Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Aleš Růžička / Vanitas - obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 15.12.2011 - 29.01.2012

V červnu roku 2002 se ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Národní galerii v Praze objevil soubor prací diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze, mezi jinými zde visela plátna i Aleše Růžičky. Už v době jeho nástupu na výtvarnou scénu v roce 1995 byl u něj jasný zájem o přírodu, buď v jejím celku, nebo jednotlivostech. Růžička prošel v letech 1995- 2002 na akademii třemi ateliéry – ateliérem krajinomalby Františka Hodonského, pak malby u Antonína Střížka a nakonec malby u Michaela Rittsteina. Během několika prvních let ho opouští zájem o figuru a věnuje se o d roku 2005 výhradně niterným výsečím z parků, zahrad, zátiším s osobními předměty a hlavně kyticím v jejich nejrůznějších významových polohách.

Nejcharakterističtějším rysem Růžičkovy malby je jeho osobní autenticita a zájem o hlubší podstatu, než jen malířským výrazem přepisovat reálný základ námětu. Je jasné, že jeho malířský expresionistický projev patří v současném umění k těm nejvýraznějším vůbec. Co ale dělá Růžičku Růžičkou, je jeho schopnost namalovat věci z tohoto světa tak, že se díky jeho obrazům přesuneme do světa jiného a to stejně reálného, světa asociací nebo našich osobních vzpomínek. Zjistíme, že ač lpíme na tom, čím jsme obklopeni dnes a denně, je nám dražší to zapomenuté, zasuté, to čím jsme prošli, abychom mohli být tím, čím jsme teď. Náš vnitřní svět subjektivní, který je zrcadlem toho objektivního a mnohdy i bohatší plnější a hlavně tak blízký, že víc to už ani není možné. Je to svět, kde se nikdo nikoho nedotýká, protože to nejde, svět kde jsme sami se sebou. Růžičkova malba je sebejistá, nesofistikovaná a plná duševní bohatosti. Je také silně racionální a jako taková má jeden výrazný deficit, postrádá plytkost, která zaplavuje soudobou společnost. Je totiž vážná. Ponořit se do Růžičkových obrazů vyžaduje od nás nejen pozornost vizuální ale i duševn& iacute; a to není vždy úplně snadné.

První výstavou Aleše Růžičky byla výstava v roce 1995 v Táboře, od té doby vystavuje samostatně nepřetržitě i se účastní významných souborných přehlídek soudobé malby. K nejvýznamnějším patří jeho účasti na prestižním Zlínském salonu mladých, kde upoutal v roce 2006 svými velkoformátovými malbami cyklu Park. Růžičkův výrazně volný rukopis a formální rysy čisté nekomplikované malby jsou spjaty s obsahovou přesností. Účast na jeneweinovském sympoziu v Kutné Hoře v roce 2008 odstartovala jeho práci na dal ším výrazném cyklu Růžičkových maleb, kterým je Hřbitovní kvítí. Cyklus překročil rámec „pouhé“ malby a je hyperbolicky dvourozměrnou oscilací mezi současným volným dílem a funerálním uměním. Malby uschlých honosných kytic na náhrobku nebo u hřbitovní zdi jsou symbolem marnosti a sugestivně evokují pocit ze setkání s rozhraním existence.

Květiny a kytice vůbec jsou Růžičkovi symbolem noblesy, čistoty a komunikace nejvyššího řádu bez falše (Parožnatka, 2009; Pouťové růže, 2009; Pouťové růže III, 2010), ať už jim přisuzuje ústřední úlohu v obraze (Brka, 2010; Devět vzpomínek, 2010) nebo je používá jako detailní doplněk širšího výjevu (Holubičky I, 2010). Jiným specifickým tématickým souborem je cyklus Stále živé (2010), navazující na Hřbitovní kvítí. Zahrnuje jak větší růžičkovské formáty, tak i řadu menší ch čtvercových maleb, které vznikaly jako reminiscence okének kolumbárií a pro malby samotné sloužily jako podklad fotografie reálných kompozic dokládající novodobou bizarní hřbitovní estetiku. Najdeme zde vázy s květinami umělými i krepovými, živé i uschlé květy s rodinnými fotografiemi a nejpodivnějšími adoračními předměty zemřelých. Tato osobní pouta se světem mrtvých působí silně a pravdivě, i když jsou leckdy v kombinacích, které by neobstály jinde než tam.

Cyklus Stůl z roku 2011 představuje řadu votivních zátiší, která vznikala mimovolně na stole Růžičkova otce v Bechyni. Mezi květinami, na kterých jsou zavěšeny rybí měchýře, andělíčci, kraslice nebo vánoční ozdoby, podle probíhajícího ročního období, jsou vystaveny věci připomínající otci jeho syny a jejich činnosti. Kumulace těchto předmětů v jednom místě ve spojení se svícemi a květinovou dekorací vyvolává téměř představu jakýchsi domácích oltáříků. Je jasné, že tento neočekávaný projev ryze osobní vazby upoutal mal& iacute;řův zájem, když předtím vyhledával a zachycoval situace se stejným nábojem a obsahem jinde. Interiorizační Růžičkovy malířské metody se zde projevily v obdobných kvalitách jako v cyklu obrazů svatebních kytic z jeho vlastní svatby. Květina zde symbolizuje tu jemnou naléhavost pomíjivosti okamžiku spojeného s životním mezníkem. Růžičkova řeč je srozumitelná a univerzální, vsadila nejen na bravurní malbu, ale je i psychologická.

 

Seznam vystavených prací

 

1)         AUTOMAT NA SVÍČKY, 2010, akryl, plátno,130x90cm

2)         HŘBITOVNÍ KVÍTÍ IX, 2009, akryl, plátno, 200x180cm

3)         HŘBITOVNÍ KVÍTÍ III, 2008,  akryl, plátno, 50x40cm

4)         HŘBITOVNÍ KVÍTÍ I, 2008, akryl, plátno, 175x110cm

5)         HŘBITOVNÍ KVÍTÍ II, 2008, akryl, plátno, 175x110cm

6)         HOLUBIČKY, 2010, akryl, plátno, 170x100cm

7)         KYTICE, 2008, akryl, plátno, 240 x 180 cm

8)         HŘBITOVNÍ KVÍTÍ IV, 2009, akryl, plátno, 50x40cm

9)         DUŠIČKY, 2011, akryl, plátno, 240 x 180 cm

10)       STŮL IV., 2011, akryl, plátno, 110x130cm

11)       HŘBITOVNÍ KVÍTÍ V, 2008, akryl, plátno, 50x40cm

12)       HŘBITOVNÍ KVÍTÍ VI., 2008, akryl, plátno, 50x40cm

13)       STŮL II. 2011, akryl, plátno, 110x130cm

14)       STŮL I. 2011, akryl, plátno, 110x130cm

15)       STŮL III. 2011, akryl, plátno, 110x130cm

16)       HOLUBIČKY, 2010, akryl, plátno, 200x140cm

17-27)   KOLUMBÁRIUM I- XI , 2010, akryl, plátno, 40x40 cm (11 x)

28)       HŘBITOVNÍ KVÍTÍ X., 2009, akryl, plátno, 200x170cm

 

Biografie

 

ALEŠ RŮŽIČKA

*31. 8.1977, Tábor

 

Žije a pracuje v Praze. Od r.2010 člen Výtvarného odboru Umělecké besedy.

 

STUDIA

1991 – 1995 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni (obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu); 1995 – 2002 Akademie výtvarných umění v Praze (ateliér Krajinomalba, prof. František Hodonský; atelier Malba, odb. as. Antonín Střížek;  atelier Malba, doc. Michael Rittstein); 2002 státní diplomová zkouška, titul MgA.

 

CENY

2006 -  I. Cena Václava Chada na IV. Zlínském salónu mladých (mezinárodní přehlídka autorů do 30.let)

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr)

2003 - „Nahoře“, Divadlo Alfréd ve dvoře, Praha; 2004 - „Výjevy mého nadržení“, Makromolekulární Ústav AV ČR, Praha; „Svatba“, Galerie Doubner, Praha (se Šárkou Zadákovou); „Zahradník“, divadelní kavárna Damúza, Praha; 2005 - „Ve vlastní šťávě“, AJG Wortnerův dům, České Budějovice; „Spolu“, Galerie XXL, Louny (se Šárkou Zadákovou); 2006 - „Zahradníkovo jaro“, Café Therapy, Praha; „Park“, Galerie Dinitz, Praha; 2007 - „Obrazy 1997 – 2007“, Dům umění, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín; 2008 – „Volání přírody“, Galerie AVU, Praha; 2009 - „Rosa Dolorosus“, Nová síň, Praha; 2011 - „Stále živé“, Galerie Dolmen, Praha; „Crep'n'Roll“, Galerie Laboratorio, Praha; „Vanitas“, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora.

 

SPOLEČNÉ VÝSTAVY (výběr)

2000 - „4 generace Růžičků“, Divadlo O.Nedbala, Tábor; Spolu“, Galerie Židovský hřbitov, Telč (se Šárkou Zadákovou); „Sladkosti slastí“, Galerie AVU, Praha; „Ateliéry“, Wortnerův dům, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice; 2001 - Galerie MAS, Sezimovo Ústí; Výstavní síň Mánes, Praha; 2002 - Galerie Rozehnal, Praha; „Diplomanti AVU“, Galerie Veletržní palác, Praha; 2003 - „III. Zlínský salón mladých“, Krajská galerie výtvarného umění , Zlín; 2004 - Galerie Doubner, Praha; 2006 - „IV. Zlínský salón mladých“, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín; 2007 - „Mezinárodní malířské sympozium“, Jajce, Bosna a Hercegovina; 2008 - „V.Nový zlínský salón“, Dům umění, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín; „Autoportrét v českém umění 20. a 21. století“, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; „VIII. Sympozium současného výtvarného umění JENEWEIN – Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora; 2009 - VĚČNÁ POMÍJIVOST, Severočeská galerie vý tvarného umění, Litoměřice; „Mini UB“, Galerie Vltavín, Praha; „Co to znamená…?“, České centrum, via Costabella, Řím; „Autoportrét v českém umění 20. a 21. století“, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové; 2010 – „Pocta Bohuslavu Reynkovi“, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod; 2011 – „Terra (Non) Firma“, výstava VOUB, Praha.

 

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Sbírka současného umění, Národní galerie v Praze; Sbírka Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory; Sbírka Galerie Ještě-R v České Třebové; Sbírka města Jajce, Bosna a Hercegovina; a soukromé sbírky v ČR i v zahraničí.

 

2009_Kytice_I,_240_x_200_cm,_akryl_na_plátně2010_Kolumbárium_Z_cyklu_Stále_živé,_40_x_40_cm,_akryl_na_plátně2010_Kolumbárium_Z_cyklu_Stále_živé_IV,_40_x_40_cm,_akryl_na_plátně

2010_Kolumbárium_Z_cyklu_Stále_živé_IX,_40x40_cm,_,_2010.jpg,_40_x_40_cm,_akryl_na_plátně2010_Kolumbárium_Z_cyklu_Stále_živé_P1100012a2010_Kolumbárium_Z_cyklu_Stále_živé_VII,_40_x_40_cm,_akryl_na_plátně

2010_Kolumbárium_Z_cyklu_Stále_živé_X,_40_x_40_cm,_akryl_na_plátně2011_Stůl_I,_110x130_cm,_akryl_na_plátně2011_Stůl_IV,_110x130_cm,_akryl_na_plátně

prosinec 2011

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO