Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

IGOR GRIMMICH
Když někdo někde je,
tak není nikde jinde, obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 07.10. - 25.11.2010

Igor Grimmich (*1979), absolvoval profesionální výtvarné školení na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru docenta Michaela Rittsteina v letech 2002-2008. Již od roku 2003 se začal prezentovat jako nový autor v rámci společných přehlídek soudobé tvorby v Čechách i zahraničí a od roku 2003 také na svých výstavách samostatných. Patří dnes k výrazným osobnostem současné nejmladší malířské scény.

Grimmich tíhne k expresivitě, reálnému zobrazování a narativitě. Během studia jeho volná tvorba do obsahové složky začlenila systém sociální grotesky a je schopná tak reagovat na nejrůznější typy každodenních situací. Předpokladem k tomu je schopnost práce s figurou a nejen s figurou ale i odpovídajícím prostředím. Vnímá pocity individua v městské zástavbě, její dominantnost a pracuje s figurou jako se stafáží, jakkoliv jsou právě ony figurální scénky nositelem fabulace. Jako nadaný vypravěč se Grimmich pohybuje ve zvláštním světě imaginace a fikce, které propojuje s reálnými situacemi z běžného života. Je Grimmich městský malíř? Na první zběžný pohled možná. Grimmich ale není dokumentátor. Je fascinován architekturou města, megalomanskými podobami lidských úlů, sítěmi komunikací, ztrátou intimity a osamělostí individua. Charakteristický je pro něj vyhraněný zájem o syrovost témat, podporovaný brilantními malířskými postupy. Propojuje monumentalitu témat krajiny a měst s expresivní malbou, s citlivostí pro barvu, světelné nálady a popisný detail.

Je jisté, že Grimmich prošel cestou formálního vývoje. Od prvních sevřenějších městských výjevů s náznaky existenciálních situací v obrazech Nehody z roku 2004 spojených s rozevlátějším způsobem malby, přes otevřené asketické krajiny Pohřbů ze stejného roku v klidnějších plochách s mystičtějším podtextem davových scén zástupů anonymních postav oživených smyslem pro alegorii a symboličnost.

U Grimmicha se vyskytuje několik tématických námětů s kterými pracuje opakovaně – město, krajina, komunikace. Důležitý je i pohyb (ve smyslu hromadné či individuální dopravy) a jeho agentážní prostředky - automobil, autobus, motorka nebo vlak. Grimmich jako nadšený motorista kompiluje symbol automobilu či motorky nejprve do akcidentálních výjevů zmíněných Nehod, setkáme se s nimi i v Poruchách z roku 2006, v cyklu Zabijačka (2009) přibude sanitka a policejní vůz. Tato témata světská se střídají zvláštním způsobem s tématy mytologicko archaickými nebo metafyzicko mystickými. Máme na mysli starší funerální cykly Pohřby a Hřbitovy, nejnovější Homunkulus (2009) anebo Nový druh (2009).Grimmich si ovšem jako bytostný malíř užívá svoje vize tak kontroverzně jak jen může. Nedeprimuje ani sebe ani nás závažností depresivního námětu. Staví obraz tak, aby vážnost frivolně odlehčil groteskním detailem. Člověk je obsažen v jeho plátnech jakoby mimoděk.

Figura má zde význam převážně zástupný, symbolický, jakkoliv je podrobně zpracována. Její podstata je antipsychologická a její smysl se naplňuje teprve naším prostřednictvím. Ať tak či onak intelektuální obsahy Grimmichových sdělení mají schopnost morálního ataku. Města zaplněná figurální hemživou stafáží, připomínají u Grimmicha sarkofágy vyhynulé civilizace. Pohyb je strnulý a mrtvolný. Grimmich čerpá z tísnivé alarmující pocitovosti, která inklinuje k morálním a vyšším principům. Nepracuje s monumentalitou jen v rámci krajiny nebo města. Je-li v jeho zájmu figura, využívá hieratičnosti. Obrazy ze série Poslední triumf předcházející cyklům Homunkulus jsou stejně tak plné syntézy grimichovských postupů - jisté volné malby, náznakovosti obsahů, inklinování k zobrazování archetypálních prostorů. Temné škály podporující taktiku tísnivého symbolismu vyvažuje Grimmich pestrostí barev nebo světelnými akcenty.

Mluvíme neustále o možných způsobech selektování Grimmichovy tvorby. Nesmíme tedy opomenout ani další rysy, které jí prostupují. Na jedné straně naprostá koncentrace tvůrčí - zjevná z každé konkrétní malby - a na druhé straně těkavost, díky které máme pocit jakési mozaikovitosti až neukončitelnosti. Nejlepším příkladem těch dvou pólů - usebranosti a rozptýlení – jsou početné Grimmichovy práce na drobných formátech. Nepostrádají biedermayerovskou intimitu romantismu devatenáctého století. Jsou výmluvným dokladem posedlosti autora rozpracovat téma do posledního detailu v této až deníkové formě a představují zároveň zcela samostatnou linii Grimmichova vyjadřování. Původně vznikaly v souvislosti s pečlivou přípravou na diplomovou práci v době Grimmichových studií na akademi. Dnes jsou pevnou autonomní součástí autorova díla a snesou možnost prezentace v jednolitém celku, variantním, živém a přesvědčivém. Kde vlastně hledat ono náhlé uvolnění, v rychlém nervním sledu těchto „miniatur“? Nebo ve větších formátech, kde se prostor otvírá a my vstupujeme tam, kde nás Grimmich chce mít? Těžko říci. Nebo jednoduše ve smyslu obrazů se stejným titulem – Uvolnění I až V (2009), s výjezdy policejní hlídky nebo sanitky k nehodě do otevřené krajiny, kde jediným možným náhlým uvolněním je zánik existence bezejmenné individuality.

 

 

IGOR GRIMMICH

*24. 1. 1979 v Praze

 

STUDIA

1993 - 1998Gymnázium Horní Počernice, Praha;

2000 - 2002Střední odborné učiliště uměleckořemeslné, Praha – Vysočany

     (obor umělecký truhlář);

2002 - 2008Akademie výtvarných umění v Praze (doc. Michael Rittstein).

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2005       Grimmich v Šatlavě, Radniční šatlava, Dubá;

2006       Nokturno, Kavárna Oukydouky, Praha;

2007       Napůl, Galerie Via Art, Praha;

Rozehrané rozhraní, Galerie Milenium, Praha (s D. Trávníčkem);

2008       V zajetí řádu, Galerie Beseda, Ostrava;

Noční směna, Městské divadlo, Kolín;

Noční směna, Minigalerie U zlaté štiky, Kolín;

2009       Náhlé uvolnění, Galerie Vltavín, Praha;

2010       Nový druh, Galerie Pošta, Dubá.


ÚČAST NA VÝSTAVÁCH (výběr)

2004       Sichr je Sychr, Galerie Vltavín, Praha;

2005       13 x 18, Galerie AVU, Praha (s L. Skřivánkovou);

Smíšené poCITY, Prácheňské muzeum, Písek;

Obrazy, HVB Bank, Praha 2 - Valdek;

Malerei tschechischer Künstler, Kunst Scheune, Steinhude, Německo;

Malerei- Wegbereiter zur europäischen Integration, Galerie Bohemica, Německo;

2006       Město, Galerie Beseda, Ostrava;

2007       AVU 18, Národní Galerie, Praha;

Réalité, České centrum, Brusel, Belgie;

Eros in art II, Galerie Deset, Waldesovo muzeum, Praha;

Bilanční přehlídka ARS kontakt, Praha;

Bilanční přehlídka ARS kontakt, Brno;

Nová trpělivost, Mánes, Praha;

2008       Art Traffic, Galerie Montmartre, Praha;

Transfer, WhiteBOX Gallery, Mnichov, Německo;

Diplomanti AVU, Národní galerie, Praha;

AVU v Praze, ateliér Malba III doc. Michaela Rittsteina, Wortnerův dům, České Budějovice;

In the Heaven, současný stav ateliéru Malba III, doc. Michaela Rittsteina na pražské AVU,

Nadace Český Barok, Lapidárium, Praha;

Fenomén Automobil, Galerie Millenium, Praha;

2009       Galerie Beseda, Ostrava;

Normální malba, výstavní síň Mánes, Praha;

IX. Sympozium JENEWEIN - Kutná Hora, Vlašský dvůr, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory,

Kutná Hora;

Transfer, Dům pánů z Kunštátu, Brno;

Our House is Your House, Drážďany;

Aperto, Galerie Dolmen, Praha;

Česká malba, Galerie Fontána, Piešťany;

Our House is Your House, Mnichov;

Rabi Löw Jehuda ben Becalel, Galerie Millenium, Praha;

2010       Our House is Your House, Galerie Dolmen, Praha.

HRBITOV_III_ 2009_akryl_190x170NOVY_DRUH_III_2009_akryl_190x170

S_TEZKOU_HLAVOU_III_2009_akryl_140x120TEZKA_HLAVA_I_2010_akryl_70x70

VELKY_UNIK_III_2009_akryl_107x77.jpg

Aleš Rezler

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO