Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

ONDŘEJ MALEČEK / Z luhů a hájů
obrazy

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 05.03. - 30.04.2010

Ondřej Maleček (1977) patří k nejpozoruhodnějším talentům současné malířské scény. Stalo se mu, že k vlastnímu profesionálnímu školení se dostal složitějšími cestami než mnozí jiní. Nedotčen rutinou středních uměleckoprůmyslových škol studoval na pražské pedagogické fakultě a pak scénografii na DAMU. Zásadnější pro profesní vývoj bylo jistě u Malečka studium v malířském ateliéru (prof. Pavel Nešleha, doc. Stanislav Diviš) Uměleckoprůmyslové školy v Praze, kde studoval v letech 2000-2006. V roce 2006 byl i nominován Galerií Klatovy / Klenová na cenu Startpoint pro absolventy vysokých uměleckých škol střední Evropy. Stal se spoluzakladatelem malířské generační skupiny Obr (s Davidem Hanvaldem, Martinem Krajcem, Josefem Achrerem a Karlem Štědrým).

Ondřej Maleček dlouhodobě zpracovával máchovské téma Máje, které bylo na VŠUP jeho tématem diplomovým. Je ostatně rozhodujícím i pro pochopení jeho dosavadního přístupu k tvorbě, pro pochopení autenticity jeho díla a celé charakteristiky umělecké. To, co znamenal romantismus a jeho příklony k individualismu, k subjektivní citlivosti a emocionálním stavům duše pro malíře 19. století ve vydělující se společnosti a změnách v sebeuvědomění, znamená možná dnes stejně inklinování k lyrizaci a dějovosti, se kterou se setkáváme u Malečka. Ve všednosti procházejícího času, v každodennosti existence dnešního člověka se navíc jeví příroda jako nadčasový stabilní rámec prostý vší marnivosti. Maleček spěje k poetice a dobrodružné příběhovosti (Večerníček, 2009), ke ztraceným dějům a postavám Muž krajina, 2009; Muž z listí, 2009), je skrytým pozorovatelem tichých jevů přírody a jejího života (Tráva, 2009; V lese, 2009; Vodní krajina, 2009).

Malečkovy formální postupy jsou nesnadno zařaditelné. Ondřej Maleček byl označen za autora vtipné verze tzv. neumělecké malby. V jeho obrazech objevíme někdy písmo seskládané z větviček, nebo kostí. Sdělení jsou tajné osobní vzkazy s humorným obsahem. Poznámka o neumělecké malbě může působit zavádějícím dojmem. Cítíme, že jednoduchost Malečkovy malby má stejnou schopnost se nás dotýkat jako pohled na stébla trávy, listy květů, šum řeky nebo listí ve větvích, chlad stínu nebo zpěv ptáka.

Hledá-li romantický hrdina neklid a nejistotu, Malečkovy obrazy jsou nejsilnější ve své obnovené tichosti. Využívá symboliky osvědčených romantických námětů hradních zřícenin (Hrad na pobřeží, 2009), skalních ostrohů (Orel, 2009), vodních toků (Jaro.Most, 2009; Řeka, 2009; Zima, 2009; Podzemní řeka, 2009), pracuje s pramýtem (Tvář, 2009; Muži z bahna, 2009). Příroda je u Malečka buď samostatným tématem nebo ve funkci uvozovatele děje poskytuje rámec soukromému dramatu odpozorovanému, osobnímu či vykonstruovanému podle fabulačních literárních modelů. Literární rys Malečkovy tvorby nevnímáme jako negativní, spíše naopak. Je pojítkem mezi formou a obsahem, je zárukou srozumitelnosti.

Maleček pracuje vedle historických a národoveckých témat i s tématem mortality. Autorova sympatická uvolněná forma koresponduje s viděním pochmurnosti z jiného úhlu, zčásti bezuzdně veselého jak v barokních kramářských písních, zčásti prostě jen nahozeného jistotou moderní malířské gesce plynoucí z poučeného vědomí. Naivistická zjednodušená lehkost formy i barevných tónů nás uvádí do příjemné tenze vůči existenciálním symbolům lebek, kostí a mrtvolných pustin.

Teoretik umění Jiří Ševčík hodnotil Malečka v jury evropské umělecké soutěže Henkel Art Awards (2009) jako umělce, který: „vybočuje z řady a prokazuje neotřelý humor a hru se zažitými uměleckými postupy... reálným architektonickým prostorům a klasickým uměleckým formám dává novou symboliku a význam“. Je prostě jisté, že dílo Ondřeje Malečka zacelilo jakýsi prázdný prostor v kontextu soudobé české malby tím, jaké je a bude schopné se tam udržet i nadále.

 

 

ONDŘEJ MALEČEK
*1977, Praha

STUDIUM:
1991 - 1996 Gymnázium Nad alejí, Praha (maturita); 1994 - 1995 Grossmont High School. La Mesa, CA, USA (maturita); 1996 - 1997 Pedagogická fakulta UK,obor český jazyk - výtvarná výchova, Praha; 1997 - 2001 Divadelní fakulta AMU, scénografie (prof. Malina, prof. Dušek); 2001 - BcA; 2000 - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér malby (prof. Nešleha, prof. Diviš); 2005 - stáž na vysoké škole výtvarných umění v Aténách; 2006 – MgA


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY:
2006 - Galerie NoD - Roxy, Praha; 2009 - Café Marathon, Praha; 2009 - Šumava, Galerie Makráč, Praha

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH:
2000 - studentská výstava ve sklepení Letohrádku královny Anny, Praha; 2001 - studentská výstava v Plasích; 2004 - Ateliér malby, GFJ, Kutná Hora; Studenti, Galerie Louvre, Praha; 2005 - Speciální nabídka, Galerie Doubner, Praha; Ateliér malby, Galerie Duna Tri, Bystřice nad Perštejnem; výstava malby v hotelu Barcelo, Praha; výstava ke 120. výročí založení VŠUP, Galerie Mánes, Praha; 2006 - Podzimní kvítí, bohnický areál v Praze; Ateliér malby, kulturní centrum Bazilika, České Budějovice; AVU / VŠUP, Galerie AVU, budova VŠUP, Praha; Konfrontace mladých autorů, Galerie Artkontakt Brno, Galerie XXL Louny, Galerie Vltavín, Praha; 2007 – Kráska a zvíře, Galerie Nová Síň, Praha; VII. sympozium současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora, GFJ Kutná Hora; Designblok 07, Praha; Obr. v Louvru, Praha - oficiální založení výtvarné skupiny Obr.; 2008 - 1. Českoněmecké sympozium, galerie Klenová; Obr., výstava v Galery in Bewegung, Landshut, Německo; Inpression, Senzor Gallery Collective, Praha (P. Pastrňák, PodeBal, P. Písařík, P. Lysáček, J. Špaňhel, S. Merhout, V. Kabzan, KW, E. Percossi, V. Skrepl); Obr. v Mánesu, Výstavní síň Galerie Mánes, Praha; Obr. nad Brnem, Galerie AULA, FaVU Brno; Karel Klostermann, výstava velkoformátových maleb evropských malířů, Západočeské muzeum, Plzeň; 2009 - Obr. na písku, Galerie Tranzit - dielne, Bratislava, SK; Lesní republika, Galerie Benzinka, Slaný (společně s J. Malečkem); Výstava k 2. malířskému sympoziu, Zámecká galerie v Uherském Ostrohu, Národní divadlo Reduta v Brně


SYMPOZIA:
2006 - sympozium na Klenové; 2007 - VII. Sympozium současného výtvarného umění, JENEWEIN - Kutná Hora; 2008 - 1. Česko-německé malířské sympozium Šumava, Kvilda; 2009 - Workshort, Réca, Slovensko; 2. Malířské sympozium v Uherském Ostrohu; měsíční stipendijní pobyt v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově.


ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH:
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora; Galerie Klatovy / Klenová


OCENĚNÍ:
2006 - nominován na cenu Startpoint; 2009 - nominován na cenu Henkel Art Award za Českou republiku.

 

SEZNAM VYSTAVENÝCH PRACÍ:

Muži z bahna, 2008, akryl na plátně, 200x200cm

Šumava, 2008, akryl na plátně, 40x50cm

Louka, 2009, akryl na plátně, 100x140cm

Hrad na pobřeží, 2009, akryl na plátně, 130x140cm

Jaro. Most, 2009, akryl na plátně, 180x130cm

Ledňáček, 2009, akryl na plátně, 80x60cm

Lesní republika. Jezero, 2009, akryl na plátně, 50x40cm

Lesní republika. Tráva 2, 2009, akryl na plátně, 50x40cm

Lesní republika. Zabijácké jahody, 2009, akryl na plátně,

Lesní republika. Zátiší, 2009, 45x35cm, akryl na plátně, 2009

Muž. Krajina, 2009, akryl na plátně, 200x200cm

Noční květy, 2009, akryl na plátně, 80x60cm

Stromky, 2009, akryl na plátně, 35x45cm

Šišky, 2009, akryl na plátně, 35x45cm

Tvář, 2009, akryl na plátně, 70x70cm

V lese, 2009, akryl na plátně, 140x170cm

Večerníček, 2009, akryl na plátně, 140x100cm

Podzemní řeka, 2009, akryl na plátně, 140x170cm

Květiny v rámu, 2010, komb. technika na plátně, 40x40cm

Vzpomínka, 2009, akryl na plátně, 80x70cm

Zima, 2009, akryl na plátně, 180x130cm

Řeka, 2010, komb. technika na plátně, 40x40cm

Ona, akryl plátno, 50x80cm

Pařez, 2008, akryl a sprey na plátně,200x175cm

Autoportrét č.1, 2009, akryl plátno, 40x40 cm

Úhonice, 2009-2010, akryl, plátno

 

Ondřej Maleček, Vzpomínka, 2009, akryl na plátně, 70x80.Ondřej Maleček, Hrad na pobřeží,2009, akryl na plátně, 130x140.Ondřej Maleček, Louka, 2009, akryl na plátně, 100x140.
Ondřej Maleček, V lese,2009, akryl na plátně, 140x170.Ondřej Maleček, Podzemní řeka, 2009, 140x170cm.

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO