Dům U havířů - 1.patro, Šultysova 154/2, 284 01 Kutná Hora, IČ:71006206

Otevřeno: Po - Ne  09:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
první sobotu v měsíci vstup pro veřejnost ZDARMA
(v době výstavy)
Kontakt: +420 327 512 347, gfj@kh.cz
Ředitel galerie Mgr. Aleš Rezler: + 420 724 703 008, rezler@kh.cz

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ZŘIZOVACÍ LISTINA ROZPOČET VÝSTAVY SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

GALLIA ROMANICA
francouzská románská architektura
a sochařství ve fotografiích
Zygmunta Świechowského

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlaąský dvůr, 09.10. - 31.10.2009

Město Kutná Hora se pyšní mnoha architektonickými památkami všech historických období. Neměli bychom být tedy jako jeho obyvatelé či návštěvníci překvapeni setkáním s architektonickým tvaroslovím některé význačné historické epochy. Přesto myslím se tak děje nyní, vidíme-li bohatost architektonických památek Francie z doby románské. Stavební památky románského slohu se začaly rozvíjet v druhém období raného feudalismu v celé Evropě a byly charakteru jak profánního (světského), jak dokládají zejména stavby fortifikačního druhu – hrady, opevnění nebo mosty, tak sakrálního – jako jsou kostely, katedrály nebo kaple.

Výstava Gallia Romanica je sestavena z 58 černobílých fotografií, které zachycují výběr z francouzské románské architektury a sochařství a věnují se výhradně stavbám sakrálního typu. Postihují veškeré stavební školy ve Francii toho období, kryjící se s šesti oblastmi – Provence, Périgord, Poitou, Auvergne, Burgundy a Normandie. Autorem fotografií je prof. Zygmunt Świechowski, významný nejen polský ale i evropský odborník na románské a středověké umění a byly pořízeny v období jeho prvních návštěv ve Francii v padesátých letech. Kromě toho, že mají pro nás význam neobyčejně bohatě edukativní, z velké většiny osvědčují i kvality esteticky výtvarné.

Pro galerijní instituci je tedy velkým potěšením, že jsme měli možnost tuto výstavu přivítat i v Kutné Hoře. Rád bych připomněl, že ji původně připravilo Muzeum architektury ve Wroclavi, odkud byla zapůjčena do Čech a po jejím uvedení v srpnu a v září v Ostravě se dostala nyní do Kutné Hory.

Na fotografiích prof.Świechowského můžeme shlédnout proslulý poutní kostel Sainte-Foy v Conques v Pyrenejích, chrám v Sainte-Marie-de-la-Mer obehnaný hradbami, katedrálu v Le Puy s šesticí kupolí nad hlavní lodí či chrámy příznačné pro oblast Auvergne s dekorovanými kamennými mozaikami s tématikou květeny i geometrickými vzory. Můžeme také obdivovat to nejlepší ze sochařské tvorby ve francouzské architektuře – monumentální portály v Moissac a v Autun, bohatě dekorované figurálními reliéfy fasád kostelů v Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande v Poitiers a Saint-Nicolas v Civray, nebo zdobné hlavice sloupů z Anzy-le-Duc, Issoire, Toulouse.

Prof. Zygmunt Świechowski (*18.2.1920) – vedoucí katedry dějin umění na vratislavské universitě (1963–1978), ředitel Ústavu urbanismu a architektury na lodžské polytechnice (1978–1998), přednášel na univerzitách ve Francii, Itálii a Německu mezi jinými spolupracoval s Centre d’Étudies Supérieures de Civilisation Mediévale v Poitiers. Je autorem řady článků, monografií a publikací věnovaných dějinám umění - především středověkému, jeho práce byly vydávány v Berlíně, Wiesbadenu a Londýně. Nyní ve svých 89 letech je profesor Świechowski nadále aktivní v oboru a zasedá mezi jinými i v muzejní radě vratislavského Muzea architektury.

 Saint Pierre, lesterps   Saint Pierre, moissac a   Sainte Madeleine, neuilly en donjon   Saint Pierre, moissac b  

Revitalizace Sankturinovského domu / IROP

Celoroční výstavní program Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

PLÁN VÝROČNÍ ZPRÁVY ROZPOČET SEZNAM VÝSTAV JENEWEINOVA SBÍRKA HISTORIE KUDY K NÁM KATALOGY

© 2001-2017 KutnaHora.INFO