Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Antonín Mužík - kresby, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 10.02.2012 - 26.02.2012

Antonín MUŽÍK (*1968), plzeňský rodák přesídlivší se do Kutné Hory patří k autorům, kteří navazují na lyricko-abstraktní tendence, jejichž počátky se u nás váží k experimentům avantgardy dvacátých let. Jeho první prezentace probíhaly v polovině devadesátých let v Aliance française v Plzni, naposledy v roce 2006 na souborné výstavě Zření v Galerii města Plzně, dokumentující meditativně-lyrické tendence v kresbě a malbě. - V Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory se v únoru 2012 představí početnějším souborem kreseb komorního formátu úzce souvisejícího s intimním prožíváním pocitů individua v přírodě při kontaktu s jejími nejrůznějšími formami. Osobitá poetizace krajiny a vizuální zkratky Antonína Mužíka připomíná umělecký potenciál tvorby Karla Valtera, Bohuslava Reynka. Stavebně sahá až k boštíkovským schopnostem uspořádání kosmologických verzí prostoru. Přes jasně abstraktní koncept se jednotlivými detaily v ploše kresby či obrazu hlásí k elementární lineární symbolice reálných přírodních prvků vody, nebe, země, energie, nebo trávy a stromů. Mužíkova tvorba čerpala zprvu z prostředí jižních Čech – Plzeňska a Domažlicka, v krátkém období roku 1997 se vztahovala i ke studiím krajiny z Anglie a z Irska, kde měl autor možnost pobývat. Výběr kreseb z let 1995-2011 je pro účel výstavy doplněn částí Mužíkovy tvorby malířské tj. jeho minimalistickými krajinami. - Kromě volné tvorby uvedeného druhu se Antonín Mužík profesně věnuje restaurování. Studia malířských forem, postupů a technik devatenáctého století a počátku století dvacátého se u něj projevila neobyčejnou citlivostí pro barvu daných historických období a sklony k zvláštní archaické nostalgii. Souběžně s tvorbou abstraktně poetickou Mužík maluje i narativně pohádkové výjevy schweigerovsko panuškovského typu demonstrujících věrnost zšeřelým symbolisticko-secesním městským krajinám.

Mužík Antonín, Bez názvu, 1995, kresba tuší na papíře, 14x20,5cmMužík Antonín, Strom, rybníček, pole.Studie, 1996, kresba tuší na papíře, 21x30cm

Mužík Antonín, Bez názvu, 1995, kresba tuší na papíře, 21x17cmMužík Antonín, Na louce v Anglii. Studie, 1997, kresba tuší na papíře, 15x11,5cm

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO