Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

PŘÍRŮSTKY SBÍREK GFJ 1996/2010

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 10.03.2011 - 28.04.2011

RUDOLF ADÁMEK: Cesta lesem, 1951 olej, karton, 33x24cm; VU 680 G 2009_010 V letech 1996-2010 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory rozrostl o téměř dvě stě nových položek. Dobrá akviziční politika, tj. shromažďování sbírkových fondů přímým nákupem je neodmyslitelnou součástí činnosti každé galerie. Sbírkotvorná aktivita galerie spočívá obecně v cíleném a vědomém shromažďování uměleckých děl ve sbírkových celcích postihujících určité důležité etapy vývoje umění a umělecké proudy. V dnešní době je již jen těžko možné sestavit reprezentativní kolekce, které by shromažďovaly stěžejní díla toho, co nazýváme klasickým českým výtvarným uměním. Je však možné vydat se cestou schůdnější z hlediska dostupnosti nových děl. Touto cestou se vydala i Galerie Felixe Jeneweina v roce 1996. Co se týká cílů akviziční politiky Galerie Felixe Jeneweina jsou dodržovány striktně tři zásadní linie. První z nich, je čistě "jeneweinovská". Druhá je vedena zájmem doplňovat sbírku regionálních autorů, resp. autorů s prokazatelným vztahem díla nebo jejich osobnosti k regionu Kutné Hory. - Třetí linii pak představuje záměr shromažďovat díla současných umělců, jejichž tvorba je obsahově v relaci s dílem Felixe Jeneweina. Tento poslední z uvedených cílů se daří naplňovat zatím nejúspěšněji. Výběr autorů, od kterých byla díla do sbírek formou přímé akvizice získána není veden jen pouhou subjektivní intuicí, ale především na základě určité objektivity nebo alespoň jejího co nejvyššího stupně ve stávajícím čase a místě, který je možno vyjádřit mírou uznání umělecké kvality autorovy tvorby (v jeho dosavadním známém celku nikoliv pouze určité části) a mírou významu autora v domácím i mezinárodním kontextu. Z hlediska galerie jsou tito současní autoři spojeni s regionem Kutné Hory, uspořádáním jejich prezentací v Sankturinovském domě nebo jejich účastí na několika proběhnuvších ročnících Sympozia současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, odkud byla vytěžena díla vytvořená přímo v Kutné Hoře a pod přímým vlivem "jeneweinovské" inspirace. - Že bylo uspořádání sympozií pro sbírky města Kutné Hory přínosem dosvědčuje fakt, že nové přírůstky ze sympozií představují více než polovinu z celkového počtu všech nových sbírkových předmětů z let 1996-2010. Nově zastoupení autoři patří ke generaci konce 80. případně 90.let dvacátého století, někteří ke generaci nejmladší. - Kromě akvizic a nově získaných uměleckých děl z jeneweinovského sympozia je nedílným zdrojem pro sbírkové fondy i forma bezúplatného nabývání sbírkových předmětu, tj. darem. Zejména v posledních dvou letech GFJ takto získala soubory obrazů malířů nejen z regionu ale i jiných.

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO