Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

Ekoglass festiVal 2009
INTERNATIONAL ARTISTIC GLASS WORKSHOP
výstava II. mezinárodního plenéru uměleckého skla

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 05.02. - 26.02.2010

Ve dnech 3.-11. července 2009 se v Polsku ve Szklarské Porębě, historickém sklářském střediskem, konal II. Mezinárodní plenér uměleckého skla Ekoglass Festival, kterého se zúčastnilo třináct umělců z Polska (prof. Małgorzata Dajewska, Mariusz Łabiński, Beata Damian-Speruda, Marzena Krzemińska, Igor Wójcik, Maciej Zaborski, Karolina Spiak), z České republiky (Jakub Berdych, Andrej Németh, Oldřich Plíva, Jiří Šuhájek) a Slovenska (Patrik Illo i Martin Muranica). Umělci, kteří obecně používají rozmanité techniky opracovávání skla, se tentokrát soustředili na techniky hutní a specifickým aspektem „Ekoglass Festivalu“ byl jeho proekologický charakter. Při výrobě sklářských objektů byly použity skleněné střepy, skleněný odpad a ekologicky šetrné pece na tavbu skla. Práce byly vytvořeny v „Lesní Huti“ v Szklarské Porębě a také v piechovické Huti křišťálového skla „Julia“. Rovněž dlouhá desetiletí nepoužívaná a nejvýše ležící huť „Carlstahl“, nyní turistická stanice Orle v Jizerských horách, se opět rozhořela ohněm hutní pece. Z výsledků sklářského festivalu byla sestavena výstava, která se konala 24. 11. – 31.12. 2009 v Domě Carla a Gerharta Hauptmanna ve Szklarské Porębe, oddělení Krkonošského muzea v Jelení Hoře.
Organizátory festivalu jsou Kulturní a umělecké středisko ve Wroclavi – Kulturní instituce dolnoslezské samosprávy, Krkonošské muzeum v Jelení Hoře – oddělení v Szklarské Porębě Dom Gerharta Hauptmanna, Městské středisko kultury, sportu a lokální aktivity v Szklarské Porębě, Sdružení Člověk na hranici, Sdružení Wrocław Pro. Partnery Festivalu v Polsku jsou České centrum ve Varšavě, Polsko-česko-slovenská solidarita, Jizerské družstvo, „Lesní huť“ v Szklarské Porębě. Kurátoři výstavy jsou Mariusz Łabiński, Igor Wójcik – oba jsou odbornými pedagogy Akademie výtvarných umění ve Wroclavi (ASP) ateliéru umělecké sklo.
Díky osobním vazbám a spolupráci s polskou stranou se výstava koná v Kutné Hoře odkud pak pokračuje do Prahy (březen 2010) do Bratislavy (květen, červen 2010) a do Wroclavi (červenec, srpen 2010).

 Igor WojcikMaciej ZaborskiMalgorzata Dajewska

Mariusz LabinskiMarzena Krzeminska

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO