olej, plátno, 70 x 80 cm
12)          Moje zahrádka, 2010, olej, plátno, 135 x 150 cm
13)          Bez komentáře, 2010, olej, plátno, 180 x 150 cm
14)          Vodní krajina, 2010, olej, plátno, 150 x 180 cm
15)          Kousek nekonečna, 2010, olej, plátno, 180 x 150 cm
16)          Nebe na zemi, 2011, olej, plátno, 50 x 45cm
17)          Uzel, 2011, olej, plátno, 60 x 48 cm
18)          Loď, 2011, olej, plátno, 60 x 70 cm
19)          Staré časy, 2011, olej, plátno, 135 x 150 cm
20)          Oko, 2011, olej, plátno, 180 x 165 cm
21)          Uzel, 2011, olej, plátno, 180 x 165 cm
22)          Pletivo dnů, 2011, olej, plátno, 180 x 165 cm

02 Úl, 2005, olej, plátno, 80x120cm05 V labyrintu Cesta II, 2007, olej, plátno, 230x300cm

11 Holubí dům, 2010, olej, plátno, 70x80cm12 Moje zahrádka, 2010, olej, plátno, 130x150cm

15 Kousek nekonečna, 2010, olej, plátno, 180x150cm18 Loď, 2011, olej, plátno, 60x70cm

19 Staré časy, 2011, olej, plátno, 135x150cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO